Menu
Midlertidig lønkompensation

Nye regler for varsling af ferie

Som følge af den forlængede periode med lønkompensation har Folketinget vedtaget en ny lov, der ændrer vilkårene for varsling af ferie for de medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation.

DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.
DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.

25. juni 2020

Som en del af aftalen om at forlænge den midlertidige lønkompensation, besluttede Regeringen og arbejdsmarkedets parter, at stille krav om, at medarbejdere, der er omfattet af aftalen, skal afholde tre ugers ferie, hvor der ikke betales lønkompensation. I dag har Folketinget så vedtaget en ny lov, der i tilknytning til dette ændrer reglerne for varsling af ferie.

De nye regler betyder, at arbejdsgiveren kan varsle op til 15 dages ferie med ned til én dags varsel, hvis medarbejderne vel at mærke er hjemsendt med lønkompensation. Som arbejdsgiver skal du dog i så god tid som muligt meddele medarbejderen om feriens afholdelse, ligesom du skal have drøftet mulighederne med medarbejderen først.

I denne sammenhæng, er det vigtigt at nævne, at vi er midt i det forkortede ferieår, hvor medarbejderen har 16,64 feriedage. Har medarbejderen afholdt nogle af de disse feriedage, er det kun den resterende ferie, der kan varsles. Har arbejdsgiver og medarbejder allerede fastlagt ferien, er det fortsat muligt at ændre den til afholdelse i perioden 9. juli til 29. august. I den forbindelse skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at medarbejderen har ret til kompensation for ændringer af en allerede bestilt ferierejse, som beskrevet i de almindelige regler i ferieloven.

Vi har tilføjet de nye regler om varsling til vores vejledning til midlertidig lønkompensation (se side 12), som du finder her.

"