Menu

Nye regnskaber fra den forgangne måned

Der er omsætningsvækst hos nogle af mode- og tekstilbranchens store aktører som Soya Concept, Change of Scandinavia og F. Engel. Samtidig er der nye tal fra flere modevirksomheder.

Foto: Soyaconcept
Foto: Soyaconcept

05. december 2019

Modevirksomheden Soya Concept leverer en lille omsætningsfremgang i 2018/19-regnskabet, hvor toplinjen stiger til 498,2 mio. kr. (+3,5 mio. kr.), mens resultatet efter skat falder fra 79,5 mio. kr. til 75,7 mio. kr.

”Årets resultater har levet op til det budgetterede og forventede, hvorfor de betragtes som tilfredsstillende, også henset til at der har været afholdt opstartsomkostninger i forbindelse med etablering af websshop. Resultatet for det kommende år forventes på niveau med indeværende år,” skriver ledelsen i årsrapporten.

Lingerievirksomheden Change of Scandinavia øger omsætningen med 16 % til 490 mio. kr. I løbet af 2018/19 er det lykkedes virksomheden at tredoble resultatet efter skat til 24,4 mio. kr. ”Omsætningsfremgangen sker på baggrund af vækst i butikker, som har været åbne i mere end et år, åbning af nye butikker, e-handel samt overtagelse af franchisebutikker i Norge,” skriver selskabet i en pressemeddelelse. Her kan man også læse at ”koncernen planlægger at etablere 25 nye butikker i regnskabsåret 2019/2020 i primært Tyskland, Canada, Sverige og Polen. Koncernen forventer en omsætning i intervallet 545-555 mio. samt et EBITDA-resultat i intervallet DKK 55-65 mio.”

Modevirksomheden By Malene Birger, som er ejet af IC Group, oplyser ikke omsætning, men bruttofortjenesten falder til 116,4 – et fald på 9,3 mio. kr., mens det ordinære driftsresultat endte på -8,9 mio. kr. mod 5,7 mio. kr. året forinden. Årets resultat ender i -5,2 mio. kr., hvilket bevirker en negativ egenkapital på -2,5 mio. kr.

Engrosforretningen har været i fokus i 2018/19, og således udgør de større og strategisk vigtige kunder nu en større del af omsætningen. Trafikken i brandets egne butikker har været faldende, og det samme har omsætningen. By Malene Birger har haft et fokus på at styrke den digitale afsætning også gennem globale pure players.  ”Ledelsen forventer en omsætning i 2019/20 på niveau med 2018/19 og en væsentlig forbedret indtjening (resultat af ordinær drift) i forhold til 2018/19 grundet omkostningsbesparelser,” står der i årsrapporten, hvor man også kan læse, at man har øget omkostningskontrollen og effektiviseret.

Designers Remix mister 8 mio. kr. i bruttofortjeneste, som i 2018/19 udgør 11,6 mio. kr. Årets resultat lander på 399 t.kr. mod 4,1 mio. kr. året forinden. Året har blandt andet budt på en reduktion i antallet af medarbejdere, som er gået fra 26 til 21. Ledelsen beretter ikke om forventningerne til det kommende år.  

Skovirksomheden Shoe the Bear, som sidste år blev en del af Soya Concept, forbedrer bruttofortjenesten, som i 2018/19 udgør 6,5 mio. kr. mod -2,2 mio. kr. året forinden. Årets resultat lander på -4,3 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. bedre end det foregående år. Det negative resultat betyder, at Shoe the Bear har tabt sin egenkapital (-802 t.kr.). ” Selskabets egenkapital forventes retableret ved egen indtjening. Selskabet har modtaget tilsagn fra moderselskabet om understøttelse og tilstrækkelig likviditet til at gennemføre aktiviteterne i det kommende regnskabsår. Årsregnskabet er således aflagt med fortsat drift for øje,” står der i ledelsesberetningen.  

Taske- og accessories-virksomheden Markberg øger både top- og bundlinje. I en pressemeddelelse skriver virksomheden, at omsætningen i 2018/19 ligger i indeks 145, mens resultatet vokser fra 2,8 til 3,1 mio. kr. for virksomheden, som fik sin anden Gazelle i år. ”Dette regnskabsår er vi igen planmæssigt vækstet på alle områder – hvilket er meget tilfredsstillende. Særligt er vores eksportsalg steget betydeligt, og netop dét er den største årsag til væksten. Vi har igen store forventninger til næste regnskabsår, hvor vi blandt andet kommer til at entrere på helt nye markeder,” siger direktør og medejer Rune Klemmensen om året.

F. Engel, som producerer og sælger arbejdstøj, herrebenklæder og jagttøj, kommer ud af 2018/19 med en omsætning på 396,5 mio. kr., hvilket er 47,9 mio. kr. højere end året forinden. Årets resultat lander på 24 mio. kr. mod 15,9 mio. kr. året forinden.

”Koncernen har formået at øge aktivitetsniveauet og det har givet en positiv afsmitning på bruttofortjenesten. Koncernens intensivering af indsatsen på markederne er fortsat, og ved bevidst at øge personaleomkostningerne i indeværende regnskabsår, er der skabt et godt grundlag for indtjeningen i de kommende år. Koncernen har opnået den ønskede udvikling,” skriver ledelsen i årsrapporten.

"