Menu

Nye skærpede regler for markedsføring overfor børn og unge, prismarkedsføring samt forhøjede bødeniveauer

En række nye regler på markedsføringsområdet er blevet vedtaget og træder i kraft løbende. Det betyder skrappere regler for markedsføring over for børn og unge, forhøjede bødeniveauer for overtrædelse af markedsføringsloven samt skærpede regler for prismarkedsføring af særligt ”før og nu”-priser.

27. januar 2022

Brug af børn under 15 år som influencere bliver strafbart

DM&T har tidligere i lyset af Forbrugerombudsmandens udtalelser og afgørelser opfordret til at være varsom med brug af børn i markedsføringen her og her. Pr. 1. januar 2022 er det nu i tråd med Forbrugerombudsmandens holdning blevet præciseret ved lov, at brug af børn under 15 år som influencere på de sociale medier er forbudt og derfor kan straffes med bøde. Det gælder altså uanset, om forældrene har givet accept hertil, og uanset om det foregår på barnets egen profil eller på virksomhedens. Børn under 15 år kan udelukkende bruges i markedsføringen til at fremvise produkter som fx model for børnetøj el. lign. på virksomhedens profil.

Skærpede regler for prismarkedsføring

Som en del af vildledningsforbuddet i markedsføringsloven, som udspringer af EU-lovgivning, skal man fra den 28. maj 2022 være særligt opmærksom på sin markedsføring af sin normalpris i forbindelse med udsalg, kampagner mv. Indtil nu har det været sådan, at en såkaldt normalpris var den pris, som en vare i minimum 42 dage forud for et udsalg blev solgt til. Mindre kampagner af kortere varighed blev ikke anset for at afbryde en vares normalprisperiode.

Med de nye regler nedsættes den periode, hvor varen skal have været til salg til normalprisen til 30 dage. Til gengæld bliver nu selv små kampagner som fødselsdagstilbud, Black Friday-tilbud mv. set som en afbrydelse af normalprisperioden, sådan at kampagneprisen nu udgør den normalpris, der skal markedsføres som førpris/normalpris ved næste udsalg/kampagne. Sådan fortolker EU-Kommissionen reglerne.

Har man eksempelvis haft et par dages fødselsdagstilbud på sine varer mindre end 30 dage før et større sommerudsalg, er det altså fødselsdagsprisen, der bliver den nye normalpris, der skal markedsføres i forbindelse med de nedsatte priser til sommerudsalget. Årsagen hertil er, at denne pris er den laveste pris, varen har kostet inden for de seneste 30 dage. Samtidig bliver det et krav, at man ved brug af udtryk som ”udsalg”, ”tilbud” mv. også skal angive den laveste førpris, som varen har været solgt til inden for de seneste 30 dage. Dette er en væsentlig skærpelse af prismarkedsføringsreglerne, og nye retningslinjer er under udarbejdelse hos Forbrugerombudsmanden, som vil vise, hvordan Forbrugerombudsmanden har tænkt sig at fortolke reglerne i Danmark

Forhøjede bødeniveauer på op til 4 % af omsætningen

Pr. 28. maj 2022 træder også en forhøjet bødemodel i kraft for overtrædelser af markedsføringsloven. Det kan derfor komme til at koste dyrt at overtræde reglerne i loven, da bøder kan udgøre op til 4% af virksomhedens omsætning (maksimalt 4 mio. EUR), hvis overtrædelsen har påvirket forbrugere i mindst to andre EU-medlemsstater end Danmark.

Forbrugerombudsmanden kan herudover udstede administrative bøder på følgende områder, hvor også bødeniveauet er steget betydeligt:

  • Ved uberettiget brug af et logo eller et mærke, som giver indtryk af at være en særlig beskyttelse, herunder særligt ved ”greenwashing” i markedsføringen
  • Ved uanmodet elektronisk henvendelse til bestemte aftagere (SPAM-reglen) og ved uanmodet telefonisk henvendelse til en fysisk person. Her er det derfor vigtigt at have styr på sine samtykker til markedsføring.
  • Ved markedsføring af events overfor børn og unge under 18 år, og hvor markedsføringen indeholder enhver form for henvisning til rusmidler.

DM&T anbefaler i lyset af de nye regler, at man tænker sine fremtidige kampagner igennem både vedrørende markedsføring overfor børn og unge samt markedsføring af normalpriser overfor udsalgs- og tilbudspriser.

Hvis du har spørgsmål til de nye regler, kontakt DM&T’s rådgivere.

"