Menu

Nyt skatte- og momstjek

Jens-Ole Bøgild fra Deloitte gennemgår i denne artikel det nye tilbud fra SKAT: Et skatte- og momstjek til mindre og mellemstore virksomheder.

Toldstyrelsen afholder informationsmøder for virksomheder om Brexit fire steder i landet.
Toldstyrelsen afholder informationsmøder for virksomheder om Brexit fire steder i landet.

01. marts 2018

Af statsautoriseret revisor Jens-Ole Bøgild, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Silkeborg

Ultimo 2017 er der kommet et nyt tilbud fra SKAT i form af et skatte- og momstjek til mindre og mellemstore virksomheder. Formålet er at øge regelefterlevelsen og rettelse af fejl, inden der indsendes oplysninger til SKAT.

I praksis udføres det samlede tjek i tilknytning til opstilling af selvangivelsen, og der afgives en erklæring til SKAT på det gennemførte skatte- og momstjek. Skatte- og momstjekket gennemføres ud fra en af SKAT udarbejdet liste over foruddefinerede arbejdshandlinger.

Erklæringen indsendes til SKAT.

Virksomheder, der gør brug af skatte- og momstjek, får bl.a. følgende fordele hos SKAT:

  • Adgang til en særlig hotline hos SKAT
  • Proaktiv indsats fra SKAT, inden der udsendes foreløbige fastsættelser eller rykkere
  • Fast track-ordning i forhold til skatteforvaltningen
  • Fremskyndet sagsbehandling ved en eventuel ligning fra SKAT, herunder muligheder for telefonisk dialog inden endelig afgørelse af skattesager
  • Mulighed for offentligt at vise virksomhedens deltagelse i ordningen.

De deltagende virksomheder vil således kunne promovere sig med en højere complience over for kreditgivere og samarbejdspartnere via ordningen.

Virksomheder, der benytter sig af ordningen, vil i mindre grad blive udsøgt til risikobaseret kontrol hos SKAT.

Skatte- og momstjekket igangsættes i første omgang som en frivillig forsøgsordning den 1. januar 2018 for indkomståret 2017 og evalueres løbende. Skatte- og momstjekket kan gennemføres af en revisor eller skattefaglig rådgiver.

Læs mere om skatte- og momstjekket på SKAT.dk
"