Menu
Udvidet producentansvar for emballage:

Nyt udkast til første emballage-bekendtgørelse

Der er allerede indgået politisk aftale om udvidet producentansvar for emballage, som træder i kraft i 2025. Nu er udkastet til den første bekendtgørelse sendt i høring.

30. maj 2023

OBS: Artiklen er opdateret 30. maj med korrekt information om PRO. 

I august 2022 opnåede politisk enighed om et udvidet producentansvar for emballage i Danmark. Det træder i kraft i 2025, og aftalen sætter rammen for den nationale implementering af EU’s krav om et udvidet producentansvar for emballage.

Det første udkast til ’bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage’ er netop sendt i høring. Høringen løber indtil 13. juni. Denne bekendtgørelse er den første fase af udmøntningen af den politiske aftale, og indeholder blandt andet:

  • Definition af producentbegrebet. Her er det værd at bemærke, at bekendtgørelsen har en omfattende definition af begrebet ”producent”. Producent skal i denne sammenhæng forstås som enhver virksomhed, der pakker sine varer i en eller anden form for emballage.
  • Pligten til at lade sig registrere i producentregistret hos Dansk Producentansvar
  • Pligten til at indberette forventede markedsførte mængder for 2024. Ordet ’markedsføre’, skal i denne sammenhæng forstås som den emballage, virksomheden anvender og fører ud i samfundet.

Det betyder, at alle virksomheder i praksis skal danne sig et overblik over deres emballageforbrug, hvilket betyder, at man skal indhente vægt- og materialeoplysninger fra sine emballageleverandører.

Registrering skal være foretaget i 2024

Dansk Producentansvar er registeransvarlig og fører det digitale producentregister. Registreringen skal ske på Dansk Producentansvars hjemmeside, og vil være offentligt tilgængelig. Registreringen skal ske senest den 31. marts 2024. Hvis din virksomhed udelukkende markedsfører genbrugsemballage, skal det først registreres fra 1. januar 2025. Derudover vil der blive etableret såkalde PRO'er (Product Recovery Organisation). En PRO er en kollektiv ordning, og blandt PRO'erne finder man Emballageretur, hvor man kan blive klogere og få et uforpligtende medlemskab, som først bliver bindende, når man rapporterer til Dansk Producentansvar. Det kan du læse mere om her.

Den tidlige registrering og indberetning af forventede markedsførte mængder er nødvendig for, at det udvidede producentansvar kan fungere fra 1. januar 2025, hvor det ifølge aftalen træder i kraft.

Selve bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2024. Man forventer, at det lovforslag, der knytter sig til dette, vil blive fremsat i oktober 2023. Lovforslaget vil indeholde nødvendige lovhjemler til producentansvaret, og i den forbindelse kan man forvente en ekstern høring ultimo maj 2023.

Denne bekendtgørelse er den første af i alt tre forventede bekendtgørelser. De to andre vil efter alt at dømme vedrøre: Organisering, rammer for ansvar, overdragelse, tilbagetagningsordninger, kompensation m.v. (Q4 2023), samt kriterier for miljøgraduering, serviceniveauer (i kommunerne) og evt. en formel for erhvervsemballageaffald (Q2 2024).

Det nye producentansvar forventes at omfatte ca. 41.000 virksomheder. Heraf ca. 8.000 virksomheder der årligt markedsfører emballage over bagatelgrænsen på otte ton og ca. 33.000 virksomheder under bagatelgrænsen. Omfanget af indberetningen afhænger af, om virksomheden markedsfører over eller under otte ton emballage om året.

Du finder udkastet til bekendtgørelsen og høringsbrevet på Høringsportalen

"