Menu

Nyt værktøj kan måle virksomheders sociale indsatser

Flere virksomheder åbner dørene op og yder en ekstra indsats for at hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet. For at effektivisere den proces lancerer Beskæftigelsesministeriet nu et værktøj, der skal hjælpe virksomheder med at måle og sammenligne deres sociale engagement.

Beskæftigelsesministeriet lancerer nu et nyt værktøj, der skal hjælpe virksomheder med at måle deres sociale indsats i forhold til at inkludere folk på kanten af arbejdsmarkedet.
Beskæftigelsesministeriet lancerer nu et nyt værktøj, der skal hjælpe virksomheder med at måle deres sociale indsats i forhold til at inkludere folk på kanten af arbejdsmarkedet.

09. marts 2018 Af Olivia Lynglund , obl@dmogt.dk

I løbet af de seneste år har det været på tale, at virksomheder bliver nødt til at hjælpe, hvis mennesker på kanten af arbejdsmarkedet skal i beskæftigelse. I den forbindelse lancerer Beskæftigelsesministeriet nu et nyt værktøj, der skal hjælpe virksomheder med at måle og strukturere deres sociale engagement.

Det er en såkaldt benchmarkmodel, der gør det muligt for virksomhederne at sætte tal på deres indsatser og sammenligne deres arbejde med egen branche eller landsgennemsnittet. På den måde kan de arbejde mere strategisk med at inkludere folk, der har problemer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

”Mange danske virksomheder yder en vigtig indsats ved at tage et socialt ansvar. Det er til stor gavn for samfundet. Derfor glæder det mig, at vi nu giver virksomhederne et værktøj, der ganske enkelt hjælper dem med at danne overblik over deres egen indsats, hvilket har været efterspurgt af flere virksomheder,” siger beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen.

Om Benchmarkmodellen
Modellen er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og kan tilgås via VITAS, som er beskæftigelsessystemets indgang til behandlinger om støttet beskæftigelse.

Modellen viser, hvor mange personer en virksomhed har haft ansat i virksomhedspraktik, løntilskudsforløb og fleksjob i en etårig periode. Desuden viser modellen, hvor mange af disse forløb der efterfølgende ender med, at personen bliver ansat i den pågældende virksomhed eller i en anden virksomhed.

Virksomhedens tal bliver kun tilgængelige for den enkelte virksomhed. Værktøjet skal derfor ses som et tilbud til de virksomheder, der ønsker at få et overblik over deres sociale indsatser.

Find benchmarkmodellen her: https://vitas.bm.dk/Start/Index

"