Menu

Persondataforordningen: Fokus på nyhedsmails

Hvordan er det nu med nyhedsmails efter den 25. maj 2018? Må man stadig sende nyhedsmails til sine kunder, eller skal man indhente fornyet samtykke? DM&T guider dig her.

Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.
Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.

22. maj 2018

Lad os starte med at slå fast, at den primære regulering af nyhedsmails findes i markedsføringslovens regler, og disse bestemmelser ændres ikke som følge af persondataforordningen. Nyhedsmails anses efter markedsføringsloven for at have et salgsfremmende formål og kvalificeres derfor uanset evt. redaktionelt indhold som markedsføring. 

Efter markedsføringslovens § 10, stk. 1, må virksomheder ikke sende nyhedsmails til nogen (hverken forbrugere eller erhvervsdrivende) uden modtagerens samtykke.  Dette spam-forbud håndhæves temmelig intensivt af Forbrugerombudsmanden.

Kravet om forudgående samtykke laver persondataforordningen ikke om på.

Lav en vurdering af virksomhedens allerede indhentede samtykke-erklæringer

Ifølge markedsføringsloven, skal der være tale om et frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt samtykke. Kunden må ikke være i tvivl om, at der er tale om markedsføring.

For at opfylde disse krav, skal et samtykke til modtagelse af en nyhedsmail opfylde følgende betingelser for at være gyldigt;

  • Samtykket skal gives ved en aktiv handling (opt in) – virksomheder må IKKE bruge forudafkrydsede felter. Ligeledes er et ”nej tak”-felt, hvorved man indirekte har givet samtykke, hvis man ikke krydser dette af (opt out), heller ikke lovligt.
  • Formålet med samtykket skal oplyses – fx at virksomheden ønsker at sende markedsføringsmateriale til modtageren. Det skal altså klart fremgå, hvad der helt præcist gives samtykke til.
  • Det skal tydeligt fremgå, hvem der indhenter samtykket- det vil sige, at virksomhedens navn skal fremgå.
  • Det skal angives, hvilken kommunikationsform, der vil blive anvendt til at fremsende markedsføringsmateriale – mail, sms o.l.
  • Det skal angives, hvilke produkter kunden kan forvente at modtage markedsføringsmateriale om. Det er i orden at skrive ”virksomhedens til enhver tid værende produktsortiment”.

Opfylder de allerede indhentede samtykkeerklæringer ovennævnte, og kan virksomheden dokumentere dette over for den registrerede eller Datatilsynet, kan virksomheden fortsætte med at udsende nyhedsmails efter 25. maj 2018 uden at skulle indhente fornyede samtykkeerklæringer.

Opdater virksomhedens samtykketekst

Hvis samtykkeerklæringen indeholder alle de ovennævnte oplysninger, er det dog vigtigt, at virksomheden tilføjer oplysningen om, at samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Dette er det eneste nye krav i forhold til persondataforordningen, men Datatilsynet har oplyst, at de ikke vil slå hårdt ned på fortsat brug af samtykkeerklæringer, som opfylder markedsføringslovens regler, men dog mangler oplysninger om muligheden for at tilbagekalde samtykket. Det skal dog tilføjes virksomhedens fremadrettede indhentede samtykkeerklæringer.

Denne version af samtykke duer ikke

Mange virksomheder har brugt en simpel sign-up form til nyhedsmail – som fx denne:

Tilmeld dig til vores nyhedsmail:

Indtast dit navn

Indtast din e-mail

TILMELD

Hvis din virksomhed har brugt en tilsvarende simpel form, betyder dette altså, at de allerede indhentede samtykkeerklæringer ikke er gyldige, og virksomheden må derfor ikke sende nyhedsmails til modtagere, der har brugt denne tilmeldingsform efter 25. maj 2018. Der skal altså indhentes fornyet samtykke, som opfylder kravene som beskrevet ovenfor.

Hvordan ser et gyldigt samtykke ud?

Nedenstående er et eksempel på, hvordan virksomheder kan formulere deres samtykkeerklæringer:

Jeg giver hermed samtykke til, at jeg gerne vil modtage markedsføringsmateriale fra (indsæt virksomhedens navn) pr. mail (sms o.l) med oplysninger om gode tilbud, nyheder mv. indenfor (virksomhedens navn) produktsortiment.

Jeg kan forvente at modtage nyheder ca. xx (indsæt tidsfrekvens – fx 1-2 gange om ugen).

Mit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

(virksomhedens navn) er dataansvarlig for dine oplysninger. Læs mere om vores behandling af persondata i vores persondatapolitik her (link til persondatapolitik).

E-mailadresse:

TILMELD

Herudover er det et krav, at man nemt kan afmelde sig/tilbagekalde sit samtykke. Det gøres typisk ved en ”afmeld” eller ”unsubscribe” knap i nyhedsbrevet.

Hvordan indhentes et samtykke lovligt?

Blot fordi man er i besiddelse af kundens e-mailadresse, er dette ikke ensbetydende med, at man må bruge den til at indhente selve samtykket til markedsføring. Indhentelse af samtykke(erklæringer) anses nemlig også som markedsføring, da formålet hermed også vil være kommercielt.

Det eneste, man må bruge en e-mailadresse til uden samtykke, er rene servicemeddelelser, der er helt rensede for markedsføringsbudskaber.

Man må derfor indhente samtykket enten via sin hjemmeside, ved fysisk brev eller - den mest benyttede metode – i forbindelse med et online køb, hvor kunden i købsprocessen kan afkrydse et ”ja tak til markedsføring” felt.

Kontakt DM&T hvis du har spørgsmål om nyhedsbreve.

"