Menu

Persondataforordningen - ny vejledning fra Datatilsynet

Datatilsynet udgiver løbende en række vejledninger, som skal hjælpe virksomhederne med at implementere persondataforordningen korrekt. Senest har de udgivet en vejledning om ”De registreredes rettigheder”.

15. marts 2018

Datatilsynet har netop udgivet vejledningen ”De registreredes rettigheder”. Denne vejledning er meget vigtigt, idet den giver svar på en lang række problemstillinger, så som:

 - hvordan skal virksomheden kommunikere med den registrerede?

 - hvilke tidsfrister skal virksomhederne overholde ved besvarelse af henvendelse fra den registrerede?

-  hvad indebærer oplysningspligten?

-  på hvilket tidspunkt skal virksomheden opfylde oplysningspligten?

 - hvad indebærer den registreredes ret til indsigt?

 - hvad indebærer retten til berigtigelse?

Download vejledningen her.
"