Menu
Error while rendering view [Main Navigation].
Persondataforordningen:

Sletning af persondata

Persondataforordningen foreskriver, at når personoplysninger ikke længere er relevante for en virksomhed, skal de slettes. Det skal din virksomhed være opmærksom på, forordningen træder i kraft den 25. maj.

Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.
Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.

03. maj 2018 Af Camilla Christensen , cc@dmogt.dk

Nedtællingen til Persondataforordningens ikrafttrædelse den 25. maj 2018 er for alvor i gang, og et fokusområde for alle virksomheder bør være at sikre sig, at virksomhedens slettepolitik er i overensstemmelse med de kommende regler.

Ét af de grundlæggende principper for behandling af persondata er, at virksomheder ikke må behandle personoplysninger længere end højst nødvendigt. Det vil med andre ord sige, at når personoplysningerne ikke længere er relevante for virksomheden, skal virksomheden sørge for at oplysningerne slettes.

Det er en god ide at vedtage en slettepolitik i virksomheden, og man kan passende læne sig op af det forslag, som Dansk Mode & Textil har lavet i den interne persondatapolitik.

Hvis du har spørgsmål om, hvornår persondata skal slettes, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Mode & Textil.

Forslag til slettepolitik

Persondata, som ikke længere er relevant, skal bortskaffes ved sletning, destruktion eller makulering.

Følsomme persondata i fysisk form skal makuleres. Persondata må alene opbevares så længe de er relevante.

- Medarbejderdata skal slettes 5 år efter ansættelsesforholdets ophør.

- Persondata fra ansøgere til stillinger slettes 6 måneder efter, at afslag er givet.

- Persondata vedr. tidligere abonnenter af nyhedsbrevet slettes ved afmelding.

- Persondata vedr. tidligere samarbejdspartnere slettes 5 år efter afslutning af samarbejdet.

- Mails og øvrig korrespondance med indhold af persondata, der ikke vedrører hhv. samarbejdspartnere, medarbejderdata eller data fra ansøgere skal slettes, når de ikke længere er relevante til opfyldelse af de formål, som dataene blev indsamlet til. Sådanne mails, der samtidig indeholder følsomme persondata, cpr-numre eller oplysninger om strafbare forhold skal slettes permanent fra mappen med slettet post.

- I tvivlstilfælde kan henvendelse rettes til virksomhedens økonomidirektør eller it chef.

"