Menu

Politisk flertal klar med nye initiativer til genopretning af dansk økonomi

Regeringen og en række af Folketingets partier lancerer en række initiativer, der skal bidrage til at genoprette økonomien, styrke eksporten og stimulere forbruget. DM&T samler her de vigtigste punkter i aftalen.

Foto: Folketinget / Anders Hviid
Foto: Folketinget / Anders Hviid

15. juni 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Natten til mandag blev regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet enige om en aftale, der skal ”sikre et bedre afsæt til den genopretning, der venter forude,” som det hedder i aftaleteksten.

Det betyder, at hjælpepakkerne udfases, mens der indføres nye ordninger med fokus på at stimulere privatforbruget, ligesom aftalepartierne er blevet enige om at tilføre midler til at styrke den danske eksport. Her samler DM&T de væsentligste initiativer, som kan få betydning for din virksomhed.

Initiativer rette mod virksomheder

De fire garantiordninger, regeringen har initieret i forbindelse med covid-19, får forlænget ansøgningsfristen til slutningen af 2020. Garantiordningerne skal sikre virksomhederne bedre lånemuligheder bl.a. i banken ved at staten stiller garanti. Ikke alene forlænges muligheden, parterne bag aftalen er også blevet enige om at forhøje garantiprocenten til 80 %, hvor den hidtil har været 70 %.

Aftalen om kompensation for faste omkostninger udløber 8. juli, men for virksomheder, der er omfattet af nedenstående restriktioner, indføres en målrettet pakke gældende fra 9. juli til. 31. august

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Virksomheder, der er påvirket af forbuddet mod at holde åbent, vil dog udelukkende få kompensation indtil 8. august.

Læs mere om kompensation for faste omkostninger på Finansministeriets hjemmeside.

Ordningen for kompensation for selvstændige, freelancere mm. forlænges indtil 8. august, hvorefter den udfases. Som et led i aftalen får selvstændige også mulighed for at modtage dagpenge uden 12 måneders medlemskab af a-kasse.

Partierne bag aftalen er enige om at forlænge den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser frem til og med 31. august. Suspendering indebærer, at arbejdsgiveren ikke skal betale g-dage ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser i perioden 1. juli til og med den 31. august 2020. Mindsteudbetalingsreglen ved arbejdsfordelinger og hjemsendelser suspenderes i samme periode.

Partierne bag aftalen er også blevet enige om lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.  Aftaleteksten fortæller ikke noget om, hvordan dette i praksis kommer til udtryk. 

Eksport og genstartsfond

Allerede 19. marts indgik regeringen og alle Folketingets partier en aftale om en eksport- og investeringspakke, der bl.a. giver adgang til akut eksportrådgivning, bedre muligheder for eksportfremstød og etablering af en taskforce, der skal hjælpe SMV’er med at skabe nye eksportmuligheder mm.

Med den nye aftale afsætter yderligere 500 mio. kr. til denne indsats. Du kan læse mere om mulighederne på Udenrigsministeriets hjemmeside.  

Partierne bag aftalen har taget initiativ til en Genstartsfond på 3 mia. kr. i regi af Vækstfonden.

Genstartsfonden skal sikre solvens i ellers sunde virksomheder, der har brug for tålmodig kapital til at komme godt ud på den anden side af krisen. Fondens investeringer foretages på markedsvilkår, og investeringsfokus vil være på mindre, nye virksomheder, SMV’ere og små midcaps med en holdbar forretningsmodel, som har gode chancer for at overleve og solide vækstperspektiver. Fondens fokus vil være på sektorer, der er særligt hårdt ramt af COVID-19.

Genstartsfonden kan foretage investeringer direkte eller indirekte via fonde, og den kan foretage nyinvesteringer frem til udgangen af 2021. Fonden skal agere løftestang for privat finansiering samt direkte finansieringer til virksomheder sammen med private investorer.

Stimuli og sommerpakke

Aftalepartierne er blevet enige om flere initiativer, der skal stimulere forbruget i Danmark. Det væsentligste i denne pakke er, at man fremrykker en delvis udbetaling af de indefrosne feriepenge, således at der i første ombæring udbetales tre ugers ferie senest i oktober. Senere på året vil man forhandle om de resterende to ugers ferie.

Regeringen vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om den konkrete udmøntning, herunder grundlaget for opgørelsen af feriemidlerne. Derfor foreligger der på nuværende tidspunkt ingen retningslinjer for, hvordan det kommer til at udspille sig i praksis. DM&T følger naturligvis udviklingen tæt og orienterer løbende.

Blandt en række initiativer finder man også et forhøjet fradrag for udgifter til forskning og udvikling (FoU).
"