Menu

Sådan er reglerne for Black Friday-tilbud

Black Friday har gennem de seneste år udviklet sig voldsomt, og i 2017 var det årets største omsætningsdag ifølge tal fra Nets. Derfor er det også en dag, som Forbrugerombudsmanden holder dog øje med for at sikre, at forbrugerne ikke bliver vildledt til at tro, at tilbuddene er bedre, end de reelt er. Få viden om reglerne for prismarkedsføring her.

22. oktober 2018 Af Camilla Christensen , cc@dmogt.dk

Black Friday har på får år cementeret sig som den måske vigtigste omsætningsdag i dansk detailhandel. Derfor er der også god grund til at være særligt opmærksom, når dagen nærmer sig. Det er Forbrugerombudsmanden nemlig.

 

Markedsføringslovens regler om forbud mod vildledende handelspraksis og god erhvervsskik skal altid overholdes, når virksomhederne laver prismarkedsføring.

For at hjælpe virksomhederne med at forstå de overordnede principper i markedsføringslovens regler herom, har Forbrugerombudsmanden udarbejdet nogle retningslinjer for prismarkedsføring, som senest er opdateret i 2017. Læs retningslinjerne her.

 

Mange besparelsesudsagn retter sig ofte mod før/nu priser. Hvis man laver en sådan prismarkedsføring er det vigtigt at huske, at den pris man sammenligner med som ”før” prisen, skal være den pris, som varen har kostet i minimum seks uger før den nu nedsatte ”nu” pris.

 

Det vil altså sige, at hvis du ønsker at markedsføre en vare med en særlig ”Black Friday” pris, så skal du være sikker på, at du sammenholder prisen mod den pris, som varen har kostet i de seks uger, der leder op til Black Friday.

 

Forbrugerombudsmanden udtaler dog i retningslinjerne, at der gælder en undtagelse til 6-ugers reglen, når der er tale om kortvarige kampagner, som fx Black Friday:

 

"'6-ugersreglen' er ikke til hinder for, at den erhvervsdrivende laver kortvarige kampagner, hvor der oplyses om en besparelse på samtlige produkter, en produktkategori (fx -20 % på alle dyner) eller dele af produktsortimentet. For sidstnævntes vedkommende skal det understreges, at det ikke omfatter tilbud på et enkelt produkt eller et pakketilbud, men at der skal være tale om et tilbud på en flerhed af produkter - fx -20 % på alle økologiske varer, alle opvaskemaskiner, eller alle produkter fra NN-firma. En sådan kampagne afbryder eller suspenderer ikke den længere periode. Efter den korte kampagne behøver der således ikke at gå nye 6 uger, førend den erhvervsdrivende kan benytte en sammenligning med egen normalpris."

 

DM&T opfordrer alle medlemmer til at læse Forbrugerombudsmandens vejledning om prismarkedsføring, og ved spørgsmål er medlemmer altid velkomne til at kontakte Rikke Mynster Johansen eller Camilla Christensen.
"