Menu
Ny vejledning fra Miljøstyrelsen:

Sådan indberetter du oplysninger til EU’s giftinformationscentre

Sælger du en kemisk blanding med faremærkning til forbrugere eller til professionel brug? Så betyder ændrede EU-regler, at du fra 1. januar 2021 skal indberette oplysninger om kemien til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres.

Foto: He Junhui on Unsplash
Foto: He Junhui on Unsplash

23. oktober 2019

Hvis en person har indtaget eller brugt et faremærket produkt forkert, så skal sundhedspersonalet vide, hvilke kemikalier patienten har været i kontakt med. På den måde kan de give den rette behandling. Derfor har du som importør eller downstream-bruger pligt til at indberette den kemiske sammensætning, inden du må markedsføre produkter, der er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedseffekter eller fysiske farer. 

I dag skal virksomheder anmelde produkter til professionel brug i Produktregistret hos Arbejdstilsynet. De kan også frivilligt indberette oplysninger om produkternes sammensætning til Miljøstyrelsens produktinformation under virk.dk. Ændrede EU-regler betyder imidlertid, at du fra 1. januar 2021 skal indberette oplysninger om kemien til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres. Fristen gælder for dig, der sælger produkter til forbrugere eller til professionel brug.

Indberetningen skal ske via den europæiske PCN-portal i et PCN-standardformat. PCN står for Poison Centres Notification. En af fordelene ved at bruge PCN-portalen er, at du kan indsende oplysninger til flere medlemsstater ved én samlet indberetning. Samtidig kan du indberette på dit foretrukne sprog, hvorefter oplysningerne automatisk oversættes til de officielle sprog i de lande, hvor blandingen markedsføres.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du går i gang med det samme, da det kan tage tid at forberede de oplysninger, du skal indberette.

Læs mere på gift-info.dk, hvor du finder du en vejledning, du kan bruge som støtte, når du skal i gang med opgaven.

Download faktaark om Gift-Info

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"