Menu

Samsøe Samsøe: Vi har brug for nedskrivninger af vores varelagre

Modebranchens virksomheder har brug for hjælp, hvis ikke selv samme skal decimeres gevaldigt, inden Corona-krisen er ovre. Især varelagrene, der i øjeblikket kun bliver mindre og mindre værd, udgør et kæmpe problem, mener Samsøe Samsøes medejer Peter Sextus.

Foto: Samsøe Samsøe
Foto: Samsøe Samsøe

26. marts 2020

- Jeg kan ikke komme i tanke om andre brancher, der bliver ramt så hårdt som vores, for alle aktører i branchen bliver ramt. Vores varelagre rammer os som en boomerang i øjeblikket. Vi bliver jævnet med jorden, hvis ikke der bliver gjort noget fra regeringens side.

Det er sådan, Peter Sextus indleder sin fortælling om, hvad coronavirussets udbrud gør ved hans virksomhed. Og reelt set hele branchen, som han understreger.

- Det, vi har brug for, er en nedskrivningspakke til vores varelagre. Helt basalt består modebranchen af tre omkostninger - husleje, lønninger og varer. Varelagrene er klart den mest presserende, da det rammer os dobbelt. Vi kan ikke sælge sæsonvarerne nu, da der ingen kunder er, og som tiden går, bliver varerne mindre aktuelle og sværere at sælge, siger Peter Sextus.

Han foreslår derfor, at man fra politisk side laver en tekstilpakke, der bærer nogen af disse omkostninger igennem på nedskrivningerne af varelagrene.

- Man kan indføre delvis statslig godtgørelse for det, man har på lager, man ikke kan sælge på grund af krisen. Det skal foregå på en fair og ordentlig måde, siger han.

Efterspørger fleksibilitet i hjælpepakker

Samsøe Samsøe ser intet problem i de hjælpepakker, der er lanceret til erhvervslivet. De passer bare ikke til modebranchens natur.
 

- Hjælpepakkerne skal gøres mere fleksible, så de også passer til modebranchens måde at drive forretning, siger Peter Sextus og fortsætter:

- Fra politisk side har man hjulpet frisører, hoteller, barer, restauranter og mange andre brancher, men i min optik er hjælpen til modebranchen til at overse. Alle mister omsætning, når de må lukke forretningen og sende folk hjem, men vi mister ikke kun omsætning. Vi mister også værdien af sæsonvarer, vi ikke kan sælge i fremtiden.

En blødgøring af hjælpepakkerne ville desuden have en gavnlig effekt på mange dele af modens fødekæde.

- Alle led i branchen har brug for hjælpen. Detailhandlerne har også gavn af det, for de mærker om nogen de manglende kunder. Jeg ved godt, at staten mener, at de har hjulpet med likviditeten via udskydelse af A-skat og moms, men den melding kom så sent, at vi ikke kunne nå at udskyde afregningen for marts måned, lyder det fra Peter Sextus.

Også hjemsendelsesordningen kan man med fordel kigge på, mener Peter Sextus, der henviser til, at modebranchen tænker langsigtet, mens han også peger på, at der i andre lande er hjælpepakker, der bedre passer til modebranchen.

- Når lønningerne ligger i det leje, de gør, så betyder det, at vi skal sende medarbejdere hjem uden at have adgang til dem, hvis vi stadig vil have lønkompensation. Med andre ord skal vi stadig betale halvdelen af medarbejdernes løn samt pension og feriepenge, og samtidig kan vores kommende kollektioner ikke blive færdige, da de ikke må arbejde. Desuden ser vi, at de hjælpepakker omkring lønkompensation, vi ser i for eksempel Norge og Tyskland, er bedre til at absorbere de lønudgifter, vi arbejdsgivere står med.

Krisen kan ende i et blodbad

Samsøe Samsøe klarer sig i øjeblikket, men afhængigt af krisens omfang og varighed, så kan det blive hårdt, medgiver Peter Sextus.

- Medarbejderne er fortvivlede, og det er vi jo også selv. Forbruget er gået i stå, og vi har nye sæsonvarer på vej ind på lager i april/maj og juli/august, som vi ikke ved, hvad der skal ske med. Og om kunderne, der har bestilt varerne kan betale dem, og om slutforbrugerne vil købe dem.

Derfor er Samsøe Samsøe også gået alternative veje.

- Vi opsiger de lejemål, vi kan, og går i dialog med udlejerne. Det er vi presset til i et forsøg på at holde penge hjemme, mens vores kunder kommer til os for at få forlænget betalingsfristen. Krisen rammer alle led i kæden, hvorfor det kan ende i et blodbad, mener Peter Sextus.

Der er stadig afsætning online, men det kan ikke kompensere for de lukkede butikker.

- Vi sælger online, men det er nærmere stagnerende end stigende, og mange begynder at sælge med rabat for at få solgt varer.

Bankerne har lovet at kigge positivt på at stille kredit til rådighed for modebranchens virksomheder, men det er ikke nok, forklarer Peter Sextus.

- Det er godt, hvis bankerne vil hjælpe modebranchen likviditetsmæssigt, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi har brug for regeringens hjælp til en branche, der står for en kæmpemæssig eksport og beskæftiger mange tusinde mennesker. Det må ikke gå tabt, så vi har brug for politisk handling nu. 

"