Menu

Se alle Datatilsynets vejledninger

Datatilsynet skal føre tilsyn med, at danske virksomheder overholder Persondataforordningen. Datatilsynet har udgivet en række vejledninger, som går i dybden med nogle af de udfordringer, virksomheder kan stå overfor. Du finder vejledningerne på DM&T's hjemmeside.

05. marts 2018

Datatilsynet udgiver en række nyttige vejledninger, som giver dig en nærmere forståelse af Persondataforordningen.

 

Vejledningerne udmærker sig ved, at de går i dybden med nogle af de problemstillinger, man som virksomhed står overfor forbindelse med håndtering af persondata.

 

Dansk Mode & Textil lægger løbende disse på hjemmesiden, efterhånden som de udkommer.

 

Følgende vejledninger er (eller vil blive) udgivet af Datatilsynet:  

   Generel informationspjece om Databeskyttelsesforordningen

   Databeskyttelsesrådgivere (opdateret version december 2017)

   Overførsel til tredjelande

   Samtykke

   Dataansvarlige og databehandlere

   Adfærdskodekser og certificeringsordninger

   Vejledning om fortegnelse

   Behandlingssikkerhed

   Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

   Konsekvensanalyse

   Håndtering af brud på persondatasikkerheden

   Registreredes rettigheder

   Databeskyttelse på det ansættelsesretlige område

 

Du finder alle vejledninger her. (Kræver medlems-login)

"