Menu

Sektorsamarbejdet fremlægger handlingsplan for mere cirkularitet

Det sektorsamarbejde, der blev etableret i august, er nu klar med en handlingsplan, der skal flytte branchen i retning af flere cirkulære indsatser. 60 virksomheder er allerede med, men alle interesserede virksomheder er velkomne til at tilslutte sig og bidrage til den cirkulære omstilling.

25. april 2023

En stor del af den danske tekstilindustri lancerer nu en ambitiøs handlingsplan, som skal sikre, at branchen arbejder frem mod cirkulære forretningsmodeller. Dermed tager sektoren selv fat på at reducere det store klimaaftryk, branchen i dag sætter.

Bag handlingsplanen står et unikt sektorsamarbejde bestående af godt 60 virksomheder, brancheforeninger, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og Lifestyle & Design Cluster, der siden august 2022 har arbejdet på at definere fælles definitioner og målepunkter, så det vil være muligt at dokumentere effekten af indsatserne.

Samarbejdet tager udgangspunkt i tre mål, der er funderet på internationale principper om cirkulær økonomi: Genanvendelse af materialer, cirkulært design og cirkulære forretningsmodeller.

Bed selv at tage initiativ til denne indsats, er er branchen langt bedre forberedt på den skrappe internationale lovgivning, der er på vej, særligt fra EU.

Fælles forståelse – fælles mål og en ambitiøs plan

Den ambitiøse handlingsplan, der er udarbejdet i et tæt samspil mellem styregruppen for sektorsamarbejdet og en række arbejdsgrupper bestående af underskrivere, rummer delmål og aktiviteter og fungerer som en køreplan for at nå de opsatte mål.

I arbejdet med at udarbejde en detaljeret handlingsplan har det været nødvendigt for underskriverne at definere de cirkulære begreber for fælles forståelse. Samtidig er der udarbejdet et værktøj til at skabe en baseline, som skal afprøves i praksis i år. Første indsamling af data sker i slutningen af 2023, og vil efterfølgende ske hvert år. Den samlede viden bliver publiceret i en fælles rapport og vil danne udgangspunkt for yderligere tiltag i nye mål.

”Med handlingsplanen sætter vi gang i en række af nødvendige aktiviteter og delmål, ud fra den viden og udfordringer vi har i dag. Aktiviteterne vil bestå af både dataindsamling og pilotprojekter for løbende at kunne gøre arbejdsgrupperne i stand til at sikre fælles vidensgrundlag og kunne prioritere i indsatserne. Handlingsplanen vil blive evalueret og justeret årligt,” siger CEO i Lifestyle & Design Cluster, Betina Simonsen.

Unikt samarbejde

Det er unikt, at så stor en del af en branche har lyst til at bidrage og være aktive i sektorsamarbejdet og udarbejde en ambitiøs handlingsplan.

Det har krævet tæt samarbejde og kompromisser at nå frem til at sætte et mål, der balancerer ambitioner og realiteter, fortæller forperson for sektorsamarbejdet, Maria Glæsel.

”Vi er nået frem til en handlingsplan, der vil gøre en forskel. Vi vil givetvis blive mødt af ønsket om, at vi skulle være mere ambitiøse og skal definere flere mål, siger hun. Men med denne plan sætter vi for alvor gang i en proces, der omfatter så væsentlig en del af branchen for at sætte gang i det samarbejde og den innovation, der er så centralt for den grønne omstilling. Vi vil løbende evaluere, om det er muligt at udvide mål og opjustere målene i takt med, at vi finder nye løsninger.”

Alle ønsker at bidrage til positiv udvikling

Den største industriaktør i Danmark, BESTSELLER er meget opmærksomme på det ansvar, virksomheden har i forhold til at sætte ambitiøse mål, fortæller bæredygtighedschef Dorte Rye Olsen:

”Vi ønsker alle at bidrage til en positiv udvikling og samtidig også justere målene, når teknologien og erfaringerne viser vejen. Arbejdet med de cirkulære løsninger og ikke mindst en fælles forståelse herfor, er vigtigt for at kunne agere globalt og langsigtet som industri, som klimaomstillingen kræver. Det kræver samarbejde og systemiske forandringer af mange aktører, og vi bakker ambitiøst op,” siger hun.

Nybo Workwear, ser en værdi i at være gået ind i sektorsamarbejdet og muligheden for at udvikle mere cirkulære løsninger.

”Som producent af arbejdstøj er vi allerede mødt af krav om at arbejde mere cirkulært igennem flere år og arbejder aktivt med det, siger CEO, Helle Nybo Holmberg, og fortsætter:

”Vi glæder os til at komme i gang med aktiviteterne i handlingsplanen, hvor vi kan bidrage med de erfaringer og udfordringer, som vi i forvejen har med at sikre høj kvalitet og langtidsholdbare produkter - og stadig have fokus på en økonomisk forsvarlig forretning.”

Hele branchen - også i Norden

Sektorsamarbejdet er åbent for at flere fra branchen og andre interessenter kan deltage, ligesom andre relaterede områder – for eksempel affaldshåndtering - ventes at blive en stadig større del af samarbejdet.

Det unikke danske samarbejde med en samlet sektor, der på eget initiativ har taget teten på klimaindsatsen har desuden allerede fået interesse fra andre nordiske lande og ventes derfor at blive inspiration for et nordisk samarbejde om cirkulære løsninger i branchen. Det giver et endnu større perspektiv for samarbejdet, der allerede indgår i det internationale samarbejde Textiles Action Network, som WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) har lanceret. Sektorsamarbejdet har tæt samarbejde med WRAP i London.

Læs mere om sektorsamarbejdet her, hvor du også kan tilmelde din virksomhed. 

Download handlingsplan

  • Handlingsplan for det frivillige sektorsamarbejde

    PDF pdf, 2mb
  • Handlingsplan for det frivillige sektorsamarbejde - Appendix 1-4

    PDF pdf, 0,77mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"