Menu

Son of a Tailor-stifter vil sætte sit præg på FN-initiativ

Jess Fleischer, co founder og CEO i Son of a Tailor, sigter efter en plads i bestyrelsen for det danske UN Global Compact netværk. Han vil bl.a. have større fokus på SMV’ernes hverdag og deres innovationsevne, ligesom han håber at kunne tiltrække flere virksomheder bl.a. fra mode- og tekstilbranchen som medlemmer. Her kan du læse mere om hans overvejelser og motivation.

Jess Fleischer, CEO & co-founder, Son of a Tailor
Jess Fleischer, CEO & co-founder, Son of a Tailor

15. april 2021 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Jess Fleischer har en mission. Han vil udbrede kendskabet til UN Global Compact, og derfor stiller han nu op til Global Compact Network Danmarks bestyrelse. Jess Fleischer er CEO og co-founder i Son of a Tailor, en tech-modevirksomhed, der specialiserer sig i individuelt tilpasse produkter med afsæt i teknologiske muligheder og en ansvarlig produktion. Son of a Tailor tilsluttede sig Global Compact for to år siden .   

Netop ansvarlighed og bæredygtighed er to nøgleord i Son of a Tailor, og Global Compact står Jess Fleischers hjerte meget nær. Nu håber han at kunne bringe den passion ind i bestyrelsen for det danske Global Compact-netværk.

UN Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen af virksomheders fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse. Næsten 13.000 virksomheder fra 160 lande er en del af Global Compact.

Derfor er det også interessant, at en mindre dansk modevirksomhed aktivt vil præge arbejdet i Global Compact. DM&T fangede derfor Jess Fleischer til en snak om hans kandidatur inden generalforsamlingen 22. april.

Hvorfor vælger du at stille op?

Først og fremmest fordi, jeg har en stor kærlighed til hele projektet. UN Global Compact ræsonnerer perfekt med de tanker, jeg selv har, om at vi er nødt til at have nogle mål og et overordnet formål for det, vi går og laver. Derfor er det perfekt, at det ligger under FN, for kombinationen af de 17 Verdensmål og Global Compacts ti principper er den ideelle paraply for virksomheder til at skabe positive forandringer.

Derfor vil jeg også arbejde for, at vi får flere danske virksomheder på medlemslisten. Der er simpelthen for få i dag, og det skal vi have lavet om på.

Jeg tror grundlæggende, at virksomheder skal drive en stor del af den forandring, der er behov for, hvis vi skal bekæmpe klimakrisen. Hvis vi ser på udviklingen, må vi bare erkende at politikere og individer har utroligt svært ved det. Samfundet har måske en tendens til at undervurdere virksomheders evne til at innovere og løse verdens problemer. Det vil jeg gerne være med til at sætte fokus på, hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen.

Det er en jo en bestyrelse, der i dag inkluderer repræsentanter fra blandt andet Ørsted, Novo Nordisk og Danfoss. Hvorfor er der behov for at få en anden type virksomhed ind?

I mine øjne har bestyrelsen behov for et større element af iværksætteri og en tættere føling med SMV’ernes virkelighed. Langt størstedelen af det danske erhvervsliv består jo af små og mellemstore virksomheder. Hvis ikke de virksomheder er repræsenteret, ender det hurtigt med, at tankesættet bliver forkert. De store virksomheder har hele afdelinger, der udelukkende arbejder med bæredygtighed, men de ved ikke nødvendigvis, hvordan det foregår i en lille virksomhed som Son of a Tailor med 35 ansatte. Det er noget helt andet, og jeg er for eksempel meget involveret i det daglige arbejde med bæredygtighed i Son of a Tailor.

Mit håb er da også, at jeg kan bidrage med min erfaring med at finansiere, rekruttere til og markedsføre bæredygtig udvikling, så jeg kan hjælpe mindre virksomheder med at udnytte deres enorme potentiale ved at støtte dem på rejsen.

Hvad kan du bidrage med i bestyrelsens arbejde?

Jeg har hands on-erfaring med at drive bæredygtig innovation i produktions-, proces- og IT-øjemed. I Son of a Tailor har jeg været med til at grundlægge og skabe den vækstrejse, vi har været på. Med fokus på teknologi og supply chain har vi skabt en helt ny måde at sælge og producere tøj, så man minimerer spild i forsyningskæden, helt undgår overproduktion, minimerer returvarer og udleder 50 procent mindre C02. Den erfaring vil jeg tage med ind i bestyrelsen, og jeg tror, vil komplementere den nuværende bestyrelse med kompetencer til at drive bæredygtig innovation, udvikle understøttende teknologier og processer med udgangspunkt i de små virksomheder.  

Hvorfor er det væsentligt, at mode- og tekstilbranchen er repræsenteret i bestyrelsen?

Først og fremmest er det en stor og væsentlig branche rent økonomisk. Men samtidig er det også en forurenende industri og en stor CO2-udleder, ligesom branchen traditionelt set har haft problemer med social ansvarlighed. Vi har som branche et ekstra ansvar, fordi vi ved, vi har udfordringer, og det er vigtigt, at der bliver sat fokus på det, hvilket blandt andet kan gøres ved at øge opmærksomheden om Global Compact og få flere af branchens virksomheder til at melde sig ind og bidrage aktivt.

Du nævner, at der er behov for at skabe større opmærksomhed om Global Compact. Hvordan vil du påvirke det, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?

Det er vigtigt, at de virksomheder, der allerede er medlemmer, bliver bedre til at fortælle om at det gode ved Global Compact. Det gælder også for Son of a Tailor. Vi skal i fællesskab blive bedre til at kommunikere, at det hverken er dyrt eller svært at tilslutte sig, og at der er rigtig mange fordele ved at være en del af Global Compact. Det administrative arbejde er ikke tungt, når man som virksomhed har rundet 20 medarbejdere, og slet ikke når man ser på, hvor stort udbytte man får af at være en del af et så stærkt og vigtigt fællesskab.

Så der ligger et vigtigt salgsarbejde og venter, for det er afgørende, at endnu flere virksomheder, også de mindre, bliver en del af Global Compact.

Man skal være medlem for at stemme til generalforsamlingen den 22. april. Og så skal man enten allerede være tilmeldt generalforsamlingen eller stemme via en fuldmagt, som du kan hente her. Underskrevet fuldmagt skal sendes til:  info@globalcompact.dk i samme mail og cc på den man vil stemme på, i dette tilfælde vil det så være jess@sonofatailor.com

Jess Fischer & UN Global Compact

Jess Fleischer

CEO & Co-founder, Son of a Tailor

Oprindeligt uddannet ingeniør fra DTU

Har tidligere haft ledende stillinger hos den skandinaviske afdeling af eBay og været managementkonsulent i Booz & Company.

Stiftede i 2014 den tech-funderede modevirksomhed Son of a Tailor sammen med Andreas Langhorn.

Son of a Tailor producerer individuelt tilpasset tøj på made to order-basis. Virksomheden har bæredygtighed og ansvarlig produktion som centrale omdrejningspunkter.

Jess Fleischer ejer 25 % af virksomheden, hvis ejerkreds også tæller Founders – med prominente ejere med rødder i Bestseller, LEGO og William Demant, den svenske kapitalfond eEquity, inQvation og den tidligere marketingdirektør i Pandora Thomas Ryges selskab Joso Invest.

UN Global Compact

Et frivilligt FN-initiativ, der sætter rammen for kommunikationen af virksomheders fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse.

Global Compact er baseret på 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption

Spiller sammen med FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling 

Initiativet blev taget på World Economic Forum i 1999 og UN Global Compact blev grundlagt i 2000.

Siden har 12.765 virksomheder fra 160 lande tilsluttet sig.

Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder og organisationer, der har tilsluttet sig FN’s Global Compact. Læs mere på globalcompact.dk

Blandt de danske medlemmer finder man en række af landets største virksomheder, men også flere mode-, tekstil- og livsstilsvirksomheder, ligesom DM&T er medlem.  

"