Menu
Tidligere direktør trækker stævning tilbage

Stadil: En ubetinget bekræftelse af at vi var i vores gode ret til at bortvise direktøren

For et år siden valgte hummel at bortvise den daværende CEO Søren Schriver med baggrund i illoyal opførsel i modstrid med hummels interesser. Siden anlagde Søren Schriver sag mod hummel for uretmæssig fyring, men nu trækker han så sagen tilbage. En forventet udvikling hvis man spørger bestyrelsesformand Christian Stadil.

Ejer og CEO i Thornico og bestyrlsesformand i hummel Christian Stadil // Foto: Daniel Karlsson
Ejer og CEO i Thornico og bestyrlsesformand i hummel Christian Stadil // Foto: Daniel Karlsson

27. februar 2018

Sagen mellem hummel og virksomhedens tidligere direktør gennem godt 20 år, Søren Schriver, har været dramatisk og medført omfattende omtale i de danske medier. I februar 2017 blev Søren Schriver bortvist, da hummel havde konstateret illoyal opførsel i modstrid med hummels interesser som følge af direktørens forsøg på egen berigelse på bekostning af hummel og hummels partner. Den sag efterforskes fortsat af Østjyllands Politi.

I de derpå følgende dage valgte Søren Schriver at stævne hummel, da fyringen efter hans mening var uberettiget. Efter nogle ugers mediestøj faldt der ro over sagen. Indtil nu. For få dage siden valgte Søren Schriver nemlig at udsende en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at han nu trækker stævningen tilbage. Dermed kommer sagen ikke for Sø- og Handelsretten, som den ellers skulle have været i april. Noget der på sin vis ærgrer Christian Stadil, ejer og CEO i konglomeratet Thornico samt bestyrelsesformand i hummel.

”Vi havde faktisk glædet os til retssagen. Vi havde og har så massiv en bevismængde, og den ville vi da gerne have fremstillet i retten herunder med deltagelse af vidner, eksperter med mere,” siger han, da Dansk Mode & Textil fanger ham til en snak om sagens udvikling.

Massivt mediespin skulle få hummel til at trække sig

Så selvom hummel-formanden ærgrer sig over ikke at få lov at fremlægge beviserne i retten,  er det langtfra en udvikling, der kommer bag på Christian Stadil.

”Det er en ubetinget bekræftelse af, at vi var i vores gode ret til at bortvise direktøren sidste år. Derudover så kommer det ikke som nogen overraskelse, da man fra modpartens side de sidste par måneder har prøvet at tilnærme sig os for at lave en aftale, samt i endnu højere grad da sagen fra starten har været så klar og beviserne så mange og overbevisende, som tilfældet er,” siger Christian Stadil.  

Han fortæller, at de har alt fra hemmelige g-mails, båndede optagelser som siden de blev afspillet i medierne er valideret af førende eksperter, officielle dokumenter der viser oprettelse af selskab i udlandet, håndskrevne noter med hele planen, diverse vidneudsagn med mere.

”Det vil sige at man kun anlagde sagen for at vise aggression i medierne, hvilket faktisk lykkedes meget godt. Man må formode, at modparten aldrig har troet på, at den kunne vindes, og man har håbet på, at det massive mediespin skulle få os til at trække os,” siger Christian Stadil, som fortæller, at hummel ikke har haft nogen grund til at ligge under for mediepresset, hvilket eksempelvis kunne have været tilfældet i et børsnoteret selskab.

Sagen har ellers været genstand for stor medieinteresse, hvilket igen blev illustreret i den forgangne uge.

”I fredags prøvede man med et sidste mediespin, som nogle medier ukritisk bed på, at pakke tilbagetrækningen ind i en bonus for 2016, som direktøren selvfølgelig skulle have for allerede udført arbejde, eftersom han blev bortvist i februar 2017. En bonus som blev udbetalt for cirka et år siden, og som hummel i øvrigt aldrig har bestridt at ville betale.  Ergo har vi intet aftalt eller betalt i forbindelse med tilbagetrækningen,” understreger Christian Stadil, som fortæller at den seneste udvikling vækker glæde, men kalder det samtidig en trist historie.

Vil hellere fokusere på fremtiden i hummel

Og ærgrelsen skinner også igennem hos Christian Stadil. Særligt fordi denne sag ligger meget langt fra, hvad der er normen i Thornico, og den måde han normalt agerer på.

”Det er den første bortvisning jeg selv har været med til at foretage de sidste mere end 20 år, og vores direktører sidder generelt ekstremt lang tid.  Det er noget vi er stolte af, og noget, som jeg da synes, siger noget om klimaet i Thornico,” fortæller Christian Stadil. Han fortæller som eksempel, at direktøren i fødevarevirksomheden Sanovo har været der i 20 år, mens direktøren i Thorco Projects har siddet på posten i 14 år.

”Og ja, så nåede Søren Schriver at være hos os i 23 år, og jeg havde endda lige forlænget hans kontrakt med to år kort tid før bortvisningen, så han kunne blive fejret og opleve sit 25 års jubilæum. Så grundlæggende er det rigtig kedeligt at være nødt til at bortvise en kollega gennem så mange år,” siger Christian Stadil.

Men selvom sagen har rumsteret i et år, har både Christian Stadil og hummel længe haft sigtet rettet mod fremtiden i stedet for at dvæle ved fortiden og denne uheldige sag.

”Vi er allerede videre og har været det i lang tid. Det er så utrolig spændende, hvad der sker i hummel pt., under ledelse af vores adm. direktør Allan Vad Nielsen og hans team. Allan og jeg er allerede begyndt at se på mål efter vores initiale målsætninger. Nu tog det os 93 år at nå en omsætning på en milliard. Det kommer til at tage os væsentlig mindre end 10 år at nå de to mia. kroner. Det føler jeg mig overbevist om. For at sætte det i relief, så er Under Armour de sidste 20 år gået fra en omsætning på 0 til en omsætning på ca. 30 mia. kr. Det siger lidt om potentialet,” slutter Christian Stadil.

I løbet af de kommende uger bringer Dansk Mode & Textil et større interview med adm. direktør Allan Vad Nielsen om hummels nye strategi og visionerne for fremtiden. 

"