Menu

Step Up viser vejen til CSR-forbedringer og højere produktivitet

Nu afsluttes Step Up i Bangladesh efter tre års projektforløb. Og resultaterne er entydige; produktivitet og CSR-forhold er blevet forbedret med simple redskaber, og der er tydelig synergi mellem en styrket CSR-indsats og øget produktivitet. Vi var med til afslutningseventen i Dhaka og giver dig de vigtigste pointer.

Den 12. november afholdt man en stor aflsutningsevent for Step Up-projektet på Westin Hotel i Dhaka.
Den 12. november afholdt man en stor aflsutningsevent for Step Up-projektet på Westin Hotel i Dhaka.

20. december 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

En mandag eftermiddag midt i november på Westin Hotel i Bangladesh’ hovedstad, Dhaka, samledes nogle af de mest toneangivende personer i Bangladesh’ omfattende beklædningsindustri. Handelsminister Tofail Ahmed, præsidenten for arbejdsgiverorganisationen BGMEA, Siddiqur Rahman, og præsidenten for brancheorganisationen FBCCI, Safiul Islam, var alle til stede, da Step Up projektet blev afsluttet. Også den danske modebranche var rigt repræsenteret ved blandt andre DM&T’s CSR-chef Pia Odgaard, WEAR-direktør Nikolai Klausen og DM&T’s adm. direktør, Thomas Klausen.
Projektet har igennem de seneste tre år sat fokus på, hvordan den enkelte fabrik i Bangladesh kan skabe en sundere forretning ved hjælp af en kombination af produktivitetsforbedring og CSR. Projektet er et samarbejde mellem WEAR, Dansk Erhverv, Danish Fashion Institute (nu Global Fashion Agenda, red.) og Dansk Mode & Textil, og er blevet til takket være midler fra Danida.

Den enkelte virksomhed styrker forretningen med CSR

Ni fabrikker i Bangladesh var en del af projektet fra begyndelsen, og syv af dem fuldførte hele forløbet. Et forløb, der har budt på en række indsatser for at opkvalificere og opbygge kapacitet hos de deltagende virksomheder inden for produktivitet og CSR. Projektet har samtidig haft til formål at uddanne konsulenter i BGMEA, som skal promovere strategisk CSR baseret på internationale retningslinjer.

”Ved at fokusere på CSR er det muligt at forbedre produktiviteten i produktionslande som Bangladesh, fordi det simpelthen er bedre for forretningen at fokusere på at reducere miljøbelastningen, øge den overordnede produktkvalitet og skabe bedre arbejdsforhold. Det er derfor Step Up altid har handlet om, hvordan den enkelte virksomhed kan forbedre forretningen ved hjælp af CSR,” sagde Thomas Klausen i sin åbningstale. Her understregede han også, at det er vigtigt, at de danske virksomheder, der sourcer i Bangladesh tager ansvar, blandt andet ved ikke at presse priser i ekstrem grad eller ved at kræve urimelige leveringstider.

”Det er afgørende, at vi anskuer vores forretningsforbindelser som et samarbejde. Et samarbejde er baseret på dialog, forventningsafstemning og respekt for hinanden, og det skal begge parter gøre sig bevidst,” siger Thomas Klausen efterfølgende.

Step Up-projektet nærmer sig nu sin afslutning, men det er ikke ensbetydende med at læringen forsvinder.

”Det har været vigtigt for os, at projektet kan leve videre, efter den officielle projektramme ophører. Netop derfor har vi uddannet både på fabrikkerne og i BGMEA, så vi har ambassadører, der kan udbrede fortællingen om, at CSR og produktivitet går hånd i hånd til gavn for forretningen. Alle de lokale, der har været involveret i projektet, taler i meget positive vendinger om udbyttet af projektet, og vi håber naturligvis, at det får en afsmittende effekt sammen med andre projekter i Bangladesh, så der sker en større bæredygtig omstilling af beklædningsindustrien i Bangladesh,” siger Sofie Pedersen, der er projektleder på Step Up, og fortsætter:

”En af de største udfordringer i industrien er mangel på kvalificeret arbejdskrav og fastholdelse af medarbejdere – både arbejdere og mellemledere. Det hænger både sammen med de lave lønninger og arbejdsforholdene fx dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og lave lønninger. Loyaliteten er meget lav i dag. Ved at forbedre arbejdsforholdene og virksomhedernes økonomi gennem øget produktivitet, er der bedre muligheder for skabe et godt arbejdsklima og belønne de dygtige medarbejdere. Det kan styrke fastholdelsen. Mange virksomheder har over 5% udskiftninger af medarbejderstaben per måned. Det er et kæmpe videnstab, hvilket også sænker produktiviteten. Derfor er det en vigtig investering for virksomhederne gennem deres CSR arbejde at forbedre forholdene for deres medarbejdere.”

Som dagens program på Westin Hotel skrider frem, står det klart for enhver, at et øget fokus på CSR og produktivitet er godt for forretningen. Også de store, magtfulde bangladeshiske organisationer ser værdien.

”Tidligere var det måske ikke så attraktivt at investere i at forbedre produktiviteten, men Step Up har spillet en vigtig rolle i at belyse værdien af dette,” lød det fra BGMEA President, Siddiqur Raman, da han talte fra scenen.

Artiklen fortsætter under billedet
Det lokale Step Up-team sammen med repræsentanter for DM&T og WEAR.
Det lokale Step Up-team sammen med repræsentanter for DM&T og WEAR.

Et fælles ansvar

Men det er ikke kun på fabrikkerne i Bangladesh, at Step Up skal sætte sit aftryk. Det er en vigtig påmindelse til de danske virksomheder om at tage ansvar, når de sourcer fra lande som Bangladesh.
”Vi har i Danmark et ansvar for, at den produktion, der foregår i Bangladesh, hele tiden udvikler sig i en mere bæredygtig, sundere og mere miljørigtig retning. Det er vigtigt, at de danske modevirksomheder i samarbejde med deres leverandører medvirker til at skabe en positiv udvikling i produktionslande som Bangladesh,” siger Nikolai Klausen, direktør i WEAR, da vi fanger ham i en pause på Westin Hotel, hvor airconditioningen arbejder på højtryk for at modstå de +30 varmegrader, Dhaka er indhyllet i denne dag.

Da pausen er slut, strømmer deltagerne langsomt tilbage til den store sal, der huser dagens arrangement. Snakker går heftigt, og deltagerne diskuterer dagens hidtidige indlæg og branchens generelle tilstand.
Da anden del af dagens program går i gang er det med fokus på det konkrete udbytte af projektet. Aalborg Universitet har kørt et projekt sideløbende med Step Up, og derfor var professor Peter Hasle inviteret til at præsentere resultaterne. De viste entydigt, at der er en klar sammenhæng mellem arbejdsmiljøet og produktiviteten, og understøttede dermed den læring, man har fra Step Up-projektet.
Han understregede, at det kræver en holistisk tilgang, hvis man vil skabe forbedringer.

”Lav produktivitet, kvalitetsproblemer og helbreds- og sikkerhedsrisici har ofte de samme kilder. Vi kan samtidig se, at der er en stærk sammenhæng mellem produktivitet og sikkerheds- og helbredsmodenhed, og derfor er man nødt til at arbejde på begge fronter. Man kan ikke være god til det ene fremfor det andet,” lød det fra Peter Hasle.

Lead time nedbragt med 82 %

Step Up’s lokale produktivitetsekspert, som har været ansat igennem hele projektet, Md. Anik Islam, indtog herefter talerstolen. Han har selv arbejdet i beklædningssektoren, hvor han har beskæftiget sig med LEAN, procesoptimering og produktivitetsforbedringer. Den viden har han videreført i Step Up, hvor han har trænet og vejledt de fabrikker, der har deltaget i projektet.

I Md. Anik Islams præsentation ser man før og efter-billeder, og det er slående, hvor lidt, der nogle gange skal til for at skabe store forandringer. På et før-billede ser man, hvordan bunker af tøj ligger stablet bag hver syerske. På efter-billedet er bunkerne forsvundet, gulvet er ryddet og syerskerne har præcise arbejdsbeskrivelser. Det giver kortere lead time, mere effektitiv produktion og binder mindre kapital i produktionen Noget der ikke alene er godt for indtjening, men også for blandt andet arbejdsmiljøet og brandsikkerheden. 

Md. Anik Islams præsentation er fuld af tal. Tallene viser den positive udvikling, der er er sket i løbet af projektet og resultaterne er bemærkelsesværdige. Fabrikkernes har eksempelvis nedbragt deres lead time med gennemsnitligt 82 %, og har på samme tid styrket deres strategiske CSR-arbejde. På den måde har projektet bidraget til at forbedre deres overordnede konkurrenceevne.

Artiklen fortsætter under billedet

En platform til at dele best practice

Men hvordan har de deltagende virksomheder oplevet det at deltage i projektet? Tre af de deltagende fabrikkers direktører sætter sig til rette i de store stole på den let hævede scene. De store blomsterdekorationer skjuler deres overkroppe, men de kan ikke skjule de tre mænds begejstring.

”Det er en investering, når man vil forbedre CSR-niveauet. Men det er en vigtig investering, og i løbet af projektet fandt jeg ud af, at selv små forbedringer, som egentlig ikke koster alverden, har stor betydning for det samlede arbejdsmiljø. De mange små indsatser har bidraget til at øge produktiviteten og forbedre arbejdsforholdene,” siger Sheikh Mustafiz, ejer og Managing Director af Cute Dress Industry Ltd., som er en af de virksomheder, der har deltaget i Step Up-projektet. Han har flere skandinaviske kunder og taler i begejstrede vendinger om sin deltagelse i projektet. En begejstring, som deles af hans konkurrenter på scenen.

Konkurrenter er i virkeligheden en fejlslagen betegnelse. For Step Up har også skabt en særlig samhørighed mellem de virksomheder, der har været en del af projektet.
”Step Up har gjort os til brødre. Derfor kan vi dele viden og samarbejde fremover,” siger Sheikh Mustafiz, som hurtigt suppleres af Ruhul Abrar, General Manager fra Habitus Fashion Ltd:

”Det er et globalt marked. Der bør ikke være hemmeligheder. Vi er nødt til at samarbejde for at vise verden, hvad vi kan. Derfor er jeg taknemmelig for, at Step Up også er blevet en platform til at dele best practice.”

Eftermiddag er blevet til aften. Programmet nærmer sig sin afslutning, og efter uddeling af diplomer og hæder til de deltagende virksomheder under store bifald fra salen, begynder gæsterne at sive ud i forhallen, hvor dampende varme fade med mad drager deres opmærksomhed. Men selv under spisningen fortsætter snakken, og der hersker ingen tvivl om, at Step Up har efterladt et positivt indtryk. Et indtryk af, at ansvarlig produktion kan være en drivkraft for forretningsudvikling og en investering i virksomhedens konkurrenceevne på lang sigt. 

"