Menu

Stor regning venter, hvis der ikke er styr på feriepenge

40.000 danske virksomheder kan stå over for en stor regning. De har nemlig endnu ikke besluttet, om de vil beholde de indefrosne feriepenge. Den beslutning skal være taget senest 30. november.

19. november 2021

 Senest den 30. november 2021 skal man som arbejdsgiver tilkendegive over for Lønmodtagernes Feriemidler, hvis man fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden. Man kan beholde pengene i virksomheden, indtil den enkelte medarbejder for eksempel når pensionsalderen.

Rigtig mange virksomheder, ifølge LD Fonde ca. 40.000, har endnu ikke tilkendegivet dette over for Lønmodtagernes Feriemidler, og derfor er fristen ekstraordinært blevet forlænget.

”Det kan få ret store konsekvenser, hvis man ikke som arbejdsgiver aktivt tilkendegiver, at man ønsker at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden. Så skal man nemlig betale det fulde beløb. Vi ønsker ikke at bringe virksomhederne i en uforudset situation, som i værste fald kan ende i en konkurs. Vi opfordrer derfor til, at man som virksomhed tager aktivt stilling til, om man ønsker at beholde pengene i virksomheden og tilkendegiver dette, eller man vil indbetale med det samme,” siger Dorrit Vanglo, direktør i LD Fonde.

Det er en generel regel, at arbejdsgivere, der ikke får en opkrævning til betaling 1. september, og som stadig skylder indefrosne feriepenge, aktivt skal bekræfte, hvis de stadig ønsker at beholde feriepengene i virksomheden.

Hvis man som arbejdsgiver ikke tilkendegiver, at man vil beholde pengene i virksomheden, modtager man en samlet opkrævning på alle endnu ikke indbetalte indefrosne feriepenge og øvrige skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler. Betaler man ikke denne, overgår kravet til Lønmodtagernes Garantifond, som overtager inddrivelsen af kravet. Det betyder, at virksomheden risikerer at blive begæret konkurs.

Som arbejdsgiver skal man også tilkendegive, at man vil beholde pengene i virksomheden, hvis man ikke betalte den årlige opkrævning fuldt ud eller inden betalingsfristen. Har man allerede fået en opkrævning for alle indefrosne feriepenge pga. for sen betaling, har det dog ingen betydning at bekræfte.

Lønmodtagernes Feriemidler har tidligere orienteret arbejdsgiverne om fristen med brev i e-boks, og har nu sendt de sidste rykkere med den endelige frist til de arbejdsgivere, der endnu ikke har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriepenge.

Virksomheder har mulighed for at tilkendegive, om de vil beholde feriepengene eller ej, på hjemmesiden virk.dk.

"