Menu
Klimaet er presset:

Stort behov for at reducere udledning af drivhusgasser i mode- og tekstilbranchen

FN’s Klimapanel udgav for nyligt deres store klimarapport. Den viser, at der er akut behov for handling, hvis vi skal begrænse de globale temperaturstigninger. Mode- og tekstilbranchen er blandt de store udledere af drivhusgasser, og har dermed et stort ansvar for at vende udviklingen.

Foto: Markus Spiske on Unsplash
Foto: Markus Spiske on Unsplash

26. august 2021 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Den næsten 4.000 lange sider klimarapport fra IPCC, FN’s Klimapanel, er overvældende. Men det er ikke kun rapportens længde og omfattende indhold af modeller og grafer, der tager pusten fra én. Rapportens konklusioner er foruroligende.

Rapporten slår fast, at den opvarmning, vi ser, af i atmosfæren, på land og i vand er menneskeskabt, og de temperaturstigninger, vi oplever nu, er uden fortilfælde i de sidste 2.000 år. Klimaforandringerne betyder blandt andet stigende vandstand i verdenshavene, smeltende gletsjere og CO2-koncentrationen i atmosfæren er nu højere end i de foregående to millioner år.

Den slags får konsekvenser, hvilket blandt kommer til udtryk i mere ekstremt vejr med ekstrem varme, voldsom regn, øget tørke, skovbrande og forringelse af havvand. Alt sammen noget der kommer til at påvirke alle aspekter af vores liv, både privat og fagligt. Og hvis ikke, vi foretager øjeblikkelige, hurtige reduktioner af drivhusgasser i stor skala, er det ikke længere muligt at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Klimaforandringerne kommer til at sætte et uundgåeligt aftryk på store dele af verdens befolkning, og de vil få direkte konsekvenser for verdenssundheden, den globale økonomi og måden vi driver forretning på. Ringene i vandet vil brede sig og få vidtrækkende effekt på verden, som vi kender den.

Mode- og tekstilbranchen sætter stort aftryk på klimaet

Og hvor kommer mode- og tekstilbranchen så ind i billedet, spørger du måske dig selv? Ifølge McKinsey & Company og Global Fashion Agenda tegner branchen sig for 4 % af de globale drivhusgasudledninger. Konsulenthuset Quantis rapporterer, at beklædning og fodtøj tegner sig for 8 % af de globale drivhusgasudledninger, mens tal fra EU proklamerer, at der er tale om 10 % af den globale udledning.

Uanset procentsatsens størrelse, vidner det om, at branchen har et stort ansvar.

”IPCC-rapporten vidner med al tydelighed om, at der er behov for drastiske ændringer. Det gælder også i mode- og tekstilbranchen, som er svært ressourcekrævende og sætter et meget stort aftryk på klimaet,” siger Marie Busck, CSR-og bæredygtighedschef i DM&T. Hun fortsætter:

”I DM&T har vi fuld forståelse for, at det kan være vanskeligt at skabe det fulde overblik over sit eget klimaaftryk gennem hele værdikæden, men ikke desto mindre er vi nødt til at blive meget mere bevidste om, hvor stort et aftryk den enkelte virksomhed sætter og hvordan vi nedbringer det. Det er fuldstændigt afgørende, at vi som branche handler nu.”

Marie Busck vurderer, at den danske branche har et stort potentiale til at bidrage til mode- og tekstilbranchens samlede bæredygtige omstilling, hvor udledningen af drivhusgasser kan reduceres ved blandt andet øget cirkularitet i værdikæden og et tættere samarbejde med leverandører.

Sidste år udgav Global Fashion Agenda og McKinsey & Company rapporten ’Fashion on Climate’, der viser, hvordan modebranchen kan nedbringe udledningen af drivhusgasser. Uden at gøre en indsats vil branchen på verdensplan være hele 50 % fra at ramme 1,5 gradersmålet.

Derfor er der også et bredt fokus – bl.a. fra EU, forbrugere og nationale lovgivere – på branchens klimaindsats, og kravene forventes at blive skærpet kraftigt i løbet af de kommende år.

DM&T har opprioriteret klimaindsatsen, hvilket blandt har ledt til et samarbejde med konsulenthuset og systemleverandøren CEMAsys, hvor DM&T’s medlemmer får webinarer, rådgivning og værktøjer til at måle klimapåvirkningen, hæve kompetenceniveauet og sikre målsætninger og klimastrategi.

Du kan læse mere om det samarbejde her, ligesom du er velkommen til at kontakte DM&T’s Marie Busck eller Jette Lindgaard for yderligere information og sparring om din virksomheds klimaindsats. 

"