Menu

Taskforce klar med tre anbefalinger til at styrke den danske mode-og tekstilbranche

Den taskforce, der sidste år blev nedsat for styrke den bæredygtige omstilling af den danske mode- og tekstilbranche er klar med tre klare anbefalinger til regeringen. Helt centralt står etableringen at et partnerskab for bæredygtigt tøj og tekstiler.

10. februar 2022

Efter otte måneders arbejde og mandat i taskforce for bæredygtig omstilling af den danske tekstil- og modebranche takker medlemmerne nu af og sender afsluttende anbefalinger til fire centrale ministre. Det gør de for at sikre videre koordination og vidensopbygning i en branche, der er præget af mange spredte initiativer og for lidt samling.

I 2020 besluttede otte genstartsteams at afsætte midler til at genstarte en række corona-ramte brancher. Et af dem omhandlede mode- og tekstilbranchen og foreslog oprettelsen af en politisk udpeget taskforce, der skulle hjælpe branchen til en grønnere genstart.

Denne taskforce blev udpeget af erhvervs- og vækstminister Simon Kollerup i marts 2021 og fik til formål at fremme en bæredygtig omstilling og en øget eksport af bæredygtig dansk mode og tekstil.

Taskforcens arbejde blev faciliteret af Lifestyle & Design Cluster, der også blev ansvarlig for den medfølgende finanslovsbevilling på 10 mio. kr. For at hjælpe Taskforcen bedst muligt i gang, startede Lifestyle & Design Cluster året ud med at lave et overblik over udviklings- og forskningsprojekter omhandlende den danske mode- og tekstilbranche, og har løbende bistået taskforcen med analyser, facilitering og koordinering og udmøntning af et voucherprogram: Fremtidens Tekstilkrav.

Gentager anbefaling om et koordinerende partnerskab

Taskforcen kommer med i alt tre anbefalinger, men den overordnede anbefaling er, at der dannes et dansk partnerskab, som inkluderer hele økosystemet omkring mode- og tekstilbranchen.

”For at den bæredygtige omstilling skal lykkes, skal vi sikre koordinering og fokus. Der skal bygges videre på viden og erfaringer fra de mange initiativer som er igangsat såvel i Danmark som internationalt. Den kommende EU-lovgivning for vores branche er vigtig og kommer til at kræve meget af alle aktører og interessenter. I de fælles løsninger skal der sikres skalerbarhed og global sammenhæng”, siger Dorte Rye Olsen, Formand for Taskforcen og ansvarlig for bæredygtighed i BESTSELLER og understreget dermed behovet for partnerskabet.

Taskforcens anbefalinger er i tråd med Klimapartnerskaberne fra 2019, den udarbejdede sektorkøreplan i 2021, og Genstartsteamet i 2020.

Taskforcens anbefaling går derfor på at der hurtigst muligt bliver etableret et partnerskab for bæredygtigt tøj og tekstiler, der skal være et forum for koordinering, vidensdeling og samarbejde for relevante værdikædeaktører i økosystemet. Det vil styrke alle fremtidige programmer og initiativer med et sådant partnerskab.

De to brancheforeninger Dansk Mode & Textil og Wear bakker også helhjertet op om taskforcens anbefalinger og behov i branchen.

”Der er behov for et bredt samarbejde i branchen, og vi har siden klimapartnerskaberne i 2019 haft et mål om et fælles partnerskab for bæredygtigt tøj og tekstiler. Vi kan som branche nå rigtigt langt selv, men uden et tværgående samarbejde gennem hele værdikæden og engagement fra myndigheder og det offentlige når vi ikke i mål”, siger direktør i Dansk Mode & Textil, Thomas Klausen.

Han suppleres af direktør i Weart Nikolai Klausen, der understreger, at branchen for eksempel ikke kan være tjent med, at man i det ene partnerskab udelukkende snakker omstilling af produktionen, og i det andet kun snakker genanvendelse af tekstiler.

”Det er en samlet sag”, siger han

Det er en næsten samlet taskforce, som står bag de tre anbefalinger. Kun repræsentanter for fire centrale ministerier mente ikke, at de kunne stå bag anbefalinger til egen minister. Lifestyle & Design Cluster har i dag, på vegne af taskforcen, sendt anbefalingerne til de fire ministerier, i håbet om dialog og fremtidigt samarbejde. De fire ministre er:

  • Erhvervs- og Vækstministeren
  • Miljøministeren
  • Klima- energi-, og forsynings-ministeren
  • Udenrigsministeren

”Lifestyle & Design Cluster er i skrivende stund ved at samle op på resultaterne fra de 50 virksomheder, der fik støtte gennem genstarts-programmet. Den præsenterer vi til marts. Men allerede nu vidner den store opbakning og virksomhedernes positive tilbagemeldinger om et kæmpe behov for en målrettet indsat” siger Betina Simonsen, direktør i Lifestyle & Design Cluster.

De tre anbefalinger

  1. Taskforcen anbefaler et styrket fokus på due-diligence og OECD’s retningslinjer blandt danske SMV’er i mode- og tekstilbranchen og et separat støtteprogram baseret på erfaringerne fra Fremtidens Tekstilkrav OECD-forløb
  2. Taskforcen anbefaler en fortsat fremtidssikring af danske mode- og tekstil SMV’er med en videreførelse af programmet Fremtidens Tekstilkrav baseret på de gode resultater heri
  3. Taskforcen bakker op om anbefalingerne fra klimapartnerskaberne, genstartsteamet samt sektorkøreplanerne om at etablere et Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler med bred politisk forankring og solid finanslovs finansiering

Læs en uddybning af de tre anbefalinger her.

"