Menu

Thygesen Textile Group planlægger generationsskifte efter godt år

Efter et tilfredsstillende år, hvor resultatet før skat udgjorde 33 mio. kr. gør Thygesen Gruppen nu klar til næste skridt i generationsskiftet i virksomheden.

Thygesen Textile Solutions, som er en del af Thygesen Textile Group, ejer halvdelen af private label-virksomheden Innflow, som bidrog positivt til regnskabsåret 2018.
Thygesen Textile Solutions, som er en del af Thygesen Textile Group, ejer halvdelen af private label-virksomheden Innflow, som bidrog positivt til regnskabsåret 2018.

21. maj 2019

Thygesen Textile Group A/S i Ikast kommer ud af 2018 med et koncernresultat på 33 mio. kr. før skat. Det er en væsentlig fremgang i forhold til sidste regnskabsårs resultat på 11,9 mio. kr. før skat, men her skal det bemærkes, at regnskabsåret 2017 kun udgjorde otte måneder efter en omlægning af regnskabsåret. Resultatet er også en forbedring i forhold til tidligere år. Omsætningen i koncernen udgjorde 141,7 mio. kr.

En del af resultatfremgangen skyldes, at Thygesen Gruppen i 2018 har forøget sin investering i det tyske selskab Müller Textil GmbH, hvis hovedprodukt anvendes inden for automobilindustrien. Året har også budt på investeringer, blandt andet har Thygesen indviet en nybygget produktionsvirksomhed i Mexico, ligesom der er foretaget udvidelser i både Kina og Slovakiet.

Thygesen Gruppen er desuden involveret i de tre handelsvirksomheder, Ease.dk, The Headwear Company og Innflow, der beskæftiger omkring 40 medarbejdere i Danmark, og i en produktionsvirksomhed i Vietnam, der i 2018 har forøget strikke- samt sy-kapaciteten, hvorved medarbejderstaben er steget fra 270 til 340 medarbejdere.

Thygesen Gruppen meddeler, at særligt Innflow, som er beliggende i Vejen, har haft fin fremgang i såvel omsætning og indtjening. Innflow udvikler og sælger færdige kollektioner til private label inden for specielt undertøj, strømper og accessories.

Ovenpå det tilfredsstillende år, har bestyrelsesformand Niels Laurits Thygesen besluttet, at tiden er moden til næste skridt i generationsskiftet.

”For fem år siden solgte vi en del af virksomheden til vores to sønner. Jeg er nu 76 år gammel og synes, det er på tide, at der også findes en løsning for den øvrige del af virksomheden. Vi har derfor iværksat et generationsskifte. Jeg fortsætter som bestyrelsesformand for Thygesen Textile Group, men vi har nu sikret os, at vores fire børn, Anne, Jens, Morten og Marie Thygesen, kan overtage ejerskabet af virksomheden, uden at det vil belaste den fremtidige drift af virksomheden,” forklarer Niels Laurits Thygesen.

Jens og Morten Thygesen ejer i dag tilsammen halvdelen af Thygesen Textile Solutions.

I 2019 forventer Thygensen Gruppen et positivt resultat på linje med det afsluttede regnskabsår. 

"