Menu

Trepartsaftale gør det muligt for virksomheder at kræve coronapas

Regeringen, FH og DA har indgået en aftale, der gør det muligt for arbejdsgivere at forlange, at deres ansatte skal vise coronapas for at møde på arbejde. Regeringen har nu fremsat lovforslag.

12. november 2021

Corona-smitten er igen stigende i samfundet, så Covid-19 er igen blevet en samfundskritisk sygdom. Det giver udfordringer på arbejdsmarkedet. Fredag er regeringen, FH og DA blevet enige om en trepartsaftale, der skal gøre det muligt for virksomheder at kræve, at ansatte viser gyldigt coronapas. Derudover er regeringen, FH og DA enige om at anbefale Folketinget, at den lov, som tidligere gav arbejdsgiverne mulighed for at pålægge ansatte at lade sig coronateste, genindføres.

Trepartsaftalen skal være med til at skabe mere tryghed på arbejdspladserne og sikre, at virksomhederne kan mindske risikoen for stor smittespredning blandt de ansatte og tab af omsætning.

Muligheden for at kræve test af ansatte gælder kun i forhold til corona, og aftalen gælder så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Regeringen vil nu bede Folketingets øvrige partier om mulighed for hastebehandling i Folketinget og om opbakning til, at aftalen kan omsættes til lovgivning. Forslaget førstebehandles den 23. november, og hvis der er opbakning forventes lovforslaget færdigbehandlet 25. november.

Se DM&T's vejledning til håndtering af coronapas

"