Menu

Vækstteam præsenterer anbefalinger for kreative erhverv

Vækstteam for kreative erhverv har i dag givet sine anbefalinger til regeringen. Vækstteamet pointerer, at de kreative erhverv kan bidrage markant til Danmarks fremtidige vækst, og anbefalingerne skal understøtte den vækstskabelse.

Foto:  Joanna Kosinska on Unsplash
Foto: Joanna Kosinska on Unsplash

29. oktober 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Mandag formiddag overrakte Vækstteam for kreative erhverv 21 konkrete anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne dækker blandt andet mode, møbler og design, og vækstteamet vil med anbefalingerne belyse, hvordan Danmark kan udnytte de muligheder, der er for vækst og udvikling inden for de kreative erhverv med et særligt fokus på den stigende digitalisering.

”Vækstteamet vurderer på baggrund af sit væksttjek, at de kreative erhverv kan fortsætte den markante eksportvækst, og at Danmark kan indtage en position som internationalt førende vækstmiljø, hvor innovation skabes med mennesket og kloden i centrum, hvis de fremsatte anbefalinger bliver gennemført. Det betyder, at vi kan levere en vækst i eksporten frem til 2025 på 50 pct. svarende til et løft på 46 mia. kr.,” siger Jacob Holm, formand for Vækstteam for kreative erhverv og adm. direktør i Fritz Hansen.

Formanden understreger, at den positive udvikling ikke kommer af sig selv:

”Digitaliseringen ændrer måden at drive forretning på og på en række områder skal vi samarbejde for at gøre op med det der hidtil har været ”god latin”, da det begrænser vores vækst og virke i fremtiden. Og fra de kreative erhverv sender vi i dag et klart signal til regeringen, uddannelserne og andre organisationer og fonde om, at vi i den grad er klar til at samarbejde om at finde nye løsninger.”

Indsatser på fem overordnede områder

Vækstteamet peger på i alt fem områder, hvor de mener, der bør sættes ind fra politisk hold:

Der skal skabes bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Blandt andet ved at etablere Danish Creative Factories der skal være et iværksætter- og innovationsmiljø, hvor virksomheder, studerende og forskere samarbejder om at skabe nye forretningsmodeller og løsninger med udgangspunkt i kreativitet, teknologi og forretningsforståelse.

Der skal skabes bedre adgang til risikovillig kapital til nye og digitale forretninger, hvilket skal sikre, at de kreative virksomheder vokser i Danmark frem for at flytte til udlandet. Blandt andet skal Vækstfonden m.fl. bruge nye præstationsindikatorer (KPI'er) og risikoberegningsmetoder ved investeringer i digitale kreative forretninger.Samtidig skal flere kulturevents kunne opskaleres.

Offentlig-privat samspil skal sikre innovative udviklingsmiljøer. Det skal være billigere for virksomhederne at byde på offentlige opgaver, og det offentlige skal være bedre til at anvende de udbudsmodeller, der fremmer innovation og bæredygtighed og klyngerne i de kreative erhverv skal samles.

Vi skal have en mere effektiv håndhævelse af immaterielle rettigheder, da ifølge vækstteamet er for nemt og udbredt at være digital tyv i Danmark i dag, hvilket afholder virksomheder fra at investere.

Der skal skabes øget international synlighed og eksport. Vækstteamet foreslår blandt andet at etablere et offentligt-privat partnerskab om at videreudvikle og markedsføre en fælles fortælling om Danmarks kreative DNA internationalt og styrke eksporthjælp til SMV’er. Samtidig skal en treårig forsøgsordning med produktionsrabatter for film, efterproduktion, animation mv. udligne den ulige internationale konkurrence.

De kreative erhverv er i vækst

Ifølge vækstteamet har de danske kreative erhverv i dag 79.200 ansatte, omsætter for 248 mia. kr. og eksporten er steget fra 48 mia. kr. i 2009 til 92 mia. kr. i 2016. De kreative erhvervs andel af Danmarks samlede eksport er derfor steget til tæt ved 8,5 pct. i 2016.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov glæder sig derfor til at se nærmere på, hvordan de kreative erhverv kan fortsætte væksten:

”De kreative erhverv er en styrkeposition i dansk økonomi med flotte tal for både eksport, beskæftigelse, omsætning og værdiskabelse. Jeg glæder mig derfor til at dykke ned i vækstteamets idéer, som jeg vil tage med mig i det videre arbejde med at styrke de kreative erhverv i Danmark og gøre dem endnu mere konkurrencedygtige.”

Rasmus Jarlov suppleres af udenrigsminister Anders Samuelsen:

”Jeg ser frem til at se nærmere på vækstteamets anbefalinger og deres bud på, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for kreative iværksættere og virksomheder, så vi kan få endnu flere dygtige, kreative ildsjæle og virksomheder ud i verden. Det er til gavn for både erhvervslivet og for væksten i Danmark.”

På finanslovsforslaget for 2019 er der afsat en samlet pulje på 205 mio. kr. fra 2019-2022 til at følge op på anbefalinger fra de fire vækstteams, der forventes at afrapportere frem mod jul, herunder Vækstteam for kreative erhverv.

Du kan finde vækstteamets rapport og alle de konkrete anbefalinger via dette link. Du kan downloade dokumenterne nederst på siden. 

Medlemerme af vækstteamet

Jacob Holm, CEO i Fritz Hansen, formand

Christian Have, kreativ direktør og ejer af Have Kommunikation

Mathias Gredal Nørvig, adm. direktør i SYBO

Morten Strunge, CCO i Storytel Sweden AB

Michael Obel, producent og ejer af Thura Film

Troels Seidenfaden, ejer af Sena&Seidenfaden

Mette Kynne Frandsen, CEO og partner i Henning Larsen Architects

Mona Juul, partner i Envision

Trine Jakobsen, direktør for Fonden Nørre Vosborg

Peter Lodahl, direktør i CPH Opera festival

Kenneth Plummer, adm. direktør i Ronald A/S

Vigga Svensson, Co-founder & CEO, Continued.fashion

Bo Bjerggaard, ejer af Galleri Bo Bjerggaard

"