Menu

Vær varsom med at bruge børn som influencere

Forbrugerombudsmanden har netop afgjort, at ni virksomheders brug af en influencer på 13 år var i strid med markedsføringslovens regler. Man skal nemlig udvise særlige hensyn, når det handler om markedsføring til børn.

29. juni 2020

Influencermarketing er kommet for at blive, og influencerne bliver yngre og yngre. Det har givet Forbrugerombudsmanden anledning til at minde om, at der skal tages særlige hensyn til børn og unge, når man målretter markedsføring mod dem. 

I den konkrete sag havde ni forskellige virksomheder sendt diverse produkter til den 13-årige influencer, hvorefter influenceren havde omtalt produkterne på sin egen profil på et socialt medie. Barnets profil blev dermed brugt som markedsføringskanal til børn og unge i samme aldersgruppe. 

Markedsføringslovens regler siger, at man skal udvise særlige hensyn, når man målretter reklamer mod børn og unge, da denne målgruppe er mere godtroende og mangler kritisk sans. Forarbejderne til loven siger, at man skal være tilbageholdende med at bruge børn i markedsføring. 

DM&T har kontaktet Forbrugerombudsmanden, som oplyser, at Forbrugerombudsmanden arbejder på nye vejledninger. Men indtil de kommer, er det altså vejledningen fra 2014, der gælder. 

Det betyder, 

  • At det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må benytte børn og unge i deres markedsførings- og salgsarbejde (afsnit 3.11.).

     

  • At det vil kunne være i strid med god markedsføringsskik, hvis en virksomhed, der ønsker at indgå aftale med en mindreårig om, at den mindreårige skal markedsføre virksomheden og/eller dennes produkter, ikke har indhentet forældrenes samtykke forinden (afsnit 3.5.1.).

     

  • At virksomheder som udgangspunkt ikke må sende gaver i form af vareprøver m.v. eller stille varer til rådighed for børn og unge, hvis dette sker i håbet om, at barnet eller den unge i videre omfang vil udbrede kendskabet til det modtagne på vegne af virksomheden til en bredere kreds af andre børn og unge (afsnit 3.5.3).

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her.

DM&T følger udviklingen, og håber at Forbrugerombudsmanden snarest opdaterer vejledningen, da en vejledning fra 2014 næppe afspejler virkeligheden, som den er i dag. Men indtil den nye vejledning bliver en realitet, er det altså ovenstående, der gælder, og man rådes til at være yderst påpasselig med at bruge børn som influencers. 

Husk, at du altid kan kontakte DM&T, hvis du har spørgsmål. 

"