Menu

Velkendt bæredygtigheds-pioner i front for Bæredygtig Herning

Herning Kommune tager bæredygtigheden alvorligt og investerer nu 20 millioner kroner i grønne tiltag og samarbejder med den nystiftede forening Bæredygtig Herning. Hovedfokusset bliver på erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling, herunder iværksætteri.

Svend Aage Færch er ny formand for den nystiftede forening Bæredygtig Herning, der skal fremme kommunens grønne omstilling. Til daglig er han direktør for Ege Carpets. Foto: Ege Carpets
Svend Aage Færch er ny formand for den nystiftede forening Bæredygtig Herning, der skal fremme kommunens grønne omstilling. Til daglig er han direktør for Ege Carpets. Foto: Ege Carpets

20. august 2020 Af Anders Kristiansen , ask@dmogt.dk

En ny begyndelse for Herning Kommune. En mere bæredygtig en af slagsen, som over de næste fire år får 20 millioner kroner stillet til rådighed til arbejdet. Det blev vedtaget den 11. august.   

Her stiftede den midtjyske kommune således foreningen Bæredygtig Herning, der skal højne netop bæredygtigheden i en af de kommuner, der traditionelt rummer en stor del af den tilbageværende danske mode- og tekstilproduktion.

Det gælder også mode- og tekstilbranchen, forklarer Svend Aage Færch, der optager formandsposten i den nystiftede forening og til daglig er i spidsen for en af kommunens visionære aktører i form af tæppeproducenten Ege Carpets A/S.

- Mange virksomheder, også på tværs af brancher, står over for de samme udfordringer i forhold til bæredygtighed i dag. Vi påvirkes alle på lige fod med de allerstørste virksomheder i verden, hvad end kravet om øget bæredygtighed kommer fra forbrugerne eller via lovgivning. Vi skal etablere et organ, der kan hjælpe alle virksomheder i kommunen fremadrettet, så vi får et videnscenter. Antager vi, at mode- og tekstilbranchen bliver mødt med krav om en take-back-løsning for vores produkter, så giver det god mening, at det er en udfordring, vi sammen forsøger at løse, siger han til DM&T.    

DM&T-direktør bidrager med input fra omstillingsparat branche

Bæredygtig Hernings bestyrelse består som sagt af Svend Aage Færch, som formand, og Rasmus Norup, medlem af byrådet for De Konservative, som næstformand, mens den også tæller René Foli, uddannelsesdekan fra VIA, og Rikke Bøndergaard, der til daglig er direktør på Hotel Scandic i Herning.

Herudover får Bæredygtig Herning et såkaldt ”advisory board” bestående af 25 medlemmer, der alle har en aktie i at gøre Herning til en mere bæredygtig kommune.

Blandt de 25 medlemmer er DM&T-direktør Thomas Klausen, der glæder sig over, at Herning Kommune intensiverer arbejdet for at skabe et mere bæredygtigt lokalområde.

- Jeg er meget glad for at sidde med i et råd med mennesker, der, på trods af vidt forskellige kompetencer og baggrunde, er samlet for at ville det bedste for Herning Kommune i kraft af Bæredygtig Herning. Vi har i kommunen og regionen generelt en stolt tradition for at være nyskabende og innovative, og jeg tror på, at det er fornuftigt at samle kræfterne i et råd, der i fællesskab kan skubbe Herning i den rigtige og bæredygtige retning.

- Jeg tror også på, at min branche kan bidrage positivt til arbejdet. Mode- og tekstilbranchen er kendt for stor omstillingsparathed, og selv i disse turbulente tider ser vi mange eksempler på virksomheder i branchen, der sadler om og bliver mere bæredygtige både i henhold til overordnede strategier, produktudvikling og ikke mindst produktion. Det er erfaringer, jeg forestiller mig, mange brancher kan bruge til at fortsætte udviklingen.

Han håber også, at de bæredygtige løsningsforslag, som Bæredygtig Herning gerne skal afstedkomme, kan være til gavn for mode- og tekstilbranchen, ligesom den kan hjælpe andre sektorer til en grønnere fremtid.

- Mode- og tekstilbranchen blev i sin tid grundlagt her på egnen, hvorfor det også glæder mig, at vi som branche bliver hørt i det forum, der skal højne Hernings overordnede bæredygtighed. Vores branche deler mange udfordringer med mange andre brancher, og jeg er fortrøstningsfuld i forhold til sammen at finde løsninger, der tilgodeser både virksomheder, institutioner, offentlige som private, og ikke mindst borgere i kommunen, siger Thomas Klausen.

Klar til at gå forrest

Svend Aage Færch har arbejdet intenst med bæredygtighed i mange år i kraft af sit daglige virke, hvor Ege Carpets er bredt anerkendt for sin tilgang til bæredygtighed og innovation i netop den henseende.

Det var også en af årsagerne til, at han accepterede rollen som formand for den nystiftede forening.

- Vi har arbejdet med bæredygtighed længe, men man kan altid forbedre sig. Så selv om vi hos Ege kom tidligt i gang med bæredygtighed, så skal jeg ikke bestemme over andre, men jeg vil meget gerne tjene som inspirator og motivation for andre, der ønsker samme grønne udvikling. Vi deler meget gerne ud af den erfaring og viden. Hele meningen med rådet er at skulle fungere som sparringpartner for kommunen, og kan vi gøre det sammen, er det klart at foretrække, siger Svend Aage Færch.

Foreningen Bæredygtig Hernings formål er at varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling indenfor området bæredygtighed, herunder iværksætteri. Det skal ske ved blandt andet at virke for netværk og idéudvikling blandt de deltagende medlemmer samt deltage i samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v, samt at lave folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed. Alt sammen inspireret af FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

Den rolle er Svend Aage Færch også klar til at tage på sig.

- Bæredygtighed er en enormt bred palette, så vi skal have fundet en leder, der skal være med til at sætte sit præg. Min erfaring er, at man skal starte med få ting fremfor 100 ting og få noget konkret ud af det. Vi starter selvfølgelig fra nul, så vi lader os også præge af den information, der kommer til os fra de deltagende medlemmer. Ideen er også, at kommunen i nogen sammenhænge har brug for en sparringspartner. Kommunen vil i samarbejde med virksomheder gerne lave folkeoplysende aktiviteter for borgere i alle aldre for at præge borgere, fra helt ung til de ældre. Meget bæredygtighed starter med en selv, så hvad kan jeg selv gøre i det små? 

Gode råd er altid velkomne

Som virksomhed kan man blive en del af Bæredygtig Herning, hvis man har adresse i kommunen og selvfølgelig deler foreningens overbevisning samt arbejder med dette.

Derfor skal man heller ikke holde sig tilbage, hvis man mener, man kan byde ind med konstruktive tanker, siger Svend Aage Færch, der ikke tror, at ”for mange kokke fordærver maden”.

- Kommunen har lavet vedtægterne, og det er et ønske for dem, at der skal være mange, der repræsenterer et bredt udsnit af Herning Kommune. Heriblandt mindre virksomheder, iværksættere, studerende, brancheorganisationer, offentlige og private institutioner, en landmand og mange andre. Rådet skal som sådan ikke være operationelt på daglig basis, så jeg tror, at vi får en masse gode ideer og input med et bredere synspunkt, som klarlægger, hvad Bæredygtig Herning skal tage til sig og arbejde videre med, slutter den nyudnævnte formand.

Bæredygtig Herning - fakta

Bestyrelsen i Bæredygtig Herning består af:
Svend Aage Færch, direktør, Ege Tæpper, formand for bestyrelsen
Rasmus Norup, (Kons.), medlem af byrådet i Herning Kommune, næstformand for bestyrelsen
René Foli, uddannelsesdekan, VIA - udpeget af Bæredygtighedsrådet.
Rikke Bøndergaard, direktør, Hotel Scandic - udpeget af Bæredygtighedsrådet.
En plads besættes senere med en national kapacitet på området - vedkommende er endnu ikke udpeget.

Bæredygtighedsrådet har 25 medlemmer:
Svend Aage Færch, direktør, Ege Tæpper - formand
Rasmus Norup (Kons.), politisk udpeget, byrådet - næstformand
Dorte West, (V), politisk udpeget, byrådet
René Foli, uddannelsesdekan, VIA
Peter Enevoldsen, lektor, Aarhus Universitet Herning
Troels Ravn Klausen, lektor, Erhvervsakademi MidtVest
Ida Heick Hartmann Møller, studerende, VIA
Frederik Schroll Bjerregaard, studerende, Aarhus Universitet Herning
Studerende fra Erhvervsakademi MidtVest, endnu ikke udpeget
Egon Nykjær, afdelingsformand Dansk Metal Herning
Laura Liv Weikop, museumsdirektør, Kulturledergruppen
Thomas Klausen, direktør i Dansk Mode & Tekstil
Kenneth Mikkelsen, direktør i Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande
Mette Gottlieb, direktør i VisitHerning
Shera Lin Rohde Borg-Møller, bestyrelsesformand i Cityforeningen
Betina Simonsen, direktør, Lifestyle and Design Cluster
Ole Østergaard, direktør, Ehrno
Lars Brøndum, direktør, Ennogie
Morten Bjerre Nielsen, landmand
Thue Jensen, project manager, MCH
Martin Borum Pedersen, direktør, NEL
Rikke Bøndergaard, direktør, Hotel Scandic
Quang Ramsing Fleuret, gallerist og kunstner
Yderligere to personer udpeges inden længe af Bæredygtig Herning blandt medlemmerne

"