Menu

Vigtig information om ferie og feriepenge

DM&T’s HR-juridiske rådgivere har samlet vigtig information om feriepenge. Artiklen indeholder en række vigtige datoer og viden, som er afgørende for, at din virksomhed kan håndtere ferie og feriepenge korrekt.

15. september 2022

Uhævede feriepenge

Bemærk, at den 30.september er fristen for at opgøre uhævede feriepenge. Disse skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Absolut sidste frist for indbetalingen af uhævede feriepenge for ferieårene 2019 og 2020/21 er den 15. november i år.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Indbetalingen til Arbejdsmarkedets Feriefond skal ske fra den 1.-15. november 2022 på virk.dk.

Afregning af de uhævede feriepenge

Når en medarbejder ikke har brugt sine 5 ugers ferie, er arbejdsgiveren forpligtet til at opgøre antallet af ubrugte feriedage pr. 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Den sidste frist for rettidig indbetaling af disse uhævede feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 er den 15. november 2022.

Medarbejderen er fratrådt

Er en medarbejder fratrådt i ferieåret 2020/21 har vedkommende ret til at få resterende feriepenge udbetalt. Det foregår ved, at medarbejderen inden den 30. september på en særskilt blanket anmoder Feriekonto derom. Afleveres blanketten til virksomheden og denne udbetaler feriepengene, har den pligt til at gemme blanketten i et år.

Udbetaling af feriegodtgørelse for den 5. ferieuge

Normalt er det ikke lovligt at udbetale feriepenge til medarbejderen uden, at ferien bliver afholdt. Det gælder dog ikke den 5. ferieuge, der skal udbetales til medarbejderen senest med lønudbetalingen i marts efter ferieafholdelsesperiodens udløb, hvis der ikke foreligger en aftale om overførsel senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

Ferie, som kan overføres

Medarbejderen skal afholde 5 ugers ferie inden for ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter. Medarbejderen kan dog bede om, at al ferie ud over 4 uger overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Det er et krav for overførsel af ferie, at arbejdsgiveren godkender ferieoverførslen, og at der indgås en skriftlig aftale med medarbejderen senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Renter ved manglende rettidig indbetaling

De uhævede feriepenge, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond, pålægges en morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned, hvis de ikke er indbetalt senest den 15. november 2022.

Bøder for overtrædelse af reglerne

Såfremt der ikke foreligger en skriftlig aftale om ferieoverførsel/kontant udbetaling, og/eller uhævede feriepenge ikke er afregnet til feriefonden, er det muligt at pålægge virksomheden en bøde. Ferielovkontoret foretager stikprøvekontrol blandt virksomhederne.

Bliv klogere på ferie og fridage

"