Menu

Whistleblower-toolbox på vej til DM&T-medlemmer

DM&T er i fuld gang med at udvikle en whistleblower-toolbox, som DM&T’s medlemmer får adgang til som hjælp til at implementere en whistleblowerordning i egen virksomhed, ligesom der bliver mulighed for anonymt at indberette uetisk og ulovlig adfærd. Toolboxen bliver lanceret i løbet af efteråret.

28. september 2020

Virksomheder med mere end 50 ansatte har pligt til at etablere en whistleblowerordning. Det følger af EU’s whistleblowerdirektiv. Danmark skal udarbejde nationale regler, der skal implementere direktivet inden oktober næste år, og lovforslaget forventes at ligge klar til oktober i år. 

En whistleblowerordning har til formål at etablere en fortrolig indberetningsprocedure, så uetisk og ulovlig adfærd kommer frem i lyset og samtidig beskytter den, der indberetter forholdet, mod konsekvenser på arbejdspladsen.

En whistleblowerordning gør det således muligt for de ansatte i en virksomhed anonymt at indberette, hvis de oplever, at virksomheden overtræder EU-reglerne på en række områder, fx miljøbeskyttelse, produktsikkerhed, folkesundhed og databeskyttelse samt andre mere finansielle områder.

Dog har alle medlemsstater mulighed for at tilføje flere områder i deres egne regler, og det vil vise sig i det danske lovforslag, om vi i Danmark får mulighed for at indberette overtrædelser af andre regler end EU-reglerne. 

DM&T’s whistleblower-toolbox kommer til at omfatte standarddokumenter, politikker mv., som medlemmerne kan tage i brug og tilpasse egne forhold, ligesom DM&T undersøger mulighederne for at tilgå én af de allerede etablerede hotlines, hvor der kan foretages anonym indberetning.

DM&T lancerer toolboxen i løbet af efteråret, når vi kender reglerne i det danske lovforslag.

"