Menu

Xinjiang: Bomuld, tvangsarbejde og storpolitik

Situationen mellem Kina og Vesten er blevet mere anspændt gennem de seneste måneder. Konflikten udspringer af det tvangsarbejde, Uighurerne pålægges af den kinesiske stat, og påvirker i høj grad også mode- og tekstilbranchen. DM&T giver både status og en række anbefalinger i denne artikel.

12. maj 2021

Situationen i Xinjiang-provinsen, hvor det muslimske mindretal uighurerne pålægges omfattende tvangsarbejde, er desværre ikke blevet bedre. Faktisk er situationen eskaleret, og det har medført handelsrestriktioner, kinesisk boykot af vestlige brands og storpolitiske spændinger.

 

Inden for det seneste år, har en række organisationer og medier dokumenteret det omfattende tvangsarbejde i Xinjiang-provinsen, hvor uighurerne er genstand for systematisk undertrykkelse af den kinesiske regering og bliver sendt i arbejdslejre og tvunget til at arbejde under inhumane forhold.

 

Siden starten af 2021 er Vestens pres tiltaget, mens kineserne har kvitteret med et kraftfuldt genpres.

EU har indført sanktioner mod kinesiske embedsmænd, og senest har man undladt at ratificere en stor investeringsaftale mellem EU og Kina. Sanktionerne er koordinere med USA, Canada og Storbritannien.  Kina har svaret igen med sanktioner mod bl.a. EU-parlamentarikere, ligesom Vestlige brands, bl.a. H&M og Adidas, er blevet boykottet. Senest har Kina forsøgt at bremse lande i at deltage i et FN-arrangement om Kinas behandling af uighurernes.


Med andre ord er forholdet mellem Kina og Vesten kølnet markant i løbet af de seneste måneder, og det får i høj grad også indflydelse på danske mode- og tekstilvirksomheder.   

 

Stiller mode- og tekstilvirksomheder i en meget vanskelig situation

20% af verdens bomuld dyrkes i Kina, og 80% af denne bomuld stammer fra Xinjiang-regionen. Xinjiang provinsen er derudover hjemsted for mange leverandører i tekstil-og modebranchen. Så selvom mange sektorer potentielt kan være involveret i krænkelserne, da Xinjiang også er hjemsted for for eksempel leverandører i elektronikbranchen, og uighurerne desuden bliver tvangsflyttet over hele Kina, så er det især beklædningsindustrien, der har været i fokus i tvangsarbejdsundersøgelserne. Bomuld fra Uighur-regionen bruges af tøjfabrikker over hele Kina og i hele verden. Derfor kan næsten hvert tøjmærke og detailhandler, der sælger bomuldsprodukter, potentielt være impliceret.

 

Krænkelserne er blevet fordømt verden over og har givet anledning til etableringen af en bred NGO-koalition, 'End Uyghur Forced Labour', der opfordrer til at stoppe al handel med bomuld og bomuldsprodukter fra Kina. Derudover har USA i slutningen af sidste år vedtaget en lov ’Uyghur Forced Labor Prevention Act’ som gør det muligt at stoppe varer med oprindelse fra Kina i tolden, hvis der er en mistanke om, at produktionen af produktet har involveret tvangsarbejde fra Xinjiang-provinsen.


Situationen stiller store krav til virksomheder, fordi langt størstedelen af al bomuld globalt er handlet på børser, ligesom værdikæden for tekstilproduktion typisk er lang og kompleks, og derfor er sporbarhed en stor udfordring, medmindre bomulden og produkterne indgår i særlige certificeringsordninger (se nedenfor). Derudover har der vist sig at være en række udfordringer ved at lave uafhængige tredjepartsaudits i provinsen, som ellers kan være med til at afdække, hvorvidt en virksomhed er involveret i krænkelserne.

 

Anbefalinger til branchens virksomheder

Tvangsarbejde er uacceptabelt i henhold til internationale menneskerettighedsstandarder, og DM&T ser med stor alvor på situationen. Den er uhyre kompleks og kræver opmærksomhed, dialog og samarbejder på tværs af regeringer, virksomheder, NGO’er og internationale og mellemstatslige organisationer. Det er i høj grad et alvorligt geopolitisk problem, som også skal ses i konteksten af den stadig mere kølige relation mellem Kina og den vestlige del af verden når det kommer til værdipolitik og virksomheder alene kan ikke løse situationen. DM&T følger udviklingen nøje og indgår løbende i dialog med den danske regering og andre aktører for at drøfte situationen.

DM&T har udarbejdet et sæt anbefalinger til medlemmer, der ønsker at etablere nogle relevante foranstaltninger og udøve due diligence – ’nødvendig omhu’.

 

  • Hav et tydeligt forbud mod tvangsarbejde i jeres Code of Conduct eller i en separat politik. Se f.eks. DM&T Code of Conduct.
  • Sørg for at alle leverandører har underskrevet Code of Conduct, samt at de stiller tilsvarende krav til deres leverandører.
  • Følg op på kravet om forbud mod tvangsarbejde, og start en dialog med jeres leverandører om kortlægning af deres underleverandører og opfølgning på krav om forbud mod tvangsarbejde. Prioriter i første omgang leverandører fra Kina. Vi har nedenfor linket til et redskab med en række indikatorer på tvangsarbejde, som kan benyttes.
  • I opfølgningen på forbuddet kan man overveje at bede leverandøren om omvendt bevisførelse på bomuld fra Xinjiang.
  • Hvis I benytter jer af audits i jeres opfølgning på kravet om forbud mod tvangsarbejde i Kina, brug så vidt muligt uafhængige tredjeparts auditvirksomheder, hvis audits bl.a. bygger på interview med ansatte. Hvis I er medlem af organisationer som Amfori BSCI eller Fair Wear Foundation, bør I tage en dialog med disse om problematikken.
  • Køb så vidt muligt certificeret økologisk bomuld (GOTS og OCS), bomuld fra Cotton Made in Africa, certificeret genbrugt bomuld (GRS), eller via Better Cotton Initiative (BCI), der alle er ordninger, som har taget afstand til tvangsarbejdet og ikke længere benytter sig af bomuld fra denne region. Vær dog opmærksom på at BCI-initiativet er blevet kritiseret for deres håndtering af sagen. Og pga. af mass-balance systemet kan man ikke opstille en garanti for at der ikke optræder bomuld fra Xinjiang provinsen blandt BCI bomuld.
  • Foretag i samarbejde med jeres leverandører så vidt muligt en kortlægning af jeres bomuldsprodukter, hvor I sporer så langt tilbage i værdikæden som muligt. Prioriter høj-risiko produkter, såsom NOOS styles, i bomuld fra Kina.
  • Hold jer opdaterede på situationen ved f.eks. at følge nyheder fra links nedenfor.
  • Hvis I har leverandører der er placeret i Xinjiang er der en  stor risiko for at disse er involveret i krænkelserne og derfor bør I overveje jeres relation til disse leverandører.

DM&T arbejder løbende på at udvikle vores anbefalinger til medlemmerne, bl.a. i samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), der har fokus på problemstillingen. Medlemmer  opfordres til at henvende sig i tilfælde af spørgsmål.

 

Specifikke spørgsmål til ”Uyghur Forced Labor Prevention Act” kan rettes til Michael Hillmose på mhi@dmogt.dk 

 

Generelle spørgsmål om problematikken kan rettes til Marie Busck på mb@dmogt.dk

"