Menu
 

DM&T hjælper din virksomhed med:

Digital forretningsanalyse

Få succes med digitale projekter og overblik over din virksomheds processer. DM&T hjælper din virksomhed med at sikre succesrige projekter.

Hvorfor overveje en digital forretningsanalyse?

Digitaliseringen af mode- og tekstilbranchens virksomheder sker med rekordfart i disse år. Der findes utallige tekniske løsninger, som kan hjælpe den enkelte virksomhed med at skabe mere effektive og ensartede processer igennem hele værdikæden. Men med så mange muligheder opstår der også tvivl. Hvordan er man sikker på at vælge den rigtige løsning, og hvordan sikrer man sig den bedst mulige gennemførsel af projektet? Vi ved fra tidligere projekter med vores medlemmer, at det kan virke uoverskueligt at kaste sig ud i nye IT-projekter. Alt for ofte mangler der en optimal forventningsafstemning imellem køber og sælger og mange projekter ender med et overforbrug af tid og penge, men også med at køber har adgang til en masse værktøjer, som de aldrig har fået fuldt udbytte af.

For at sikre, at mode- og tekstilbranchens virksomheder ikke ender i den situation, har Dansk Mode & Textil derfor lanceret en digital forretningsanalyse, der skaber overblik og sikrer det optimale udgangspunkt for succesrige digitale projekter.
Vi har netop godkendt en ny omnichannel-strategi, der skal gøre os mere digitaliseret og aktive på tværs af kanaler. Det stiller store krav til vores interne systemer, og her har DM&T's digitale ekspertise været uundværlig. De har været med hele vejen og bl.a. hjulpet os med at finde de helt rigtige underleverandører, der kan bidrage til at kvalitetssikre vores planer for forretningen fremadrettet. Peter Hulweg Christiansen CEO, Georg Jensen Damask

Sådan fungerer det:

 • Hvordan kan DM&T hjælpe med IT-projekter i min virksomhed?

  Vi hjælper med at sikre, at din virksomheds IT-projekter bliver en succes. Det gør vi gennem en grundig forretningsanalyse, der tager afsæt i din virksomheds behov og de mulige IT-løsninger, det medfører.  

  DM&T er din betroede rådgiver i processen. Vi har kun én interesse: At sikre, at din virksomhed opnår en optimal balance imellem de forandringer som vil ske inden for organisation, processer og teknologi. Vi hjælper med at skabe overblik over virksomhedens processer og den betydning, det har for jeres IT-projekt. På den måde sikrer vi i fællesskab, at virksomheden har klarhed over relevante behov, og hvilke tekniske krav det stiller. 

  I fællesskab opnår vi:

  • Synliggørelse af forretningskritiske processer, som kræver dyb leverandøranalyse
  • Overblik over leverandører og systemer
  • Et bedre kontraktgrundlag til fordel for din virksomhed
  • Udnyttelse af de seneste trends
  • Optimalt udbytte af andre virksomheders erfaringer

  I sidste ende opnår vi en forbedret forventningsafstemning med IT-leverandøren og strømlining af din forretning

  Samtidig minimerer du risikoen for at…

  • Investeringen i projektet eksploderer undervejs
  • Tidsplanen for projektet skrider markant
  • Ressourcebehovet øges markant
  • Investere i teknologi, som ikke skaber værdi
  • Ende ud med et system, som ikke svarer til dine forventninger og behov
 • DM&T kan hjælpe dig med dette, fordi:
  • Vi har omfattende erfaring fra projekter i virksomheder som ligner din
  • Vi kender ”Best of breed”-systemerne i branchen
  • Vi har dyb indsigt i vores medlemmer og branchens typiske behov
  • Vi samler konstant viden om nye teknologiske muligheder, og udnytter det i forløbet
  • Vi kender de leverandører, som henvender sig til vores branche
  • Vi definerer projektet med udgangspunkt i din virksomheds behov
  • Vi har ikke et IT-produkt at sælge og definerer derfor projektet med udgangspunkt i jeres forretnings behov og ikke i en given IT-løsnings formåen
  • Vi benytter en analysemodel, som afdækker de væsentlige forhold i et projekt og er afprøvet i praksis.
 • DM&T’s forretningsanalyse indeholder:

  1. Generelle spørgsmål om virksomheden
  2. Kortlægning af pains, hvad er problemet?
  3. Afklaring af gains, hvordan ser I fremtiden?
  4. Målsætninger for projektet
  5. Afdækning af de branchespecifikke features, der er behov for

  Efter behov:

  6. Afklaring af ambitionsniveau for hver funktion

  Efter behov:

  7. Afgrænsning af processerne i din virksomhed
  8. Overblik over processer og eventuelle flow-varianter

  Vi tager udgangspunkt i din virksomhed, og modulerne kan derfor kombineres og bruges situationsbestemt alt efter virksomhedens størrelse og kompleksitet.

 • Hvilke krav stiller det til min virksomhed og organisationen?

  For at sikre størst udbytte af forretningsanalysen, kræver det at:

  a) Virksomheden afsætter nøglepersoner i det nødvendige omfang i forløbet, som typisk vil være ½ dag pr. afdeling i analysefasen
  b) De involverede personer udfører de hjemmeopgaver, de stilles undervejs
  c) De gennemlæser og godkender dokumentet som er outputtet af analysen

  Hvordan ser projektforløbet ud?

  For at sikre et succesfuldt projekt, er det vigtigt, at projektet har en solid fundering internt i virksomheden. Jo højere oppe i organisationen, projektet er forankret, desto større chance er der for succes. For at sikre en tilfredsstillende proces, er det også vigtigt, at der nedsættes en projektgruppe, som har klare ansvarsområder og mål for projektet.

  Det allervigtigste er dog, at beslutningstagerne i virksomheden er i stand til at vurdere, hvor mange interne ressourcer det kræver, hvis projektet skal lykkes. Det kræver blandt andet forståelse for, at et projekt har et antal naturlige faser.

 • Hvad får min virksomhed ud af det?

  DM&T’s analysemodel indeholder en række komplicerede dataflows og bearbejdning af dine svar. Den del skal du heldigvis ikke selv bekymre dig om, da DM&T varetager dette. Når analysen er færdiggjort, får din virksomhed et dokument, der som minimum indeholder:

  • Projektets omfang
  • Målsætninger og muligheder
  • Forventninger til leverandører
  • Projektets rammer

  Mere komplekse virksomheder kan derudover også forvente

  • Overblik over processer samt en prioritering af disse
  • Produktlivscyklus og generiske flow-diagrammer

  Uanset din virksomheds kompleksitetsniveau får I et dokument, der er tilpasset jeres forretning og behov. Ovenstående punkter bør være en del af kontrakten med leverandøren.

  Kontrakten, en klar rollefordeling og en estimatramme gør det muligt for din virksomhed at sammenligne leverandørtilbud ud fra de samme parametre. På den måde er din virksomhed sikret en klar forventningsafstemning med leverandøren, hvilket giver det bedste udgangspunkt for et succesfuldt projekt. 

 • Prisen

  Det første indledende møde hører ind under de normale medlemsvilkår hos DM&T. Dvs. du frit kan ringe til vores rådgivere, og sparre med dem om dit projekt, uden at blive afregnet noget for det.

  Hvis den fælles vurdering herefter er, at analysen skal påbegyndes, vil DM&T beregne en pris baseret på det indledende mødes oplysninger. Her benytter vi parametre som forretningskompleksitet, antal ansatte og internt kompetenceniveau for at beregne den endelige pris. Prisen er en ”pakkepris”, og vi afregner derfor ikke for den forbrugte tid.

  Prislejet for pakkerne strækker sig fra 10.000 kr. til 50.000 kr. eks. moms.

 • Vil du vide mere om, hvordan DM&T kan hjælpe din virksomhed?

  Kontakt Dansk Mode & Textils digitale rådgiver Jakob Simmelkjær, js@dmogt.dk eller på telefon 9711 7209.

  Du finder svar på de hyppigst stillede spørgsmål i vores FAQ

"