Menu
Modebranchens vækst stoppede i 2019:

For første gang i 10 år falder salget af dansk beklædning

Dansk Mode & Textil gør foreløbig status over udviklingen i salget af dansk modetøj i 2019. For første gang i en årrække må de danske modevirksomheder realisere en tilbagegang i salget. Det skyldes manglende vækst i eksporten og særligt et fald i salget til de danske tøjbutikker.

24. januar 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

OBS: Tallene er vedlagt og dækker de første ni måneder af salget i Danmark og 11 måneder af eksporten. Tallene omfatter alene engroshandel og ikke detailhandlen.

For første gang i 10 år falder den samlede omsætning i den danske modebranche. Brancheorganisationen Dansk Mode & Textil (DM&T) har forud for Copenhagen Fashion taget temperaturen på den danske modebranche, og efter en årrække med stabil vækst, skete der i 2019 et dyk i branchens samlede salg af modetøj, som faldt tre procent.

”Det er ikke et voldsomt fald, og måske skal det mere opfattes som stagnation end en decideret opbremsning. Det vil udviklingen i 2020 give et mere klart billede af. Men selvom der er tale om små fald, er det naturligvis noget, vi ser med alvor på,” siger Michael Hillmose, international chef og analyseansvarlig i DM&T.

Salget til de danske modebutikker er faldet godt fem procent i 2019, mens eksporten er på niveau med det foregående år. I tidligere år med nedgang i det nationale salg har en stigende eksport ellers sikret en samlet vækst. Derfor bliver det faldende salg i Danmark også ekstra mærkbart i 2019, og udviklingen kan meget vel fortsætte i 2020.

”Der er ikke noget, som tyder på, at den negative udvikling i Danmark vender i de kommende år. Forbrugerne er tilbageholdende, og det smitter af på butikkernes indkøb af tøj. De seneste år har det særligt været kvinderne, som har holdt igen med at forny deres garderobe. Der er ikke nogen entydig forklaring på forbrugernes adfærd, men både økonomi og ændrede forbrugsvaner spiller en rolle,” siger Michael Hillmose.

Men det er ikke de eneste udfordringer modebranchen er stødt på i de forgangne år. Priserne på beklædning er over en bred kam faldet i løbet af 2019, og en del af forklaringen herpå skal ifølge Michael Hillmose findes i de omfattende rabatter, som særligt nethandlen har bidraget til. Også den faldende kurs på den norske og svenske krone bidrager til den negative udvikling.

I DM&T forventer man ikke, at 2020 byder på et markant mere positivt billede:

”2020 ser også ud til at blive et udfordrende år. Forbrugerne på en række kernemarkeder er fortsat tilbageholdende, usikkerheden om konsekvenserne af brexit hænger stadig over os og konkurrenceforholdene er benhårde. Derfor ser stagnationen ud til at fortsætte,” siger Michael Hillmose og fortsætter:

”Modevirksomhederne bør med fordel indrette sig efter et svagt vigende salg, hvilket kan ske ved at have en agil forretning og øge fokus på omkostningerne. Det har de danske modevirksomheder helgvis været gode til historisk, så der er ingen grund til at male fanden på væggen. Vi forventer, at den danske modebranche trods udfordringer fastholder sin stærke position.”

DM&T har spurgt sine medlemsvirksomheder om deres største udfordringer netop nu. Særligt tre forhold skiller sig ud: De fysiske butikkers udfordringer som følge af den øgede nethandel, prispresset fra de mange udsalg og generelt hårde konkurrence samt bæredygtighed. Sidstnævnte var i den globale analyse af modebranchen the State of Fashion udpeget som branchens klart største fokusområde for 2020, og generelt står en bæredygtig transformation meget højt på modebranchens agenda.

Udvikling for den danske beklædningsbranche 2014-2018.

Development of the Danish Clothing Industry 2014-2018.

 

År / Year

Mio DKK / Mio. DKK

 

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019*

 

Ændring / Change

2017-2018

 

Salg i Danmark, Samlet
Domestic Turnover, Total

 

15.730

 

15.597

 

15.938

 

15.947

 

14.909

 

-6,5 %

 

Samlet Eksport
Total export

 

26.508

 

27.424

 

29.160

 

31.021

 

30.899

 

-0,4 %

 

Samlet omsætning
Total turnover

 

42.238

 

43.021

 

45.098

 

46.968

 

45.808

 

-2,5 %

 

 

Kilde: Danmark Statistik // Source: Danish Statistics.

*Fjerde kvartal i 2019 er estimeret // *Fourth quarter in 2019 is estimated.

"