Menu

Forhandleraftaler - konkurrenceretlige regler

En ny lov om erstatning i konkurrencesager trådte i kraft i december 2016. Den nye lov vil alt andet lige gøre det meget lettere for en skadelidt virksomhed eller forbruger at få medhold i en erstatningssag, hvis skadevolder har krænket de konkurrenceretlige regler. Producenter og leverandører i tøjbranchen skal være opmærksomme på indholdet i deres forhandleraftaler, da disse erfaringsmæssigt jævnligt indeholder bestemmelser, der strider imod de konkurrenceretlige regler.

Den nye lov samler alle regler om erstatning for overtrædelse af konkurrenceretten i ét fælles regelsæt, og er en opfølgning på et EU-direktiv. Formålet er at gøre det lettere for forbrugere, myndigheder og ikke mindst virksomheder at føre bevis for, at de har lidt et tab, hvis en anden virksomhed har tilsidesat de konkurrenceretlige spilleregler.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"