Menu
Some configuration is missing on the view [Main Navigation] Please, make sure the rendering is configured properly.
  • 'Navigation Depth Level' rendering parameter should not be empty. Select 'More' -> 'Edit the Component Properties' and make sure this property is set to relevant value.
Toolbox:

Lovgivning inden for bæredygtighedsområdet

Mode- og tekstilbranchen går i stadigt stigende grad fra at være drevet af frivillige initiativer ude i de enkelte virksomheder, til at blive reguleret af EU-lovgivning på bæredygtighedsområdet. DM&T har udarbejdet en overskuelig toolbox, hjælper med at forstå den.

I 2022 blev det, med EU’s nye Tekstilstrategi, slået fast med syvtommersøm, at branchen, båret af regulering, kigger ind i en transformation af den måde, hvorpå vores virksomheder opererer. Tekstilstrategien refererer til i alt 16+ politiske og regulatoriske initiativer, som er nødvendige for at etablere det cirkulære økosystem for produktion og forbrug af tekstiler, som er EU’s vision for 2030.

I denne toolbox giver vi dig adgang til en række værktøjer, som kan hjælpe din virksomhed med at sikre compliance med eksisterende og i særdeleshed kommende lovgivning inden for bæredygtighedsområdet.

Disclaimer: Det er vigtigt at fremhæve, at vi har udvalgt de lovgivningsområder, som vi vurderer, vil have den største indvirkning på den samlede branche. Dermed er denne toolbox ikke en udtømmende oversigt over eksisterende og kommende lovgivning fra hverken EU eller i nationalt regi. Hos DM&T følger vi udviklingen tæt og vil forsøge at opdatere vores materiale løbende. Men det vil til hver en tid være jeres eget ansvar at kende den lovgivning, der omfatter netop jeres virksomhed, og til hver en tid sikre jer, at I overholder gældende lovgivning.

Lovgivningsoverblik

Vi har lavet en kort præsentation, der grafisk giver jer et samlet overblik over de lovgivningsområder, som vi vurderer, vil have den største påvirkning på den samlede branche

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"