Menu

Sådan hjælper DM&T din virksomhed

Bæredygtighed er afgørende for branchens fremtid. Derfor er det også et væsentligt fokusområde for DM&T at styrke branchens viden, tilbyde værdifulde værktøjer og varetage branchens interesser på politisk plan.

21. november 2022

Mode- og tekstilbranchen er i spotlightet. I løbet af de senere år er omverdenen blevet stadigt mere opmærksomme på branchen og det aftryk, den sætter på kloden.

Det har også ført til, at CSR og bæredygtighed i et hastigt tempo har bevæget sig fra at være frivilligt til at blive politisk reguleret.

Man kan heller ikke bare udvælge et enkeltstående tema, men er nødt til at anskue bæredygtighed holistisk.

Samtidig stiger kravet om data, fordi det er afgørende at kunne levere dokumentation og transparens.

Derfor har DM&T en strategi for bæredygtighed, som definerer hvilken rolle vi gerne vil spille for branchen, og hvordan vi vil gøre det. Vores altoverskyggende vision er, at den danske branche skal være blandt de førende, når det kommer til bæredygtighed. Strategien indeholder fem visioner, som du kan se nedenfor, og tre fokusområder for vores arbejde for branchen, som du kan læse nederst på siden.

Politisk interessevaretagelse

Kommende LOVGIVNING og øget regulering af branchen nødvendiggør REPRÆSENTATION af branchen

 • Deltagelse i forskellige netværk: politiske og faglige 
  • Styregrupper: fx sektorsamarbejde for tekstiler, klimapartnerskabet for handel
  • Advisory board: fx Miljøstyrelsens tekstilpartnerskaber, Forbrugerrådet TÆNKs projekt 'Stop Tøjspild'.
  • Dansk Standard 
  • Medlemskaber: DAKOFA, Etisk Handel Danmark, FN’s Global Compact osv.
  • EURATEX – det europæiske branchearbejde 
 • Løbende engagement med myndigheder, forskere, meningsdannere NGO’er, medier osv.

Kompetenceopbygning

MEDLEMSMATERIALE

VIDENSOPBYGNING 

 Toolbox  Webinarer
 Vejledninger   Kurser
 Nyhedsbreve  Dialogmøder
 Hjemmeside   Temadage 
 - og meget mere  - og meget mere
 

1 til 1-rådgivning

Ekspertise inden for miljø, klima, menneskerettigheder, cirkulær økonomi og vi tilbyder løbende sparring indenfor en lang række områder:

 • Bæredygtighedsstrategi
 • Kommende lovgivning
 • Certificeringer og mærkningsordninger
 • Markedsføring og kommunikation
 • Arbejdsmiljø
 • Leverandørstyring og opfølgning
 • Udformning af politikker og Code of Conduct
 • Bæredygtighedsrapportering
 • REACH og kemi krav
 • Produktsikkerhed, fx krav til børnetøj
 • Osv. osv.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan DM&T kan hjælpe din virksomhed.

"