Menu

Før du bruger toolboxen

DM&T har udviklet denne toolbox, så vores medlemmer får et fælles redskab til arbejdet med bæredygtighed. Husk, at du skal være logget ind for at kunne benytte toolboxen.

I de senere år er mode- og tekstilbranchen blevet genstand for en støt stigende opmærksomhed når det kommer til ansvarlighed og bæredygtighed. EU’s Miljøagentur konkluderede i en rapport fra 2019, at tekstiler er den fjerde mest belastende sektor i EU næst efter fødevare-, bolig- og transportsektoren og er på en femteplads over de mest belastende forbrugsgoder i EU. FN har vurderet at op til 20% af den globale vandforurening er forårsaget af indfarvningsprocesser i tekstilbranchen, og bomuldsdyrkning estimeres at være ansvarlig for ca. 24% af den globale udledning af insekticider og 11% af pesticider. Samtidig vurderes det, at ca. 1% af tekstiler på verdensplan bliver genanvendt til nye tekstiler. Der produceres mere og mere tøj, hvert enkelt stykke tøj bruges færre gange og alt for meget tøj bliver smidt ud og sendt til forbrænding.

Andre studier peger på de udfordringer der er i forhold til menneskerettigheder i de globale værdikæder i produktionen af tøjet og tekstilerne. Produktionen foregår ofte i lande som Kina, Bangladesh, Inden og Tyrkiet, hvor arbejdere arbejder for mange timer til en for dårlig løn og under dårlige og til tider farlige arbejdsforhold.

Kritiske øjne har vendt sig mod branchen, og kravene spidser til. Eksperter har kaldt bæredygtighed og ansvarlighed ud som et afgørende parameter i forhold til at fremtidssikre branchen og den enkelte virksomhed, og lovgivere, kunder og forbrugere efterspørger mere bæredygtige produkter og ansvarlig virksomhedsadfærd. Covid-19 krisen har yderligere accelereret forventningerne til at branchen omstiller sig og bliver mere bæredygtig.

Men hvad er bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd? Hvordan arbejder man systematisk og strategisk med bæredygtighed og ansvarlighed? Og hvor starter man?

Vi har udviklet noget materiale, som kan hjælpe jer i gang. Materialet består af en toolbox med 3 sektioner, der hver især indeholder en række undersektioner.

  1. Hvad er bæredygtighed og ansvarlighed og hvorfor er det relevant? I denne sektion finder du information om hvad bæredygtighed og samfundsvar er, de vigtigste internationale retningslinjer, samt de væsentligste argumenter for, hvorfor virksomheder bør arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed.
  2. Hvordan arbejder man systematisk og strategisk med bæredygtighed? Denne sektion gennemgår skridt for skridt hvad der forventes af en virksomhed der ønsker at arbejde systematisk med ansvarlighed og bæredygtighed. Sektionen er bygget op omkring 5 faser, fra forpligtelse til rapportering. Dermed er sektionen bygget op omkring ’due diligence – nødvendig omhu på dansk –der er et gennemgående krav i internationale retningslinjer for virksomheder.
  3. Vigtige bæredygtighedstemaer for mode- og tekstilbranchen. I denne sektion finder du information om nogle af de vigtige temaer inden for bæredygtighedsagendaen. F.eks. hvad er ’due diligence’, hvad er de største risici i branchen og hvordan finder man rundt i de mange certificeringer og mærkningsordninger?

Vejledningen er skrevet som en fælles vejledning for alle virksomheder, store som små og derfor vil alle afsnit ikke være lige anvendelige for alle virksomheder. Vejledningen ikke tænkt som et dokument der skal læses fra ende til anden, men som et fleksibelt dokument, hvor man kan springe ind der hvor man har brug for at lære mere. De fleste afsnit indeholder links til steder, hvor man kan finde mere viden. Der er allerede udviklet meget godt materiale og vi har forsøgt at samle noget af det her.

Vejledningen vil løbende blive udvidet med mere materiale, og medlemmer opfordres altid til at rette henvendelse til DM&T for at få supplerende rådgivning.

OBS: Denne nye toolbox erstatter den tidligere e-bog om arbejdet med ansvarlighed. E-bogen opdateres ikke længere, men du finder den fortsat her.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"