Menu

Leverandørdialog - en vej til Verdensmål

DIEH har udarbejdet denne guide, bl.a. i samarbejde med DM&T. Her kan du finde vejledning og inspiration til, hvordan I som mindre virksomhed i mode- og tekstilbranchen kan bruge leverandørdialog i arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, due diligence og samfundsansvar.

06. december 2021

I denne guide kan du finde vejledning og inspiration til, hvordan I som mindre virksomhed i mode- og tekstilbranchen kan bruge leverandørdialog i arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, due diligence og samfundsansvar. Indholdet bygger på konkrete erfaringer og gode råd fra virksomheder i branchen, og skal ses som et supplement til øvrige leverandørstyringsredskaber og anbefalinger om due diligence i
overenstemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhverv. Undervejs får du praksisnære eksempler på, hvordan fokus på dialog med leverandører kan bidrage til positiv udvikling globalt i dine værdikæder.

Guiden er udviklet af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) i samarbejde med DM&T og WEAR. 

Download guiden

  • DIEH Leverandørdialog - en vej til Verdensmål

    pdf, 11,44mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"