Menu

Hjælpepakker

Regeringen og Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker. Vi samler overblikket over de hjælpepakker, mode- og tekstilbranchen kan benytte.

Midlertidig lønkompensation

Din virksomhed kan hjemsende medarbejdere og få lønkompensation. Staten betaler 75 % af lønnen for funktionærer og 90 % for ikke-funktionærer. Begge med en øvre grænse på 30.000 kr. DM&T har udarbejdet en omfattende vejledning, som hjælper din virksomhed med at få styr på mulighederne. 

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder kan søge kompensation for en andel af de faste udgifter, hvis virksomheden er særligt hårdt ramt af coronakrisen. Virksomheder med forbud mod at holde åbent, kan få kompenseret alle udgifter. Ordningen gælder for virksomheder med faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden 9. marts – 8. juni 2020. 

Statsgaranterede lån og likviditetskaution

Staten har gjort det muligt at få stillet statsgaranti for virksomhedens lån i banken, og der er oprettet to særskilte ordninger for SMV’er og store virksomheder. Derudover får eksportvirksomhederne adgang til likviditetskaution, som sikrer virksomheder med eksportnedgang adgang til øget likviditet, gennem EKF. 

Kompensation til selvstændige og mindre virksomheder

Selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få kompensation for tabt omsætning som følge af COVID-19. Der ydes kompensation på 75 % af virksomhedens månedlige omsætningstab, men ejeren kan dog maks. få 23.000 kr. i kompensation. Læs mere på Virksomhedsguiden.dk

Udskyd afregning af moms og skat

SMV’er får med denne ordning mulighed for at udskyde betalingen af moms. Samtidig bliver fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) midlertidigt forlænget med fire måneder for alle virksomheder.
Du kan læse mere og finde nye frister på Skats hjemmeside.

"