Menu

Arbejdsgivers ret til at kræve coronapas

Regeringen har nu fremsat lovforslag om arbejdsgiverens adgang til at kræve fremvisning af coronapas. Her er DM&T’s guide til, hvordan du forholder dig som arbejdsgiver.

Så længe covid-19 betegnes som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven, kan en arbejdsgiver pålægge medarbejderne at forevise coronapas. 

For at pålægge en ansat at forevise coronapas stilles der i forslaget krav om, at arbejdsgiver:

  1. Skriftligt informerer medarbejderne om pålægget om forevisning af coronapas samt begrundelsen for dette. Her er det en tilstrækkelig, at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Såfremt en arbejdsgiver ønsker at have mulighed for at sanktionere en medarbejder, der ikke vil efterkomme et pålæg om fremvisning af coronapas, skal det skriftligt oplyses over for medarbejderen, at der kan ske sanktionering, jf. vores forslag nederst.

     

  2. Giver informationerne til tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljørepræsentanter om indførelsen af kravet om fremvisning af coronapas i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og kollektive overenskomster.

Hvis pålægget om forevisning af coronapas betyder, at medarbejderen skal testes for covid-19, finder reglerne om arbejdsgivers adgang til at pålægge medarbejdere test anvendelse. Se nedenfor:  

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"