Menu

Genåbning af lønkompensation

Søg om midlertidig lønkompensation til hjemsendte ansatte, du ellers ville have afskediget i perioden den 9. december 2020. Med de forlængede restriktioner gælder ordningen i første ombæring til 7. februar.

18. januar 2021

Alle virksomheder i hele Danmark kan søge denne ordning, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at opnå kompensation. Du skal dermed ikke være berørt af særlige restriktioner for at søge.

Med forlængelsen af restriktionerne indtil 7. februar 2021 er aftalen om lønkompensation forlænget indtil 7. februar. Det medfører blandt andet, at hjemsendte medarbejdere skal bidrage med en dag over en tre uger periode. Det har også betydet, at vi har udarbejdet et tillæg til vores vejledning. Du finder vejledningen med tillæg samt brev til medarbejdere nedenfor.

Hvis din virksomhed er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, kan du selv vælge, om du vil søge om kompensation på denne ordning, eller om du vil søge om kompensation på ordningen, der er målrettet virksomheder med forbud mod at holde åbent.

Du har på denne ordning mulighed for at søge for hele virksomheden eller på underliggende produktionsenheder (p-enheder) i virksomheden.

For både funktionærer, ikke-funktionærer og lærlinge/elever kan der søges om midlertidig kompensation på op til 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Du kan søge kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, og kompensation for 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer.

Da perioden løber hen over juleferien, vil der være 3 dage i perioden, hvor virksomheden ikke kan modtage lønkompensation på denne ordning.

Du kan downloade DM&T's vejledning til genindførsel af lønkompensationsordningen nedenfor.

Sådan gør du

1. Undersøg, om du opfylder kravene

Du kan søge om kompensation, hvis:

  • 30 % eller mere end 50 af virksomhedens ansatte har været hjemsendt (beregnet på CVR-nummer eller underliggende produktionsenhed)
  • dine ansatte får fuld løn under hjemsendelsen
  • de hjemsendte ansatte ikke arbejder i perioden.

Det er ikke et krav, at din virksomhed ikke har haft nogen omsætning i den periode, der søges kompensation for.

2. Indsaml oplysninger om din medarbejderstab

Før du går i gang med at søge kompensation, skal du indsamle forskellige oplysninger om de af dine ansatte, som hjemsendes.

Ved ansøgning skal du oplyse navn, CPR-nummer, ansættelsesforhold, løn, beskæftigelsesgrad og hjemsendelsesperiode for hver hjemsendt ansat.

Oplysningerne anvendes til at vurdere din ansøgning om kompensation. På Virk kan du finde mere vejledning om de oplysninger, du skal bruge i din ansøgning.

3. Slutafregning

Du skal indberette en række oplysninger om den periode, du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning.

Erhvervsstyrelsen sender information til din digitale postkasse om, hvilke oplysninger og dokumentation du skal indberette, og hvilken frist der gælder for dig.

Læs mere om slutafregning

4. Søg om kompensation

Du skal søge om midlertidig lønkompensation på Virk.

Du skal selv søge om kompensation med dit NemID. Det betyder, at din revisor eller andre ikke kan søge for dig.

Ansøgningsfristen er den 12. februar 2021.

Download DM&T's vejledning

  • Brev til medarbejdere om hjemsendelse med løn, skabelon opdateret 15. januar 2021

    docx, 0,02mb
  • DM&T's vejledning til genindførsel af lønkompensationsordningen, opdateret 18. januar 2021

    pdf, 0,21mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

Spørgsmål og svar

"