Menu

Lønkompensation

Søg om midlertidig lønkompensation til hjemsendte ansatte, du ellers ville have afskediget i perioden fra den 9. december 2020. Ordningen gælder indtil 30. juni 2021.

13. april 2021

Rammerne for genåbningen af Danmark

Mandag den 1. marts begynder den gradvise genåbning af Danmark og tre uger senere kom en bred aftale om rammerne for genåbningen af Danmark. 

Nedenstående er dermed gældende, så længe restriktionerne gælder, og DM&T opdaterer så snart der er nyt . 

Læs mere om genåbningsplanen her.

Den generelle lønkompensationsordning er forlænget frem til og med 30. juni 2021. Det blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om ved en trepartsforhandling 26. marts. Det sker ovenpå den politiske aftale om rammerne for genåbning af Danmark, som er bekræftet i trepartsaftalen 13. april. 

Nyt pr. 13. april 2021

Med Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, er der aftalt en gradvist genåbning af samfundet. I forlængelse heraf har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt, at den generelle lønkompensationsordning forlænges til og med d. 30. juni 2021. Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder vil fortsætte indtil, der ikke længere er tvangslukkede virksomheder.
Forlængelsen er med til at give tryghed for virksomhederne og lønmodtagerne.

Den igangværende gradvise genåbning af Danmark medfører også, at flere virksomheder løbende genåbner, og at virksomhederne derfor vil genindkalde deres medarbejdere og ikke længere have behov for lønkompensation. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er i forlængelse heraf enige om, at der i forbindelse med genåbningen af virksomhederne og genindkaldelsen af medarbejderne er behov for en mere en fleksibel lønkompensationsordning, så virksomhederne yderligere får den mulighed, at medarbejdere, omfattet af lønkompensationsordningen kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage i kompensationsperioden, uden at dette påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at der gives mulighed for at arbejde i virksomheden i de sidste syv kalenderdage, i kompensationsperioden, for de medarbejdere, der har været omfattet af lønkompensation i mindst 30 kalenderdage. Dette vil gælde for både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder. Muligheden kan benyttes én gang for hver lønkompenserede medarbejder.

 

Nyt pr. 26. marts 2021

Med forlængelsen af restriktionerne og sidenhen  er aftalen om lønkompensation forlænget indtil 30. juni 2021. Det medfører blandt andet, at hjemsendte medarbejdere skal bidrage med en dag over en tre uger periode. Det har også betydet, at vi har udarbejdet et tillæg til vores vejledning. den 3. februar er tillægget "Vejledning om varsling af afholdelse af lønmodtagerbetalte dage under lønkompensation" tilføjet, ligesom der den 22. marts er tilføjet en særvejledning, der giver svar på en række tvivlsspørgsmål. Det er altid det nyeste tillæg, der gælder, selvom andet er angivet i vejledningen eller tidligere tillæg.

 

Du finder vejledningen og tre tillæg samt brev til medarbejdere nedenfor

Du kan søge om lønkompensation, hvis 30 % eller mere end 50 af dine ansatte er eller har været hjemsendt med fuld løn i en periode.

Dine ansatte må ikke arbejde, mens de er hjemsendt.

Du har mulighed for at søge kompensation beregnet på enten hele virksomheden (CVR-nummer) eller underliggende produktionsenheder (p-enheder).

Perioder, du kan søge kompensation for

Der findes i øjeblikket fire muligheder for at søge lønkompensation.

 1. Den ene mulighed kan alle virksomheder i hele Danmark søge for perioden 9. december 2020 til og med den 30. juni 2021, uanset om du har været berørt af restriktioner eller ej.
 2. Den anden kan du kun søge, hvis du har eller har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft nogen omsætning på det CVR-nummer eller den p-enhed, du søger for i perioden 9. december 2020 til og med den 30. juni 2021.
 3. Den tredje mulighed er målrettet virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent i perioden 6. november 2020 til og med den 30. juni 2021, og gælder som hovedregel natklubber, diskoteker, spillesteder med stående publikum og messecentre.
 4. Den fjerde mulighed er målrettet virksomheder, der har været berørt af restriktioner i Nordjylland i perioden 6. november til 26. november 2020.

Hvis din virksomhed er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, kan du selv vælge, om du vil søge om kompensation via den første ordning, eller om du vil søge om kompensation på den anden ordning, som er målrettet virksomheder med forbud mod at holde åbent.

Læs mere på Virksomhedsguiden.dk

Download DM&T's vejledning

 • DM&T's vejledning til genindførsel af lønkompensationsordningen, opdateret 19. april 2021

  pdf, 0,2mb
 • Brev til medarbejdere om hjemsendelse med løn, skabelon opdateret 15. januar 2021

  docx, 0,02mb
 • Særvejledning om lønkompensation - 22. marts 2021

  pdf, 0,2mb
 • Tillæg: Vejledning om varsling af afholdelse af lønmodtagerbetalte dage under lønkompensation, 3. februar 2021

  pdf, 0,13mb
 • Tillæg til DM&T's vejledning til genindførsel af midlertidig lønkompensation, 28. januar 2021

  pdf, 0,17mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

Spørgsmål og svar

"