Menu

Kompensation for faste omkostninger

Virksomheder kan søge kompensation for en andel af de faste udgifter, hvis virksomheden er særligt hårdt ramt af coronakrisen. Virksomheder med forbud mod at holde åbent, kan få kompenseret alle udgifter. Ordningen gælder for virksomheder med faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden 9. marts – 8. juni 2020.

08. april 2020

Har du omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020., og har virksomheden et fald i omsætningen på mindst 40 % af omsætningen i hele perioden eller været underlagt åbningsforbuddet, kan du søge kompensation på op til 80 %. De virksomheder, der har været lukket ned som følge af åbningsforbud kan dog få kompensation for alle faste omkostninger i den periode.

Som del af ansøgningen skal du opgøre det forventede fald i omsætningen i din virksomhed samt din virksomheds forventede faste omkostninger for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

For at kunne søge om kompensation for din virksomheds faste omkostninger, skal du have udarbejdet en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor på, at du har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter og indgår aftale med en uafhængig godkendt revisor i god tid, inden du tænker at indsende din ansøgning.

Det er Erhvervsstyrelsen, der administrerer ordningen, og du kan læse mere og finde relevante dokumenter på Virksomhedsguiden.dk

Læs mere om hjælp til faste omkostninger

"