Menu

Regeringen forlænger hjælp til familier med hjemsendte børn og udsatte grupper

Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte bliver forlænget frem til 31. marts 2021. Det samme gør arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne på grund af covid-19.

07. december 2020

Corona-pandemien vil også i det nye år have kraftig indvirkning på arbejdsmarkedet. Derfor har regeringen valgt at forlænge en række ordninger, som hjælper lønmodtagere, arbejdsgivere og selvstændige, frem til 31 marts 2021. De udløb ellers alle ved årsskiftet.

Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn

Nogle forældre oplever udfordringer med at passe deres børn som følge af corona og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre til børn som enten er smittede med corona eller hjemsendt som nær kontakt kan få barselsdagpenge for 10 dage per barn i perioden 1. januar til 31. marts. 

Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændige og omfatter børn op til og med 13 år. Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Derudover er det en betingelse, at forældrene ikke har omsorgsdage, afspadsering eller sygedage, der kan bruges på pasning af barnet. Forældrene skal ikke bruge deres feriedage, inden de kan benytte ordningen.

Personer i særlig risiko

En række borgere har en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 og er derfor forhindret i at udføre deres arbejde. Gruppen af personer i særlig risiko ved smitte med corona kan få sygedagpenge i den periode, de ikke kan møde på arbejde på grund af smittefaren. Arbejdsgivere, der betaler løn under fraværet, kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Det kræver dog, at det ikke kan løses ved at arbejdsopgaver eller arbejdspladsen tilpasses, og at arbejdet ikke kan laves hjemmefra.

Refusion fra første fraværsdag

Arbejdsgivere får ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittet eller formodet smittet med corona samt personer, der er i selvisolation, fordi de er nærkontakt til en smittet. Selvstændige i samme situationer får ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag.

Samlet forventes ordningerne at koste omkring 500 millioner kroner.

Læs mere på Virksomhedsguiden

"