Menu

Vejledning til ny model for midlertidig arbejdsfordeling

DM&T vejleder dig til, hvordan din virksomhed kan udnytte den nye model for midlertidig arbejdsfordeling. Her kan du downloade vores vejledning, som giver svar på de vigtigste spørgsmål.

04. februar 2021

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 31. august en trepartsaftale om en ny model for midlertidig arbejdsfordeling. Trepartsaftalen blev udmøntet ved lov 10. september 2020.

Aftalen gør det muligt at iværksætte arbejdsfordeling for alle virksomheden medarbejdere i optil fire måneder. Det er muligt at iværksætte den midlertidige arbejdsfordeling frem til 31. december 2020, og aftalen kan dermed gælde indtil udgangen af april 2021.

Den 26. november blev der indgået en trepartsaftale, som forlænger aftalen, der nu gælder hele 2021. 

Den nye midlertidige ordning kører sideløbende med den eksisterende ordning, som findes i visse overenskomster. Begge ordninger kan anvendes, dog ikke samtidigt.

Download DM&T's vejledning

  • DM&T's vejledning til ny model for midlertidig arbejdsfordeling, opdateret 3. februar 2021

    pdf, 0,33mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"