Menu

Rådgivning

CSR

Kom i gang med CSR og få viden om, hvordan din virksomhed kan tage samfundsansvar. Læs mere om Code of Conduct, internationale retningslinjer for CSR og meget andet her.

Toolbox │Bæredygtighed

Vores toolbox til at arbejde bæredygtigt er det vigtigste redskab, uanset hvor din virksomhed er i den bæredygtige omstilling. I tre sektioner gennemgår vi de vigtigste forhold, ligesom vi henviser til en række kilder, der kan hjælpe i din virksomheds arbejde.

Code of Conduct

Hvad er en Code of Conduct, og hvornår skal den bruges?
DM&Ts CSR rådgivning omfatter rådgivning i Code of Conducts.

En Code of Conduct er et godt redskab til at kommunikere, hvilke retningslinjer en virksomhed ønsker at arbejde efter både i eget hus og i sine relationer med omverdenen ikke mindst ved leverandørsamarbejdet.

Virksomheden kan selv formulere sin Code of Conduct, men af hensyn til leverandørerne anbefaler DM&T, at man bruger den fælles branchecode, som DM&T har udarbejdet, og som bygger på områderne i UN Global Compact.

Læs mere

Kom igang med CSR

Lad DM&T hjælpe din virksomhed med at tage samfundsansvar.
Som medlem af DM&T har virksomheden adgang til CSR rådgivning af vores specialister på området.

Der er en forventning til, at virksomheder respekterer internationalt anerkendte CSR principper og arbejder med fire områder, nemlig Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption.

Virksomheder kan derfor opnå mange fordele ved at arbejde målrettet og strategisk med CSR.

Læs mere

Internationale retningslinjer for CSR

Bliv klogere på UN Guiding Principles og øvrige retningslinjer.
DM&T rådgiver om internationale retningslinjer for virksomheders samfundsansvar.

DM&T har i rådgivningen især fokus på FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, FN’s Global Compact og OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Læs mere

"