Menu

Code of Conduct

07. december 2017

En Code of Conduct er et sæt etiske retningslinjer, som beskriver de krav en virksomhed stiller til sine leverandører. Typisk stiller en Code of Conduct krav i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption og bygger på internationale retningslinjer og standarder. Typisk vil der også være er krav om at leverandøren stiller de samme krav bagud i kæden i forhold til underleverandører.

En Code of Conduct bør indgå som en del af den samarbejdsaftale virksomheden har med sin leverandør, det kan være en leverandørkontrakt, leverandørmanual eller lignende. En Code of Conduct bør underskrives således at virksomheden har en skriftlig forpligtelse fra leverandøren til at arbejde med og leve op til kravene. Uagtet hvordan man vælger at følge op på kravene, er denne forpligtelse et helt grundlæggende udgangspunkt for leverandørsamarbejdet.

 

I marts 2020 er DM&T's code of conduct blevet revideret, så den passer til branchens aktuelle behov. 

Download

  • DM&T's code of conduct til mode- og livsstilsbranchen, opdateret marts 2020

    docx, 0,05mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"