Menu

Code of Conduct

07. december 2017

En Code of Conduct, CoC, er et sæt retningslinjer, som gælder for ens måde at drive forretning på. Typisk adresserer en Code of Conduct menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

En Code of Conduct er et godt redskab til at kommunikere, hvilke retningslinjer virksomheden ønsker at arbejde efter både i eget hus og i sine relationer med omverdenen ikke mindst ved leverandørsamarbejdet.

Virksomheden kan selv formulere sin Code of Conduct, men af hensyn til leverandørerne anbefaler DM&T, at man bruger den fælles branchecode, som DM&T har udarbejdet, og som bygger på områderne i UN Global Compact.

Ved indgåelse af et samarbejde med en leverandør bruges en Code of Conduct til at kommunikere virksomhedens krav. Typisk vil der også være en forventning om, at leverandøren stiller de samme krav bagud i kæden i forhold til underleverandører.

En Code of Conduct kan f. eks. være

  • en del af en leverandørkontrakt
  • et krav som er formuleret i ordren
  • en del af en leverandørmanual, som indgår som en kontraktlig forpligtelse ved samarbejdet med leverandøren.

Efterlevelse af Code of Conduct

Hidtil har det været praksis, at virksomheder - som en betingelse for samarbejdet - stiller krav om, at leverandører med deres underskrift bekræfter, at de lever op til kravene i kundens Code of Conduct. For meget store og vigtige kunder kan det godt lade sig gøre at stille denne betingelse, men for danske SMV’er vil det ikke altid være realistisk. Men under alle omstændigheder er det en forpligtelse, at leverandøren med sin underskrift bekræfter, at han har læst og forstået Coden, og at han forpligter sig til at arbejde for at overholde kravene.

En Code of Conduct er altså ikke en garanti for, at leverandøren er i stand til at overholde kravene. Og en underskrift på en Code of Conduct gør i sig selv ingen forskel på de forhold, som den omhandler. En CoC repræsenterer det billede af forholdene, som man gerne så afspejlet i virkeligheden, men ofte ligger der et langt sejt træk forude, før man kan opnå ’Compliance’ til kravene. Man kan dermed betragte en CoC som et redskab til at afstemme gensidige forventninger med leverandøren om niveauet for samfundsansvar. Gennem samarbejde med leverandøren om nødvendige forbedringstiltag over tid opbygges muligheden for at leve op til kravene i CoC.

Fælles Branche Code

Der er større og større fokus på, at Code Mania er et meget stort problem. Når virksomheder bruger deres egen CoC, medfører det, at leverandørerne er ved at drukne i alle de forskellige krav og metoder, som de forskellige coder foreskriver. I stedet for er der brug for én fælles standard, som alle kan bruge. Allerede i 2008 indså DM&T’s chefadvokat Mikkel Gudsøe dette og udarbejdede derfor verdens første fælles branchecode for tekstiler og tøj. Coden bygger på UN Global Compact og blev positivt modtaget af FN. Efterfølgende har NICE , Nordic Initiative Clean and Ethical, taget coden til sig og udvidet den med et par yderligere punkter.

Coden er blevet opdateret i 2016, således at den nu følger ’UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Coden skal understøtte omlægningen af CSR-arbejdet til den nye tilgang med fokus på at udvise nødvendig omhu (due diligence). Lige som den gamle Code of Conduct bygger den nye på UN Global Compacts fire indsatsområder: Menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption suppleret med et punkt om dyrevelfærd.

I marts 2020 er DM&T's code of conduct blevet revideret, så den passer til branchens aktuelle behov. 

Download

  • DM&T's code of conduct til mode- og livsstilsbranchen, opdateret marts 2020

    docx, 0,05mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"