Menu

Kom i gang med CSR

07. december 2017

Når man som virksomhed står over for at skulle i gang med at arbejde med CSR eller samfundsansvar, kan det være svært at overskue området. Der er mange ord og begreber som svirrer i luften, når man taler om CSR.

Der er en forventning til, at virksomheder respekterer internationalt anerkendte CSR principper og arbejder med fire områder, nemlig Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption.

Hvad, der er hvad, og hvad man som virksomhed vælger at fokusere på, er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Nogle virksomheder fokuserer på de forventninger, som deres samarbejdspartnere eller kunder har til dem, mens andre går efter at blive certificeret i henhold til en standard eller at få miljømærket deres produkter. Under alle omstændigheder har de fleste virksomheder et eller flere tiltag, som er vokset frem gennem tiden, og som hver for sig er gode tiltag, men som måske er lidt ukoordinerede og derfor ikke rigtigt tilfører virksomheden den værdi, som de kunne.

Den største værdi af at arbejde med CSR får man ved at arbejde strategisk med CSR, som en del af forretningsplanen, men når man skal i gang, er man nødt til at være pragmatisk, man kan ikke alt på en gang, og derfor kan det være nødvendigt, at prioritere indsatsen til det, der er allervigtigst for virksomheden.

I det følgende kan I finde lidt inspiration, hvis I står og skal i gang med en CSR indsats eller evt. gerne vil sætte lidt struktur på allerede eksisterende tiltag.

Ledelsens engagement er en forudsætning

Når man går i gang med at arbejde med samfundsansvar, er det vigtigt at have ledelsens opbakning og engagement. Der kan være nok så dygtige medarbejdere til at drive CSR arbejdet, men hvis det ikke har ledelsens prioritet, kan det være meget vanskeligt at få indsatsen til at bære frugt. Når man iværksætter CSR tiltag, er det desuden vigtigt at sørge for at skabe ejerskab til indsatsen i hele virksomheden, så alle i medarbejdere kender til og forstår, hvad CSR arbejdet går ud på, og forstår, hvorfor virksomheden arbejder med samfundsansvar. Ved at involvere alle får virksomheden samtidig mulighed for, at alle kan bidrage med hver deres værdifulde kompetencer til at udvikle indsatsen.

Find det vigtigste fokus

For at finde det vigtigste område at arbejde med for jeres virksomhed, er det en god idé at stille sig selv nogle spørgsmål og gøre sig nogle overvejelser. Det skal tjene til at fokusere indsatsen og dermed adressere det vigtigste for netop jeres virksomhed og samtidigt sikre den størst mulige værdi af indsatsen. Følgende spørgsmål kan tjene til inspiration:

 • Hvad er vores kerneforretning; vores vigtigste ydelse eller produkt?
 • Hvad er vores værdier; hvad er det vigtigste for os i forhold til vores kerneforretning?
 • Hvad har vi evt. af tiltag allerede; donationer, medarbejder ordninger, CO2 tiltag, politikker m.m.?
 • Hvad er vores mål med CSR arbejdet?
 • Hvad er det vigtigste for os inden for CSR, hvordan skal vi prioritere?

CSR strategi

Som allerede nævnt, forventes det, at danske virksomheder respekterer internationalt anerkendte CSR-retningslinjer som f. eks. UN Global Compact, OECD Guidelines, UN Guiding Principles osv. Det betyder, at I godt kan have nogle fokusområder, hvor I har en nul tolerance, men I må også arbejde bredere med at respektere de internationale retningslinjer, og derfor må det også være en del af jeres strategi.

CSR strategien kan handle om at sætte ind dér, hvor I har den største risiko, eller I kan sætte nogle langsigtede mål og lægge en plan for, hvordan virksomheden over nogle år kommer derhen.

CSR politik

I jeres CSR politik forpligter I jer til at sørge for, at jeres CSR strategi overholdes ved at kommitte jer til forskellige tiltag. I kan f. eks. have en politik for kemikalier og en politik for børnearbejde, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. CSR politikken signalerer til omverdenen, hvordan I konkret tager samfundsansvar i jeres forretningsdrift.

Implementering

For at udmønte politikken, må I tilrettelægge nogle arbejdsgange og procedurer, som sikrer, at CSR indsatsen bliver en del af den daglige drift.

 • Hvem skal have det overordnede ansvar for, at tingene sker
 • Hvordan skal virksomhedens handlingsplan se ud
 • Hvordan sikres der ejerskab
 • Hvilke aktiviteter skal iværksættes og hvem er ansvarlig
 • Hvordan skal der følges op
 • Hvem samler resultaterne
 • Hvornår og hvordan vurderes indsatsen.
 • Redskaber

Som et redskab til at holde fokus og kommunikere, hvilke retningslinjer virksomheden arbejder efter og forventer af sine interessenter og samarbejdspartnere kan en Code of Conduct være et godt redskab.

Kommunikation

Det er vigtigt at kommunikere om virksomhedens CSR arbejde. Ved at tale om CSR- indsatsen sættes der fokus på området og skabes ejerskab. Især er det en god idé at kommunikere om udfordringer og om gode resultater. Udfordringer kræver ofte nye løsninger og nye tænkemåder og derfor kan de gode løsninger komme fra helt andre vikler, end man lige ville forvente. De gode resultater skaber stolthed, ejerskab og giver fornyet energi til at forsætte indsatsen.

Kommunikation om CSR er med til at skabe større åbenhed og transparens i forretningsdriften, hvilket har større og større fokus blandt kunder, slutbrugere, myndigheder og investorer. Derved kan kommunikation om samfundsansvar også være med til at brande virksomheden og tiltrække nye kunder og medarbejdere.

Kontakt DM&T og hør, hvad vi kan gøre for din virksomheds CSR arbejde. 

"