Menu
FAQ

Digital

Medlemmerne spørger - DM&T svarer

12. november 2021

Digitalisering i branchen er mange ting, og hvor skal man lige starte? 

Vi forsøger her at give dig et indblik i de mange aspekter samt hurtig adgang til de spørgsmål, medlemmerne hyppigst stiller os.

 • Hvordan kan DM&T hjælpe med mit it-projekt?
  Som medlem af DM&T har du adgang til sparring med DM&T´s digitale rådgiver. Vi har erfaring med systemer, leverandører og lignende projekter fra branchen, som vi meget gerne vil fortælle dig om.
 • Vi har alt for mange manuelle arbejdsgange. Kan vi få hjælp til generel optimering af vores processer?
  Ja, digitalisering af arbejdsgange er det, vi taler allermest med vores medlemmer om.
 • Vi har ikke overblik over vores system-landskab. Kan DM&T hjælpe os med af få styr på det?
  Ja, det kan vi godt. Via de mange projekter, vi har været involveret i, kan vi hjælpe dig med at finde "best practice" for den samlede løsning og bidrage til, at I kigger i den rigtige retning efter nye løsninger.
 • Hvordan kan DM&T hjælpe?
  Vi har opsamlet en masse viden gennem tiden, som er samlet i nogle interne værktøjer. Via dem sikrer vores rådgiver, at alle hjørner i systemlandskabet belyses samt dokumenteres undervejs, hvad der er specielt kritisk for din virksomheds processer.
 • Hvad er tidsforbruget for en analysefase?
  Det afhænger af din virksomheds kompleksitet, og arbejdet kan udføres i forskellige niveauer. Som udgangspunkt skal du regne med en halv dag pr. afdeling, hvor nøglemedarbejderne interviewes af vores rådgiver.
 • Kan DM&T være projektleder i mit projekt?
  Nej, vi kan ikke fungere som projektledere. Vi kan hjælpe dig i analysefasen og i forbindelse med styregruppemøder, men den daglige styring af projektet og dets planlægning deltager vi ikke i.
 • Hvordan ser projektforløbet ud?
  For at sikre et succesfuldt projekt, er det vigtigt, at projektet har en solid fundering internt i virksomheden. Jo højere oppe i organisationen, projektet er forankret, desto større chance er der for succes. For at sikre en tilfredsstillende proces er det også vigtigt, at der nedsættes en projektgruppe, som har klare ansvarsområder og mål for projektet. Det allervigtigste er dog, at beslutningstagerne i virksomheden er i stand til at vurdere, hvor mange interne ressourcer det kræver, hvis projektet skal lykkes. Det kræver blandt andet forståelse for, at et projekt har et antal naturlige faser.
 • Hvad er prisen?
  Det første indledende møde hører ind under de normale medlemsvilkår hos DM&T. Du kan altså frit kan ringe til vores rådgivere og sparre med dem om dit projekt. Vi sender ingen regning efterfølgende. Hvis den fælles vurdering herefter er, at analysen skal påbegyndes, vil DM&T beregne en pris baseret på det indledende mødes oplysninger. Her benytter vi parametre som forretningskompleksitet, antal ansatte og internt kompetenceniveau for at beregne den endelige pris. Prisen er en ”pakkepris”, og vi afregner derfor ikke direkte for de forbrugte timer. Prislejet for pakkerne strækker sig fra 10.000 kr. til ca. 50.000 kr. eks. moms.
 • Alle snakker om nye teknologier. Kan DM&T hjælpe med forståelsen af, hvad det kan bruges til?
  Vi følger som altid med i, hvad der rører sig inden for forskellige teknologier, så hvis du har brug for en generel sparring, skal du bare kontakte os. Vi vil også gerne hjælpe dig med at finde partnere, som kan hjælpe dig med konkrete løsninger indenfor det innovative område.
"