Menu
FAQ

E-handel

Medlemmerne spørger – DM&T svarer

 • Brexit - hvad betyder det for vores webshop?

  Driver man webshop, som sender til UK, er der toldfrihed på varer, der har oprindelse i EU. Hvis varen har oprindelse uden for EU, skal man oplyse sine kunder om, at alle forsendelser til UK over £135 vil blive pålagt told, som modtageren skal betale. Dette bør informeres tydeligt til kunderne, ligesom det bør beskrives i webshoppens handelsbetingelser og umiddelbart i forbindelse med varens pris. Forsendelser under £135 skal leveres DDP og bliver ikke pålagt told og importmoms.

  For rådgivning vedrørende moms, Se DM&T’s samarbejdspartner TimeVat’s tjekliste over, hvilke registreringer mv., man skal have, når man skal drive webshop med levering til UK efter Brexit her.

 • Salg udenfor EU - hvem betaler tolden?

  Som udgangspunkt bliver køberen i landet uden for EU opkrævet told, moms og eventuelle importgebyrer, når de køber varer på en dansk hjemmeside. Der kan dog være særregler i de enkelte lande, som – ligesom i UK – gør, at forsendelser under et vist beløb ikke bliver pålagt told og importmoms. Det, man skal holde sig for øje, er, at det skal oplyses tydeligt på webshoppen, både i forbindelse med prisen samt i handelsbetingelserne, at prisen kan blive pålagt told, moms og andre afgifter + evt. fragt.

 • Cookie-samtykke - hvordan skal det se ud?
  Rigtig mange brugte tidligere denne model - ”Ved at klikke videre på siden, accepterer du brug af cookies” - men den er ikke længere brugbar.

  Brugerens samtykke skal indhentes, inden der sættes cookies. Og hvis der samtidig behandles personoplysninger (hvilket der stort set altid gør), så skal samtykket også opfylde reglerne i persondataforordningen. Det vil sige, at der skal være tale om et samtykke, der er frit, specifikt, informeret og udgør en utvetydig viljeserklæring.

  Datatilsynet, Erhvervsstyrelsen og rådet for Digital Sikkerhed har lavet en quick-guide, hvor du kan finde en liste over de krav, som din cookieløsning skal opfylde. Hvis du bruger en serviceprovider – som fx cookiebot eller cookieinformation – kan du samtidig bruge listen som en kravspecifikation.

  Du finder quick-guiden her.

  Som minimum skal du sikre dig;

  at der sker en aktiv handling (ingen forud-afkrydsede felter)
  at der er lige muligheder for at svare ja eller nej til cookies
  at dit cookiebanner er letforståeligt og oplyser formålet med cookies
  at samtykket kan trækkes tilbage
  at du kan dokumentere samtykket

  DM&T anbefaler at bruge en serviceprovider, som fx cookiebot eller cookieinformation, da de kan rådgive dig nærmere om de konkrete cookies, samt sørge for løbende scanning af dit site, så din cookie-information altid er opdateret.
 • GDPR – oplysningspligt overfor dine kunder

  Når en kunde handler på jeres webshop, vil der samtidig ske en behandling af kundens personoplysninger. Denne behandling af personoplysninger er helt lovlig, og kræver ikke kundens samtykke. I har lov til at behandle kundens personoplysninger, for ellers kan I ikke opfylde ”kontrakten”, som er levering af kundens bestilling.

  Kunden har dog krav på at blive orienteret om, hvordan I behandler kundens personoplysninger, herunder hvem I deler oplysninger med, hvornår de slettes osv., hvilket I kan oplyse om i en persondatapolitik. Oplysningerne skal gives senest samtidig med, at I indsamler/behandler kundens personoplysninger.

  Oplysningerne om jeres behandling af persondata skal gives på en let og tydelig måde. Det vil med andre ord sige, at oplysninger skal være i deres eget dokument – I må ikke nøjes med at indsætte et afsnit i jeres handelsbetingelser eller slå persondata og cookiedokumentet sammen til ét.

  Mange vælger at lave en henvisning til deres persondatapolitik i ”check-out” flowet. Kunden skal ikke give samtykke til/acceptere jeres persondatapolitik, men kunden skal orienteres om, hvordan I behandler oplysningerne. Det er dermed ikke nødvendigt med en tjek-boks, hvor der står ”Jeg accepterer virksomhedens persondatapolitik”, men det vil være nødvendigt med en linje før købet afsluttes, hvor der står ”virksomhed X behandler personoplysninger om dig – læs vores persondatapolitik her (link til persondatapolitikken)”. Samtidig anbefales det, at persondatapolitikken altid er tilgængelig via eget link, fx i bunden af jeres hjemmeside.

  DM&T har en standard persondatapolitik, som I kan bruge som inspiration, og vi er klar med råd og sparring om jeres konkrete behandling af persondata.

 • Nyhedsmails – reglerne kort fortalt
  Man må kun sende nyhedsmails til nogen, hvis man har indhentet et korrekt samtykke. Dén regel gælder både B2B og B2C, og står i markedsføringslovens § 10.

  Der er ikke noget nyt i denne regel, den har været der i lang tid, men i forbindelse med GDPR reglernes indførelse i 2018 opstod der en del forvirring.

  Det blev nemlig et krav, at det samtykke, som man skulle indhente efter markedsføringslovens regler, også skulle opfylde betingelserne for et samtykke efter persondataforordningens regler. Det nye var primært, at for at et samtykke var gyldigt, skulle man oplyse om muligheden for at trække det tilbage.

  Når man indhenter samtykke til nyhedsmails skal man altså sikre sig, at man indhenter et samtykke, som opfylder både markedsføringslovens regler og persondataforordningens regler.

  Et sådant samtykke kan fx se således ud:

  Jeg giver hermed samtykke til, at jeg gerne vil modtage markedsføringsmateriale fra (indsæt virksomhedens navn) pr. mail (sms o.l) med oplysninger om gode tilbud, nyheder mv. indenfor (virksomhedens navn) produktsortiment.

  Jeg kan forvente at modtage nyheder ca. xx (indsæt tidsfrekvens – fx 1-2 gange om ugen).

  Mit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

  (virksomhedens navn) er dataansvarlig for dine oplysninger. Læs mere om vores behandling af persondata i vores persondatapolitik her (link til persondatapolitik).

  E-mailadresse:

  TILMELD


  Du kan altid få råd og vejledning om reglerne for nyhedsmail ved DM&T.
 • Varen er beskidt/brugt, når vi modtager den retur – hvad gør vi?

  Kunden har faktisk mulighed for at sende en vare retur inden for fortrydelsesretten, som kunden har brugt. Virksomheden er forpligtet til at tage varen retur men er til gengæld berettiget til at reducere det beløb, kunden skal have tilbage for varen ved skønsmæssigt at fratrække et beløb svarende til den værdiforringelse, som varen har lidt ved brugen. Det er vigtigt, at man i sine handelsbetingelser oplyser om, at såfremt varen er brugt ved returnering, fratrækkes et beløb svarende til værdiforringelsen af varen.

 • Fortrydelsesret – hvordan er reglerne?

  Når man sælger varer online, skal kunden have mulighed for at fortryde sit køb. Hvis man ikke oplyser kunden om dennes fortrydelsesret, risikerer man, at fortrydelsesretten først begynder at løbe, når kunden har fået oplysninger om fortrydelsesretten. Sørg derfor altid for at orientere din kunde om muligheden for fortrydelse, da det er et lovkrav.

  Baggrunden bag den lovpligtige fortrydelsesret er, at kunden skal have mulighed for at se, mærke og prøve varen på samme måde, som hvis kunden lavede et køb i en fysisk butik. Kunden må altså ikke stilles ringere, end ved køb i en fysisk butik.

  Oplysningerne skal gives på et varigt medium, og typisk laver man et afsnit i sine handelsbetingelser om ”fortrydelsesret – sådan udøver du den”. Husk at DM&T har en skabelon til handelsbetingelser, som du er velkommen til at bruge.

  Forbrugerombudsmanden påser overholdelse af reglerne, og vi anbefaler, at man ser nærmere på de pjecer/vejledninger, som Forbrugerombudsmanden har skrevet om emnet. Her kan du fx se, hvordan fristens længde beregnes.

 • Hvem betaler fragten?

  Det er op til webshopejeren at bestemme, om virksomheden eller kunden skal betale fragten. Hvis kunden skal betale, skal det blot fremgå tydeligt umiddelbart i forbindelse med varens pris, at fragtomkostninger lægges til, ligesom man ved ”check-ud” skal kunne se den samlede pris, inden man trykker ”køb”.

  Det er også op til virksomheden, om kunden selv skal betale returfragt ved brug af fortrydelsesret eller anden returnering af varen. Dog skal kunden refunderes det beløb, kunden har købt varen for samt (den første) fragt ved brug af fortrydelsesret. Det er ikke et krav, at returfragten refunderes.

 • Hvis vi laver en .de-hjemmeside, hvilke regler skal vi så følge?

  Udgangspunktet er, at reglerne i det land, hvor webshoppen hører hjemme, gælder. Det vil sige, at dansk lov som udgangspunkt gælder for danske webshops. Men – jo mere man målretter sin webshop et andet marked, fx Tyskland, ved fx at ændre domænenavn til .de, ændre valuta til EUR og sproget til tysk, des mere bevæger man sig ind under tysk ret og skal således overholde de tyske markedsførings- og forbrugerregler. Årsagen er, at man som tysk forbruger får en opfattelse af at handle ”lokalt”, hvis hjemmesiden er målrettet Tyskland, og man derfor har en berettiget forventning om, at man er beskyttet af de tyske regler, man kender.

 • Tjekliste til din webshop – har du de rigtige oplysninger?

  Din hjemmeside skal helt grundlæggende have: 

  • Oplysninger om virksomheden - kontaktoplysninger
  • Handelsbetingelser
  • Persondatapolitik
  • Cookiepolitik

  Der findes mange tjeklister online på diverse sites, men grundlæggende er det nemmeste egentlig bare at anvende DM&Ts skabeloner til ovenstående dokumenter – det er din garanti for, at du overholder alle oplysningskrav overfor dine kunder.

Alle sager kræver en individuel vurdering, og FAQ'en kan ikke erstatte konkret rådgivning.
 
Din rådgiver er klar på mail og telefon for uddybning og konkret sparring om din sag. 

Få svar på flere spørgsmål

"