Menu

FAQ: Udvidet producentansvar for tekstiler i Frankrig

Medlemmerne spørger - DM&T svarer

13. oktober 2022

Frankrig har som det eneste land i Europa udvidet producentansvar (EPR) for tekstiler. Det kan du blive klogere på her. 

Vil du vide mere om udvidet producentansvar generelt, kan du læse vores mere generelle FAQ om udvidet producentansvar

Udvidet producentansvar for tekstiler i Frankrig

 • Hvad er et udvidet producentansvar?

  Udvidet producentansvar, på engelsk EPR (Extended Producers Responsibility), er lovgivning, som gør producenter ansvarlige for affaldshåndteringen af de produkter som de har sat på markedet. Det udvidet producentansvar udspringer af et princip om, at ”forureneren betaler”, og betyder, at den virksomhed, der placerer et produkt på markedet (typisk producenten), skal betale for de omkostninger, der er knyttet til den miljømæssige håndtering og bortskaffelse af produktet.

  Læs vores generelle FAQ om et udvidet producentansvar for tekstiler her
 • Hvad er det udvidet producentansvar i Frankrig?

  Frankrig er det eneste EU-land, der har implementeret et udvidet producentansvar for tekstiler. Producentansvaret har eksisteret siden 2007 og omfatter udelukkende produkter indkøbt af husholdninger (herunder beklædning, husholdningstekstiler og fodtøj). 

  Det udvidet producentansvar for tekstiler hører under den samlede franske lovpakke AGEC (Lov nr.- 2020-105 fra februar 2020), som omhandler spild og cirkulær økonomi. AGEC omfatter også en lang række andre produktkategorier ud over tekstiler. Det kan du læse mere om længere nede i denne FAQ.

  Du kan læse den engelske guide til den franske AGEC-lov her
 • Hvem har ansvaret for indsamling, sortering, genanvendelse og eventuel bortskaffelse af virksomhedens produkter?

  I udgangspunktet skal producenten registrere sig hos en såkaldt kollektivordning, på engelsk en Producer Responsibility Organisation (PRO). I det øjeblik producenten er tilmeldt en PRO betaler den derigennem for administration af produktansvaret og affaldshåndtering af de produkter, de har sat på markedet. En PRO er finansieret af de gebyrer, som er pålagt produkterne, og medlemskaber fra producenterne.

  På tekstilområdet i er det Re_fashion som er den ansvarlige organisation i Frankrig til at håndterer det udvidet producentansvar for medlemmerne.

 • Hvem betragtes som producent?

  En producent refererer til "enhver fysisk eller juridisk person, der udvikler, fremstiller, håndterer, behandler, sælger eller importerer affaldsgenererende produkter eller de elementer og materialer, der er brugt til at fremstille dem". Med andre ord er det i udgangspunktet den virksomhed der er ansvarlig for at placere produkterne på markedet, der betegnes som producenten, altså i langt de fleste tilfælde brand-ejeren. Så snart din virksomhed sælger varer på det franske marked til slutbrugerne, hvad enten det er direkte eller gennem tredjepartforhandler, skal din virksomhed registreres hos Re_fashion.

 • Hvilke produkter under kategorien beklædning, husholdningstekstiler og fodtøj er omfattet?

  Re_fashion holder en liste over de produkter inden for kategorien beklædning, husholdningstekstiler og fodtøj som er omfattet af EPR, og som dermed kræver at du registrerer dig hos Re_fashion.

  Se tabellen her

 • Hvem er Re_fashion?

  I Frankrig er det organisationen Re_fashion, der administrerer producentansvarsordningen for tekstiler, men det er også lovligt for virksomheder selv at foretage deres egen indsamling og affaldshåndtering. Det skal foregå efter gældende regler, som er udarbejdet af Re-fashion. Her skal man være opmærksom på, at det er en stor administrativ opgave at påtage sig, hvis man selv ønsker at administrere og håndtere producentansvaret.  Du kan læse deres step-by-step guide til hvordan din virksomhed overholder den franske AGEC-lovgivning for tekstiler her.

  Du kan tilgå Re_fashions officielle hjemmeside her

 • Hvad er et unikt identifikationsnummer (UID)?

  Det unikke identifikationsnummer (UID), eller unique identification number på engelsk, er et bevis for at dit produkt er registreret hos en PRO organisation, i dette tilfælde Re_fashion, og at I lever op til jeres forpligtigelser i den franske AGEC-lov (artikler L541-10 til L541-10-17).

  UID-nummeret bruges af de franske myndigheder til at lette overvågningen og kontrollen af at I overholder jeres EPR-forpligtelser. UID'et er gyldigt i 1 år ad gangen og skal dermed fornyes hvert år. Nummeret SKAL fremgå af jeres generelle betingelser og alle kontraktdokumenter.

  Denne forpligtigelse trådte i kraft tilbage i januar 2022.

 • Hvordan modtager jeg mit unikke identifikationsnummer (UID)?

  Når du har registreret dig som medlem hos Re_fashion, vil Re_fashion tage sig af registreringen til ADEME på vegne af din virksomhed. Du vil modtage dit unikke ID-nummer fra Re_fashion.

  Det unikke ID-nummer har dette format: FR349768_01VNFV.

  Det begynder altid med stort ’FR’ efterfulgt af seks tal. Det niende tegn er altid en ’_’ og de sidste fire tegn er altid store bogstaver.

  Det unikke identifikationsnummer er gyldigt i et år og forlænges hvis alle jeres ERP-forpligtelser i Frankrig overholdes.

 • Skal jeg registrere mig for hver produktkategori, jeg tilbyder i mit sortiment?

  Ja, du skal registrere dig for hver EPR-produktkategori, der gælder for dit sortiment der sælges på det franske marked.

  Husk at det er ikke kun tekstiler der omfattet af den franske AGEC-lov, men også f.eks. emballage fra produkterne er omfattet, ligesom hvis du sælger andre typer af produkter (obs: det er kun kravene til tekstiler der omfattet af denne FAQ).

  Zalando har en god oversigt hvor du finder den fulde oversigt over de produktkategorier som er omfattet af lovgivningen og hvilken PRO-organisation som din virksomhed skal registreres hos. Den finder du her.

 • Hvad er TRIMAN?

  Den franske AGEC-lov pålægger fra den 1. januar 2022 virksomheder at bruge TRIMAN-skiltet, ledsaget af information om affaldssortering, hvis de ønsker at sælge deres vare på det franske marked. Sorteringsinformationsskiltet vil være obligatorisk på alt tøj, husholdningslinned og fodtøjsprodukter, der markedsføres i Frankrig fra den 1. februar 2023 (overholdelsesperioden strækker sig til den 1. august 2023 for produkter fremstillet eller importeret før 1. februar 2023).

  Re_fashion giver sine medlemmer TRIMAN-skiltet og sorteringsoplysningerne her, disse elementer vil blive suppleret med en brugervejledning med anbefalinger om størrelsen på sorteringsoplysningerne. 
 • Skal allerede produceret varer som ligger på lager mærkes efter TRIMAN-reglerne fra den 1. februar 2023?
  Der er en overgangsperiode, hvor varer der allerede ligger på lager i Frankrig kan sælges uden den obligatoriske TRIMAN-mærkning. Det er uvist om det også gælder for varer der ligger på lager uden for Frankrig, men som er bestemt til det franske marked. Varer som ligger på lager uden for Frankrig og som ikke er bestemt til det franske marked skal mærkes med TRIMAN fra den 1. februar 2023.
 • Hvad skal jeg gøre?
  Din virksomhed skal igennem fire trin for at leve op til reglerne, og det er vigtigt, at du er opmærksom på de to deadlines, du skal overholde. Du kan læse mere i denne artikel
 • Tager gebyrstrukturen højde for mindre miljøbetalastende produkter?
  Ja. Det franske system gør brug af et miljømoduleret gebyrsystem (‘eco-modulation’), hvor det gebyr der skal betales, differentieres efter hvor let det er at genanvende produktet. Jo lettere genanvendeligt et produkt er, jo lavere er gebyret. I det franske system gives der reduktion til produkter, som lever op til en række designkriterier ift. levetidsforlængelse samt brug af genanvendt materiale/fibre. Du kan læse mere her
"