Menu
FAQ:

GRS - Global Recycled Standard

Medlemmerne spørger - DM&T svarer

06. maj 2022

Genavendte fibre og materialer fylder meget i mode- og tekstilbranchen. Vi har samlet de mest hyppige spørgsmål om den anerkendte standard GRS og giver dig svarene her. 

GRS

 • Hvad er GRS?
  Global Recycled Standard (GRS) er en produktstandard til at verificere og spore genanvendte råvarer gennem forsyningskæden. Samtidig stilles der krav til brugen af kemikalier, sociale og miljømæssige forhold i fremstillingen af produkterne.
 • Hvad er CCS?

  Textile Exchange standarden CCS – Content Claim Standard anvendes for at sikre sporbarhed gennem hele forsyningskæden. Den er fundamentet under Textile Exhance’s øvrige standarder. Det er en Chain of Custody standard som hjælper virksomheder til at kontrollere og sikre at det valgte materiale er i det færdige produkt.

  Det er et krav at hver organisation/leverandør i forsyningskæden tager tilstrækkelige skridt til at sikre, at integriteten og identiteten af inputmaterialet bevares. Alle Textile Exchange standerne anvender CCS standarden som basis standard. Virksomheden certificeres ikke i henhold til CCS, man verficeres. 

  • CCS verificerer at chain of custody principperne følges i alle produktionstrin fra kilden til det endelige produkt
  • CCS fungerer som chain of custody - grundlaget for Textil Exchanges eksisterende standarder
  • Følger råvareflow fra begyndelse til færdigt produkt
  • Håndtere produktflow, dokumentation, afstemning af mængder og adskillelse af materialer og produkter
  • Baseret på scope- og transaktionscertifikater for at sikre sporing
  • CCS verificeres af en akkrediteret 3. part
 • Hvorfor overhovedet arbejde med GRS?
  For at dokumentere at produktet indeholder genanvendte fibre. Desuden stiller standarden krav til sociale og miljømæssige forhold i GRS-forsyningskæden.
 • Hvem kan blive GRS-certificeret?
  Alle typer virksomheder der får produceret produkter af genanvendt materiale kan certificeres.
 • Hvad er omfattet af GRS-certificering?
  GRS er en komplet produktstandard til at verificere og spore genanvendte råmaterialer gennem forsyningskæden. Standarden omfatter også behandlingskriterier for at forhindre brug af potentielt farlige kemikalier. Standarden verificerer ligeledes positiv social og miljømæssig produktion på faciliteterne. GRS anvender kæden af forvaringskrav i CCS (Content Standard Claim).
 • Hvad skal man leve op til for at blive GRS-certificeret?
  Minimum 20% af produktet skal indeholde genanvendt materiale. Der må ikke indgå skadelige kemikalier i forarbejdningen af GRS-produkter, dog gælder dette ikke indholdet i det indsamlede materiale. Desuden skal visse krav om socialt ansvar være opfyldt, hvor arbejdsforholdene efterleve international og lokal lovgivning.
 • Kan vi få hjælp hos eksterne konsulenter til at komme igennem certificeringsprocessen?
  Der er danske rådgivere og konsulenter, som kan hjælpe dig med at opnå certificering, og du er velkommen til at kontakte DM&T, hvis du vil have hjælp til at finde den rette rådgiver. Vi anbefaler at I ikke blot sætter en ekstern rådgiver til at håndtere hele opgaven, men at I selv sætter jer ind i standarden og de krav I skal opfylde og at I selv er med til at nedskrive og implementere det i virksomheden. Forankring i virksomheden er vigtig, da medarbejderne alle har en rolle i forhold til certificeringen – også fremadrettet. Og det at I selv har sat jer ind i standardens krav – ikke ladet en konsulent udarbejde al dokumentation til certificeringen – et must i forhold til fremtidig auditering og re-certificering.
 • Hvordan sikrer vi os at produkter rent faktisk er GRS-certificerede?
  Selvom en virksomhed kan fremvise et GRS-certifikat betyder det ikke at alle virksomhedens produkter er certificerede. Det vil kun være de produkter som fremgår af virksomhedens scope-certifikat der er certificerede.
 • Er der forskel på, om man sælger B2C eller B2B?
  Uanset om du er en B2C- eller B2B-virksomhed skal alle led i leverandørkæden certificeres.
 • Hvor lang tid tager det at blive certificeret?

  Dette afhænger af, hvor kompleks virksomheden og processerne er.

  Det afhænger af opgavens omfang og hvor mange produkter, I skal have certificeret? Arbejder I med leverandører, som allerede er GRS-certificerede, eller skal I arbejde med leverandører, som endnu ikke er certificeret? Hvor omfattende er jeres procesbeskrivelser? Hvor mange ressourcer kan din virksomhed lægge i certificeringsprocessen? Disse spørgsmål har stor indflydelse på, hvor lang tid certificeringen tager. Det kan tage alt fra to uger til et år.

  Certificeringen handler om at kunne dokumentere, at I lever op til GRS-standardens krav. Det vil betyde, at arbejdet med at blive certificeret et langt stykke hen ad vejen handler om dokumentation af processer for, hvordan I arbejder med jeres produkter i forhold til leverandører, markedsføring, opbevaring osv.

 • Hvorfor skal vi selv certificeres?
  Certificeringen er til for at sikre, at det genanvendte materiale i hele værdikæden kan spores og er verificeret.
 • Systemplan - hvorfor skal vi forholde os til hele planen?
  Når I har besluttet jer for at blive certificeret, og for hvem der skal foretage certificeringen (Certification Body), vil I fra det certificerende organ modtage en såkaldt systemplan. I skal igennem hele systemplanen og besvare alle de spørgsmål, der ligger deri. Også selvom mange af spørgsmålene er rettet mod produktionsvirksomheder. I de tilfælde skal I blot notere, at punktet ikke er relevant.
 • Hvad koster det?
  Prisen for certificering afhænger helt af, hvor kompleks en proces, I har, og af hvem I vælger som Certification Body (CB). Det kan være en god ide at henvende sig til flere CB og få et tilbud.
 • Stilles der krav til, hvordan vi bruger certificeringen i vores markedsføring?

  Textile Exchange har udarbejdet en guide som beskriver kravene til markedsføring. Guiden henviser til ISEALs ‘fem universelle sandheder om bæredygtighedspåstande’:

  Bæredygtigheds-påstandene skal være letforståelige og ikke indeholde misledende detaljer.

  Påstandene skal være sande og være baseret på underbygget beviser.

  Påstandene bør omhandle problemstillinger der har relevans for brandets produkt eller forretning og ikke mislede fra større og vigtigere problemer.
  Information omkring systemet bag bæredygtighedspåstanden skal lettilgængeligt.

  Der er kontrol omkring hvornår og af hvem påstandene kan bruges, samt klarer kriterier der skal mødes før påstanden kan bruges.

  Læs mere om ISEALs fem bæredygtighedspåstande her: isealalliance.org/challenge

 • Vores leverandør er GRS-certificeret. Så kan vi vel sagtens sætte GRS-logo I vores produkt?
  Helt så enkelt er det ikke. GRS er en produktcertificering og ikke en virksomhedscertificering. Producenten kan altså sagtens fremstille produkter, der er GRS-certificeret og produkter der ikke er. Så du skal for det første være sikker på, at det produkt, du køber, er GRS-certificeret. Dernæst skal du være opmærksom på, at din virksomhed i udgangspunktet også skal være certificeret for at kunne benytte GRS-certificeringen.
 • Er der krav til fibersammensætning?
  Minimum 20% af materialet skal bestå af genanvendte fibre for, at produktet kan blive GRS-certificeret.
 • Hvilke andre certificeringer kan vi gøre brug af?
  Der findes et væld af certificeringer og mærkningsordninger på både virksomheds- og produktniveau. Hvilke, der er de rigtige for din virksomhed, kan I bedst selv afgøre. Vi anbefaler, at du finder mere viden i vores introduktion til certificeringer og i vores toolbox til at arbejde med bæredygtighed.
 • Hvad er et TC-dokument?

  Et scope-certifikat er ikke tilstrækkeligt for at bevis, at produktet er fremstillet i henhold til GRS-standarden, i det at virksomheder kan arbejde med både certificerede og ikke certificerede produkter. For hver gang at materialet/produktet flyttes fra én producent til en anden udstedes der et Transaction Certificate (TC). TC udstedes af certificeringsorganet til producent og modtager. TC fungerer lidt som et dominosystem, hvor TC for et slutprodukt kun kan udstedes hvis alle tidligere TC’er i kæden er på plads.

 • Jeg køber GRS-certificerede produkter fra min leverandør. Må jeg selv sælge produkterne som certificeret, når jeg ikke har en certificering?

  Selvom din leverandørs produkter er certificerede, må du ikke mærke produkterne med GRS-logo, da du ikke er certificeret.

 • Skal jeg have godkendt brug af GRS-logo?
  Hvis du er certificeret og ønsker at bruge GRS-logo på dit produkt, skal dette godkendes af dit certificeringsorgan.
 • Hvordan skal et brand forholde sig, hvis de har outsourcet deres lagerfunktion?

  Når et brand har outsourcet sin lagerfunktion til en ekstern lagerpartner, så er der to ting som skal være på plads mellem brandet og lageret:

  1. En kontrakt som beskriver ejerskabsforhold og forpligtelser i henhold til G, samt
  2. En SOP som beskriver den praktiske håndtering og proceskrav i forskellige scenarier ift. sporbarheden og kompromittering af denne og/eller varerne. Det skal være tydeligt heraf, hvordan ansvarsfordelingen er.
 • Opsummering - Proces for at opnå certificering
  1. Vælg et godkendt certificeringsorgan
  2. Send ansøgning dertil
  3. Tidsplan for auditering
  4. Auditering af virksomheden
  5. Follow-up, hvis nødvendigt
  6. Modtag certificeringsresultat
"