Menu
FAQ

Told

Medlemmerne spørger - DM&T svarer

26. oktober 2021

Det er væsentligt at have styr på tolden. Det drejer sig om mange penge, og derfor er det vigtigt at få betalt den told, som kræves, men samtidig sikre, at man ikke betaler for meget i told.

Tolden for de fleste beklædningsgenstande er 12 %, og det gælder både varer, der importeres og eksporteres. Den danske mode- og tekstilbranche er blandt dem, der betaler mest i told, og blandt dem, som er dårligst til at benytte de muligheder, der eksisterer for nedsat eller helt fjernelse af tolden.

DM&T har samlet de hyppigst stillede spørgsmål om told, som vores rådgivere får, nedenfor.

Husk, at svarene ikke i sig selv udgør rådgivning, så spørg din DM&T-rådgiver om uddybning af de forskellige emner alt efter, hvad din virksomhed har brug for.

 • Skal jeg betale told af mine varer?

  Ja og nej. Hvis du importerer varen ind i EU fra et land uden for EU, så skal der som udgangspunkt betales told af varen. Hvis varen kommer fra et andet EU-land, skal der ikke betales told, da der er toldfrihed inden for EU’s grænser. Der kan også være toldfrihed på varer som handles mellem to lande, som har indgået en handelsaftale, hvis kravene i aftalen overholdes.

 • Hvilket toldpositionsnummer har min vare?

  Det kommer an på, hvad det er for en vare. Alle varer skal tariferes, inden de kan fortoldes. Det betyder, at varen efter dens beskaffenhed har et toldpositionsnummer, som kan findes i SKATs toldtarifsystem VITA, hvor man kan arbejde sig ned i systemet og finde det nummer, der passer til varen ud fra dens karakteristika.

 • Hvor har min vare oprindelse?
  En vare kan have to oprindelser. En toldmæssig oprindelse (kaldet den præferentielle oprindelse, som regulerer tolden og toldsatsen) og en ”almindelig” oprindelse (kaldet den ikke-præferentielle oprindelse, som regulerer alle andre forhold). Oprindelsen findes ud fra en liste med regler i toldlovgivningen. Den kan variere fra land til land, og det er modtagerlandets regler, der gælder, når varen eksporteres. For at finde varens oprindelse skal man altså slå varen op i det pågældendes lands regler. Der findes et opslagsværk til dette formål HER
 • Hvor meget skal jeg betale i told?

  Det afhænger af 1) varens oprindelse og 2) hvilken vare det er. Når man har fundet sin vares toldpositionsnummer i VITA-systemet, kan man herefter slå toldsatsen op i SKATs TARIC-system.

 • Hvilke andre toldmæssige forhold er relevante at være opmærksom på?

  De fleste varer i tekstilbranchen handles ofte flere gange og på tværs af alverdens markeder. Det er i den forbindelse vigtigt, at dokumentationen for toldbehandlingen er i orden, og at toldprocedurerne overholdes. Mange leverancer kræver leverandørerklæringer, oprindelseserklæringer, fakturaerklæringer m.v. Samtidig kan det være en fordel at blive autoriseret af Toldstyrelsen til fx at drive toldoplag (som giver toldnedsættelse) eller blive registeret i REX, som gør håndteringen af tolden nemmere. Der er mange muligheder, så kontakt DM&T for at få en gennemgang af de muligheder, der er for netop din virksomhed.

 • Hvordan skal jeg håndtere mine kunder ift. told?

  De handelsbetingelser (Incoterms), som anvendes, afgør også, om det er din virksomhed eller dine kunder/leverandører, som skal betale og håndtere tolden.  Ved levering til en kunde uden for EU på en EX WORKS-betingelse er det kunden, som skal stå for fortoldningen, og ved levering DDP vil det være den danske sælger, som skal håndtere og betale tolden. Det samme gælder for leverandører, som skal levere til en dansk virksomhed. Det er et forretningsmæssigt spørgsmål, om man vil tilbyde den ene alle den løsning, men vælger man at håndtere tolden på ens kundes vegne ved DDP-levering, kræver det et mere omfattende set-up, men til gengæld er det en god service overfor kunden. Ofte kan speditører tilbyde en håndtering af tolden mod betaling.

 • Hvordan skal jeg håndtere mine leverandører ift. told?

  Det er vigtigt, at leverandørerne er bekendt med oprindelsesreglerne og dokumentationen for oprindelsen. Det er afgørende for, at varen kan komme toldfrit rundt i verden, der hvor der mulighed for nedsættelse af tolden, og for, at kunden ikke kommer i klemme, hvis dokumentationen er forkert, eller reglerne ikke er overholdt.

 • Hvor finder jeg ud af mere om told?
  Toldstyrelsen har en meget brugervenlig hjemmeside, hvor man kan finde informationer og blanketter mv., som passer til ens virksomhed. Se her.
 • Hvilken toldrådgivning tilbyder DM&T?

  DM&T rådgiver i EU’s toldregler herunder både toldtariffer, værdiansættelse, oprindelse og øvrige toldforhold. Det vil sige, at DM&T kan hjælpe med, hvilke regler der gælder for en vares rejse både som importvare i EU og som eksportvare ud af EU igen. Det er ofte bedst at mødes med en rådgiver fra DM&T for en snak om din virksomheds konkrete situation, da told er et meget bredt og kompliceret emne. Derudover har DM&T en række samarbejdspartnere, der kan hjælpe med de mere praktiske aspekter af toldhåndteringen, fx udfyldelse af dokumenter mv.

 • Rådgiver DM&T også om moms og skat?

  Nej. Moms- og skattemæssige forhold er helt individuelt for den enkelte virksomhed, så rådgivning i disse emner lader vi din revisor om at varetage, som kender din virksomhed og har ekspertisen inden for områderne.

"